Ćwiczenie 6-program, UG, SEM3, GENETYKA


Ćwiczenie 6

Dziedziczenie cech u Eukaryota VI.

 1. Mechanizm dziedziczenia genów i cech sprzężonych (crossing-over, sprzężenie autosomalne absolutne i względne, układ genów cis i trans).

 2. Rozwiązywanie zadań genetycznych.

 3. Eksperymentalna ocena mechanizmów dziedziczenia cech szczepów Drosophila melanogaster. Analiza pokolenia F1.

Zalecana literatura:

 1. Bal J. Biologia molekularna w medycynie - Elementy genetyki klinicznej. PWN Warszawa, 2006.

 2. Boczkowski K. Zarys genetyki medycznej. PZWL Warszawa, 1985.

 3. Charon K. M., Świtoński M. Genetyka zwierząt. PWN Warszawa, 2000.

 4. Drewa G. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Volumed Wrocław, 1995.

 5. Gajewski W. Genetyka ogólna i molekularna. PWN Warszawa, 1980.

 6. Hutt F. B. Genetyka zwierząt. PWRiL Warszawa, 1972.

 7. Korf B. R. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN Warszawa, 2003.

 8. Lorkiewicz M., Tarnowski J. Zbiór zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt.

 9. Malinowski E. Genetyka. PWN, Warszawa 1978.

 10. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. Zbiór zadań i pytań z genetyki, cz. I Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń 1998.

 11. Węgleński P.: Genetyka molekularna. PWN Warszawa, 1998.

 12. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. Krótkie wykłady - Genetyka. PWN Warszawa, 2000.

Srb A. M., Owen R. D., Edgar R. S. Genetyka ogólna. PWN Warszawa, 1969.Wyszukiwarka