Mechanika i mechatronika zaliczenie SV, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Mechatronika. Wykład, Wykłady 2010 2011


Mechanika i mechatronika zaliczenie

1. Wyjaśnij co to jest mechatronika (jedna z definicji)

2. Czujniki indukcyjne - wyjaśnij zasadę działania. Narysuj (schematycznie) transformator LVDT - Linear Voltage Differential Transformer

3. Podaj zależność opisującą energię i koenergię magnetyczną i elektryczną w układzie nieliniowym.

4. Podaj wzory umożliwiające obliczanie siły w układzie liniowym: (a) przy zadanym prądzie i (b) przy zadanym strumieniu magnetycznym.

5. Narysować obwód magnetyczny aktuatora nurnikowego.

6. Narysować charakterystyki statyczne - „idealne” i rzeczywiste aktuatorów prądu stałego i zmiennego.

7. Dlaczego w końcowej fazie ruchu zwory aktuatora prądu stałego prąd w jego uzwojeniu maleje?

8. Wymienić 3 podstawowe typy konstrukcji silników krokowych

9. Narysuj (schematycznie) przekrój aktuatora hydraulicznego liniowego dwustronnego działania

10. Narysuj (schematycznie) przekrój aktuatora pneumatycznego liniowego jednostronnego działania

11. Wyjaśnij co to jest zjawisko piezoelektryczne

12. Przedstaw zasadę działania mikrosilnika elektrostatycznegoWyszukiwarka