plan prezentacji, matura


® Likiko

Kl. III F

Temat: Różne modele patriotyzmu i wiążący się z nim typ bohatera literackiego.

Omów, analizując dzieła literackie

Literatura podmiotu:

- Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki”(fragmenty) [w:] „Przeszłość to dziś” cz1 - Jacek Kopciński

- Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”, Wydawnictwo „Książnica” Katowice 1993

- Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”, [w:] http://portalwiedzy.onet.pl/5724,88,1,2,1177857,0,biblioteka.html

- Adam Mickiewicz, „Dziady cz. III”, Wydawnictwo „Ossolineum” Wrocław 1994

- Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”, Wydawnictwo „Zielona Sowa” Kraków 1993

- Hayao Miyazaki, „Księżniczka Mononoke” („Mononoke Hime”), Studio Ghibli Japan 1997

- Juliusz Słowacki, „Kordian”, Wydawnictwo „Zielona Sowa” Kraków 1993

- Julian Ursyn Niemcewicz, „Powrót posła”, [w:] http://biblioteka.servis.pl/mpowrtpo.php

Literatura przedmiotu:

-„Nowy słownik języka polskiego” pod red. Elżbiety Sobol, Warszawa 2002

-„Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych” pod red. Ireny Szwedler, Warszawa 1970

- M. Hanczekowska(i trzech innych) „Epoki literackie; od antyku do współczesności”

Wydawnictwo „PARK” Bielsko Biała 2001

-Magazyn „Kawaii” nr 5/2000 (27)

- Słownik pisarzy i lektur dla liceum” - Wydawnictwo Delta

-Z. Bogusławski, A. Grucholska „Literatura polska okresu romantyzmu”

Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego (str.65-69 i 74-83) -„Barwy epok; kultura i literatura” Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne (str.363-368 i 443-448)

-„Przeszłość to dziś”cz.1 - Jacek Kopciński

-wydruki stron internetowych :

* http://www.motywy.friko.pl

* http://sciaga.az.pl

1. Okreslenie problemu:

- wyjaśnienie pojęcia patriotyzm

- Czy patriotyzm jest zawsze wyrazem miłości do ojczyzny?

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści):

a) ukazanie patriotyzmu klasycznego w postawie Antenora(„Odprawa posłów greckich”)

b) obrona własnych idei i poglądów w Powstaniu Warszawskim („Kamienie na szaniec”)

c) bezgraniczne poświecenie się dla ojczyzny, czyli patriotyzm jako prometeizm („Dziady”cz. III i „Kordian”)

d) bohaterowie, którzy nie walczą jawnie: Konrad Wallenrod

e) sarmacki patriotyzm na podstawie fragmentów Pamiętnika J.Ch.Paska i obóz konformistów w „Powrocie posła”

f) patriotyzm „małych ojczyzn” w postawie bohaterki powieści „Mononoke Hime”

3. Wnioski:

- Prawdziwy patriotyzm jest zawsze wyrazem miłości do ojczyzny.

- Nie zawsze określenie siebie patriotą oznacza umiłowanie ojczyzny.

- Każdy człowiek powinien czuć się odpowiedzialny za losy swojej ojczyzny.

Materiały pomocnicze:

- fragmenty filmu „Księżniczka Mononoke”

- cytaty

- plansza w wypisanymi rodzajami patriotyzmu i ich cechami

- muzyka Chopina (płyta CD)Wyszukiwarka