Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test II

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Zjadliwość dwoinek zapalenia płuc związana jest z:

 1. posiadaniem otoczki chroniącej przed fagocytozą

 2. z wytwarzaniem toksyn

 3. z aktywnością enzymatyczną

 4. z posiadaniem lancetowatego kształtu

 1. Jaka toksyna S. pyogenes pełni istotną rolę w rozwoju płonicy:

 1. streptolizyna

 2. enterotoksyna

 3. leukocydyna

 4. toksyna erytrogenna

 1. Enterokoki wywołują najczęściej:

 1. zatrucia pokarmowe

 2. choroby układu oddechowego

 3. zakażenia dróg moczowych

 4. choroby weneryczne

 1. Które z wymienionych toksyn i enzymów nie są wytwarzane przez gronkowce chorobotwórcze:

 1. fibrynolizyna

 2. egzotoksyna A

 3. plazmokoagulaza

 4. TSST-1

5. Wysokie miano ASO świadczy o przebytym zakażeniu wywoływanym przez:

 1. Staphylococcus aureus

 2. Streptococcus pyogenes

 3. Streptococcus pneumoniae

 4. Staphylococcus saprophyticus

Stomatologia test II

Grupa II

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Jaki czynnik/czynniki są odpowiedzialne za powstawanie gronkowcowych zatruć pokarmowych:

 1. obecność żywych bakterii

 2. dezoksyrybonukleaza

 3. enterotoksyna

 4. CF (Clumping Factor)

 1. Jakie bakterie, spośród podanych poniżej najczęściej wywołują zakażenie dróg moczowych u młodych kobiet:

 1. Staphylococcus epidermidis

 2. Staphylococcus saprophyticus

 3. Staphylococcus aureus

 4. Streptococcus viridans

 1. Identyfikację paciorkowców grupy A można wykonać przy pomocy testu:

 1. z optochiną

 2. z bacytracyną

 3. testu na rozpuszczalność w żółci

 4. przy pomocy odczynu pęcznienia otoczek

 1. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:

 1. barwienie metodą Grama

 2. produkcja koagulazy

 3. produkcja hemolizyn

 4. wrażliwość na antybiotyki

 1. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:

 1. hemolizyny

 2. otoczki

 3. dezoksyrybonukleaza

 4. CF (Clumping Factor)

Stomatologia test II

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Na jaki antybiotyk oporna jest większość szczepów Staphylococcus aureus:

 1. penicylinę

 2. wankomycynę

 3. gentamycynę

 4. erytromycynę

2. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe związane są z produkcją:

 1. β-laktamaz

 2. hialuronidazy

 3. enterotoksyny A

 4. toksyn eksfoliatywnych

 1. Gronkowcowe zapalenie złuszczające skóry (SSSS - sthapylococcal

scalded skin syndrom) wywołane jest przez szczepy wytwarzające:

 1. fibrynolizynę

 2. toksyny eksfoliatywne

 3. hemolizyny

 4. enterotoksyny

4. Chorobotwórczość gronkowców złocistych związana jest:

 1. z obecnością białka A na powierzchni komórki

 2. z wytwarzaniem egzotoksyn

 3. z wytwarzaniem β-laktamaz

 4. z wszystkimi wyżej wymienionymi czynnikami

5. Wysypka szkarlatynowa spowodowana jest przez:

 1. toksyny erytrogenne

 2. streptolizynę O

 3. streptokinazę

 4. hialuronidazę

Stomatologia test II

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Gronkowce złociste MRSA charakteryzują się:

 1. opornością na wankomycynę

 2. opornością na antybiotyki β-laktamowe, karbapenemy i monobaktamy

 3. wrażliwością na antybiotyki β-laktamowe z inhibitorami β-laktamaz

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Identyfikację paciorkowców grupy A wykonać można przy pomocy testu:

 1. pęcznienia otoczek

 2. z optochiną

 3. z bacytracyną

 4. hodowli na podłożu różnicującym

3. Toksyna erytrogenna jest odpowiedzialna za powstanie:

 1. choroby reumatycznej

 2. czyraczności

 3. wysypki płoniczej

 4. podwyższonego poziomu ASO

 1. Noworodki urodzone przez skolonizowane tymi bakteriami matki mogą

ulec groźnemu dla życia zakażeniu. Te bakterie to:

 1. S. epidermidis

 2. S. viridans

 3. S. agalactiae

 4. S. mutans

5. Główny czynnik różnicowania S. aureus i S. epidermidis stanowi:

 1. barwienie metodą Grama

 2. produkcja koagulazy

 3. produkcja hemolizyn

 4. wrażliwość na antybiotyki

Stomatologia test II

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Jakie czynniki biorą udział w powstawaniu gronkowcowych zatruć

pokarmowych:

 1. obecność żywych bakterii

 2. dezoksyrybonukleaza

 3. enterotoksyna

 4. CF (Clumping Factor)

2. Typowanie epidemiologiczne S. aureus polega na:

 1. barwieniu metodą Grama

 2. obserwacji zdolności do wytwarzania koagulazy

 3. typowaniu bakteriofagami

 4. wszystkie powyższe

3. Jaka toksyna S. pyogenes pełni istotną rolę w rozwoju płonicy:

 1. streptolizyna

 2. enterotoksyna

 3. leukocydyna

 4. toksyna erytrogenna

4. Czynniki wirulencyjne S. pneumoniae to:

 1. hemolizyny

 2. otoczki

 3. dezoksyrybonukleaza

 4. żadne z powyższych

5. Powikłania wynikłe z częstych zakażeń paciorkowcowych grupy A mogą

być:

 1. kłębuszkowe zapalenie nerek

 2. choroba reumatyczna

 3. obie wyżej wymienione

 4. żadne z wyżej wymienionych

Stomatologia test II

Grupa VI

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Gronkowce metycylinooporne to:

 1. szczepy oporne tylko na metycylinę

 2. szczepy oporne na aminoglikozydy

 3. szczepy oporne na wszystkie antybiotyki -laktamowe

 4. szczepy oporne tylko na penicyliny

2. Do czynników chorobotwórczych gronkowców należy:

 1. enterotoksyna A

 2. TSST-1

 3. leukocydyna

 4. wszystkie wyżej wymienione

3. Do zakażeń wywołanych przez S. aureus należy:

 1. róża

 2. płonnica

 3. czyrak

 4. zgorzel gazowa

4. Gronkowcowe zatrucia pokarmowe to najczęściej efekt spożycia:

 1. lodów

 2. ciastek z kremem

 3. sałatek z majonezem

 4. wszystkich wyżej wymienionych

5. Do bakterii biorących udział w procesie próchnicy zębów należy:

 1. S. agalactiae

 2. S. mutans

 3. S. pneumoniae

 4. wszystkie wyżej wymienione

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron