PYTANIA NA ZALICZENIE Z PRZEDMIOTU SEM VIII, studia, elastomery

Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.z.przedmiotu.sem.viii.doc
Rozmiar 29 KB

PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

TECHNOLOGIA TWORZYW, WŁÓKIEN I ELASTOMERÓW

SEMESTR VIII

 1. Definicja polimeru

 2. Różnica między polimerem a tworzywem sztucznym

 3. Sposób rozmieszczenia merów w makrocząsteczce kopolimerów

 4. Klasyfikacja polimerów według kryterium: pochodzenia, architektury łańcucha, składu chemicznego, budowy stereochemicznej

 5. Wymienić rodzaje reakcji polimeryzacji i w jaki sposób możemy ja prowadzić

 6. Podział tworzyw sztucznych

 7. Zachowanie się polimerów pod obciążeniem

 8. Stany fazowe polimerów i temperatury przemian

 9. Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych

 10. Typowe zastosowania materiałów polimerowych

 11. Metody otrzymywania, właściwości i zastosowanie poliolefin

 12. Zastosowanie polichlorku winylu

 13. Właściwości polistyrenu

 14. Otrzymywanie i właściwości politetrafluoroetylenu

 15. Jak wpływa wzrost ugrupowań amidowych na właściwości poliamidów

 16. Otrzymywanie i właściwości politereftalanu etylenu

 17. Zastosowanie politereftalanu butylenu

 18. Różnica w otrzymywaniu PET i PBT

 19. Reakcja otrzymywania PC

 20. Schemat syntezy poliuretanów

 21. Klasyfikacja materiałów kompozytowych

 22. Schemat wytwarzania włókna szklanego

 23. Zastosowanie włókien węglowych

 24. Schemat technologii otrzymywania tłoczyw BMC i arkuszowych SMC

 25. Definicja elastomerów

 26. Wymienić kauczuki (nazwy i skróty), oraz opisać trzy wybrane

 27. Proces wulkanizacji kauczuków

 28. Właściwości gumy

 29. Zastosowanie lateksu

 30. Charakterystyczne właściwości elastomerów termoplastycznych

 31. Zastosowanie elastomerów termoplastycznych

 32. Wymienić różnice miedzy elastomerami a elastomerami termoplastycznymi

 33. Podział włókien naturalnych

 34. Otrzymywanie i zastosowanie bawełny

 35. Obróbka lnu i właściwości włókien

 36. Wymienić i opisać włókna zwierzęce

 37. Podział włókien chemicznych

 38. Charakterystyka włókien metalowych

 39. Omówić proces przędzenia włókien metodą stopową

 40. Zastosowanie i właściwości włókien poliamidowych

 41. Charakterystyka włókien poliestrowych i poliuretanowych

 42. Właściwości i zastosowanie włókien poliolefinowych

 43. Etapy formowania włókien

 44. Jakie charakterystyczne właściwości włókien oznaczamy

 45. Właściwości i zastosowanie celulozy

 46. Schemat wytwarzania włókien wiskozowych

 47. Właściwości, odmiany i zastosowanie skrobi

 48. Źródła chityny i chitozanu oraz właściwości i zastosowanie

 49. Charakterystyka polimerów przewodzących

 50. Charakterystyka polimerów z pamięcią kształtu

dr inż. Marta Piątek


Pobierz dokument
pytania.na.zaliczenie.z.przedmiotu.sem.viii.doc
Rozmiar 29 KB

Wyszukiwarka