0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)

Pobierz dokument
0012.wniosek.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 31 KB

..................................... , dnia ..................... r.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

............................................................ ODDZIAŁ W ........................................

(pieczęć zakładu)

................................................................

................................................................

WNIOSEK

O REJESTRACJĘ I PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO

1. Nazwa i adres eksploatującego .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji .......................................................................................................................................

Telefon: ............................................... fax: ............................................. e-mail: .................................................

NIP eksploatującego .......................................

2. Przedstawiciel zakładu upoważniony do kontaktowania się z Oddziałem UDT:

................................................................................... stanowisko ..................................................................................

Telefon: ............................................... fax: ............................................. e-mail: .......................................................

3. Zgłaszane urządzenia:

Lp.

Rodzaj urządzenia

Typ

Nazwa wytwórcy

Udźwig

Numer

fabryczny

Rok

produkcji

Uwagi

............................................................ .........................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć wnioskującego)


Pobierz dokument
0012.wniosek.dokumenty.bhp.1.doc
Rozmiar 31 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0013 - wniosek O SKREŚLENIE URZĄDZENIA Z EWIDENCJI, DOKUMENTY BHP(1)
WNIOSEK O UPRAWNIANIE, DOKUMENTY BHP(1)
0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
wniosek udt, BHP instrukcje,przepisy itp
AKTA, DOKUMENTACJA BHP
4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy
0009 - Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej, DOKUMENTY BHP(1)
Dokumentacja BHP

więcej podobnych podstron