cw 64, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka, Sprawozdania


Obliczenia:

Kąt graniczny liczymy ze wzoru: sin0x01 graphic

dla wody destylowanej :

n1=1,333

n2=1,333 nśr= 1,333 0x01 graphic
48,61°

0x01 graphic
=1,333

dla roztworu 0,050 [g/cm]

n1=1,338

n2=1,337 nśr=1,338 0x01 graphic
48,36°

n3=1,338

dla roztworu 0,100 [g/cm]

n1=1,345

n2=1,346 nśr=1,346 0x01 graphic
47,98°

n3=1,346

dla roztworu 0,150 [g/cm]

n1=1,351

n2=1,350 nśr=1,351 0x01 graphic
47,75°

n3=1,351

dla roztworu 0,200 [g/cm]

n1=1,357

n2=1,358 nśr=1,357 0x01 graphic
47,47°

n3=1,357

dla roztworu 0,250 [g/cm]

n1=1,360

n2=1,361 nśr=1,360 0x01 graphic
47,33°

n3=1,360

dla roztworu 0,300 [g/cm]

n1=1,365

n2=1,365 nśr=1,365 0x01 graphic
47,10°

n3=1,366

dla roztworu X [g/cm]

n1=1,354

n2=1,353 nśr=1,354 0x01 graphic
47,61°

n3=1,354

Wykres zależności współczynnika załamania od stężenia roztworu

0x01 graphic

Z wykresu odczytujemy nieznane stężenie roztworu cx = 0,175 g/cm3

Dokładność wyznaczania stężenia roztworu Cx

ΔCx=??? Nie mam pojecia jak to okreslic, nie bardzo wiem o co chodzi w tej instrukcji tam w rachunku bledu, jeśli wiesz to wypelnij jak nie to trzeba się będzie kogos spytacWyszukiwarka