gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test I

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

a. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

b. zabicia bakterii i wirusów

c. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

d. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

2. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wzbogacone

b. podłoża proste

c. podłoża róznicujące

d. podłoża wybiórcze

3. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a. formaldehyd w postaci gazowej

b. tlenek etylenu

c. nasycona para wodna pod ciśnieniem

d. środki z aktywnym tlenem

4. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a. dezynfekcji pomieszczeń

b. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

c. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

d. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

5. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a. komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

b. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

c. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

d. przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

Stomatologia test I

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

b. dezynfekcji pomieszczeń

c. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

d. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

2. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

b. przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

c. komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

d. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

3. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

a. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

b. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

c. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

d. zabicia bakterii i wirusów

4. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wybiórcze

b. podłoża wzbogacone

c. podłoża proste

d. podłoża róznicujące

5. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a. nasycona para wodna pod ciśnieniem

b. formaldehyd w postaci gazowej

c. tlenek etylenu

d. środki z aktywnym tlenem

Stomatologia test I

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

b. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

c. komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

d. przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

2. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

a. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

b. zabicia bakterii i wirusów

c. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

d. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

3. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wzbogacone

b. podłoża róznicujące

c. podłoża wybiórcze

d. podłoża proste

4. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a. tlenek etylenu

b. nasycona para wodna pod ciśnieniem

c. formaldehyd w postaci gazowej

d. środki z aktywnym tlenem

5. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

b. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

c. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

d. dezynfekcji pomieszczeń

Stomatologia test I

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

a. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

b. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

c. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

d. zabicia bakterii i wirusów

2. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

a. nasycona para wodna pod ciśnieniem

b. środki z aktywnym tlenem

c. formaldehyd w postaci gazowej

d. tlenek etylenu

3. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

a. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

b. dezynfekcji pomieszczeń

c. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

d. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

4. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

a. podłoża wybiórcze

b. podłoża wzbogacone

c. podłoża proste

d. podłoża róznicujące

5. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

b. komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

c. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

d. przetrwalniki Bacillus stearothermophilusWyszukiwarka

Podobne podstrony:
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki

więcej podobnych podstron