Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, Sesja, PKM-semestr 2, PKM, pytania


 1. w jakim celu i jaki sposób stosowane SA tablice morfologiczne

 2. Sporządź wykres (trójkąt) Sodenbertga. Opisz osie wykresu, na wykresie oznacz punkt reprezentujący naprężenie tętniące

 3. Wyjaśnij na czym polega działanie prętów umieszczonych w dolnej części belki

 4. Wyjaśnij co ilustrują rysunki (napisz objaśnienie)

 5. Napisz objaśnienie do pokazanych rysunków

 6. Wykonać szkic pokazujący postać podstawowego spodu sprężyny talerzowej - zalety i wady tych sprężyn

 7. Na czym polega błąd konstrukcyjny obiektu pokazanego na rysunku (uszczelka gumowa nie ma się gdzie rozejść)

 8. Opisz zalecenia dotyczące sposobu smarowania łożyska pokazanego na rysunku w czasie jego eksploatacji

 9. Wyjaśnij jaki wniosek dotyczący tłumienia podpór łożyskowych wynika z pokazanych wykresów

 10. Jaki rodzaj połączenia pokazano na rysunku. Opisz jego typowe zastosowanie (wyglądało to jak przekładnia zębata)

 11. Porównaj wady i zalety łożysk tocznych i łożysk hydrodynamicznych

 12. Wady i zalety przekładni zębatych i przekładni pasowych (porównać)

 13. Porównaj zalety i wady przekładni zębatych o uzębieniu ewolwentowym, walcowym prostym i śrubowym

 14. Na czym polega działanie obiektu pokazanego na rysunku. Jakie są jego zalety i wady (było to sprzęgło)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
PKM pyt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se

więcej podobnych podstron