testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


…………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko, grupa

1. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania opatrunków

b. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

c. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale

operacyjne, boksy bakteriologiczne

d. do wyjaławiania leków

2 Czynnikiem etiologicznym ziarniniaka wenerycznego jest:

a. Chlamydia pneumoniae

b. Chlamydia trachomatis serotypy A, B, Ba i C

c. Chlamydia trachomatis serotypy D - K

d. Chlamydia trachomatis serotypy L1, L2 i L3

3 Stosując odczyny immunoenzymatyczne wykrywa się:

a. obecność swoistych przeciwciał

b. obecność określonych wirusów

c. obie możliwości

d. żadna z powyższych możliwości

4. Jaki czynnik/czynniki są odpowiedzialne za powstawanie gronkowcowych zatruć pokarmowych:

a. obecność żywych bakterii

b. dezoksyrybonukleaza

c. enterotoksyna

d. CF (Clumping Factor)

5. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:

a. hemolizyny

b. otoczki

c. dezoksyrybonukleaza

d. CF (Clumping Factor)

6. Najniebezpieczniejszym dla chorych szpitalnych jest obecność Pseudomonas aeruginosa:

a. w oddziale leczenia oparzeń

b. w oddziale intensywnej terapii

c. w oddziale dermatologicznym

d. we wszystkich wymienionych

7. Najczęściej izolowanym czynnikiem etiologicznym w zakażeniach dróg moczowych są szczepy:

a. Escherichia coli

b. Staphylococcus aureus

c. Klebsiella pneumoniae

d. Proteus mirabilis

8. W diagnostyce Mycobacterium tuberculosis stosuje się:

a. bakterioskopię

b. hodowlę

c. test niacynowy

d. wszystkie wyżej wymienione metody

9. W przypadku rozległej, głębokiej rany (zanieczyszczonej ziemią), jeśli od podania anatoksyny tężcowej upłynęło ponad 10 lat podajemy pacjentowi:

a. anatoksynę tężcową

b. antytoksynę tężcową

c. odpowiedzi a i b

d. stosujemy tylko opracowanie chirurgiczne, antybiotyki I leczenie tlenem hiperbarycznym

10. Które antybiotyki należy zastosować w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit:

a. Ampicillinę

b. Ceftriaxon

c. Penicyllinę

d. Vancomycynę

11. Swoisty odczyn FTA-ABS stosowany jest w serodiagnostycy kiły. W odczynie tym stosujemy zawiesinę zabitych ultradźwiękami krętków Reitera ponieważ:

a. likwiduje wyniki nieswoiście dodatnie

b. absorbuje przeciwciała przeciwko krętkom saprofitycznym

c. absorbuje przeciwciała skierowane przeciw antygenowi białkowemu wspólnemu dla krętków kiły i krętków saprofitycznych

d. odpowiedzi a i c

12. Przyczyna atypowego zapalenia płuc może być zakażenie:

a. M.pneumoniae

b. Ch.pneumoniae

c. L.pneumophila

d. wszystkie wyżej wymienione

13. Choroba ptasia (ornitoza) lub choroba papuzia występuje:

a. na całym świecie

b. tylko w krajach tropikalnych

c. w krajach o klimacie umiarkowanym (rozwój onitozy wymaga takiej temperatury)

d. żadna z wyżej wymienionych opcji

14. Wysoki stopień zakaźności nosiciela HBV może być stwierdzony na podstawie profilu markerów:

a. HBsAg, anty HBs

b. HBsAg, HBeAg

c. HBsAg, anty HBe

d. anty HBs, antyHBe

15. Jeżeli krew pobierana jest strzykawką, a nie do probówki próżniowej przed przelaniem krwi do pojemnika, (aby zapobiec hemolizie) należy:

a. szybko przelać do probówki

b. zdjąć igłę

c. włożyć strzykawkę do lodówki

d. żadna z wyżej wymienionychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron