Sprawozdanie nr 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


Politechnika Wrocławska

1.

Jednostki miar kątowych

Akademicki: Prowadzący:

2008/2009 mgr inż. Janusz Wynalek

1. 126°32'44''

 1. 126°32'44''=126+0x01 graphic
  =126,54556°

 2. 126,54556°0x01 graphic
  =140,60618g

 3. 140,60618g0x01 graphic
  =2,2086337rad.

 4. 2,2086337rad.0x01 graphic
  =126,54537°

 5. 126,54537°0x01 graphic
  =2,2086333rad.

 6. 2,2086333rad.0x01 graphic
  =140,60596g

 7. 140,60596g0x01 graphic
  =126,54536°

2. Poziomość belki o długości l=6,00m zbadano za pomocą libeli rurkowej o przewadze ω=20''. Libela wychyliła się z górowania o 9 jednostek. O ile należy podnieść lub obniżyć jeden z końców belki aby znalazła się w poziomie?

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Odp. Jeden z końców belki należy podnieść lub obniżyć o 5cm.

3. Względem prostej 100-101 wytyczono na domiarze d=25,00m położenie punktu P za pomocą węgielnicy. Obliczyć błąd położenia punktu P wiedząc, że dokładność wytyczenia kąta prostego domiaru względem osi 100-101 wynosi mα=±5c(±3').

0x01 graphic

0x01 graphic

Odp. Błąd położenia punktu P wynosi ±2cm.Wyszukiwarka