#Pytania na kolokwium z neurochirurgii, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, pytania

Pobierz dokument
pytania.na.kolokwium.z.neurochirurgii.studia.5.doc
Rozmiar 71 KB

Pytania na kolokwium z neurochirurgii

 1. Metody diagnostyczne - nakłucie lędźwiowe, radiogramy, KT, MR, EEG, potencjały wywołane

 2. Zaburzenia świadomości, zespoły kliniczne stanu nieprzytomności, skala GCS

 3. Reguła Monro-Kelliego, wielkość ciśnienia wewnątrzczaszkowego

 4. Krążenie PMR, wodogłowie, zespół Brunsa

 5. Metody pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego

 6. Przepływ krwi w mózgu, autoregulacja naczyń krwionośnych w mózgu, ciśnienie perfuzyjne w mózgu

 7. Obrzęk mózgu, wewnątrzczaszkowe zależności objętościowo-ciśnieniowe

 8. Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

 9. Triada Cushinga

 10. Zespół wklinowania (wgłobienie hipokampa, wgłobienie migdałków móżdżku)

 11. Wskazania i przeciwskazania do nakłucia lędźwiowego

 12. Leczenie wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

 13. Podział urazów czaszkowo mózgowych, kryteria do hospitalizacji

 14. Urazy powłok czaszki - objawy, powikłania

 15. Złamania podstawy czaszki - rodzaje

 16. Złamania podstawy czaszki - objawy, powikłania

 17. Leczenie urazów powłok miękkich czaszki oraz złamań kości czaszki

 18. Pourazowy krwiak wewnątrzczaszkowy - etiopatogeneza

 19. Podział krwiaków wewnątrzczaszkowych - anatomiczny i kliniczny

 20. Badania diagnostyczne u chorego z podejrzeniem krwiaka wewnątrzczaszkowego

 21. Leczenie krwiaka wewnątrzczaszkowego - trepanacja, kraniotomia

 22. Zespół wstrząśnienia mózgu, klasyfikacja kliniczna.

 23. Postępowanie diagnostyczno lecznicze u chorego ze wstrząśnieniem mózgu.

 24. Patomechanizm i rodzaje stłuczeń mózgu.

 25. Objawy kliniczne stłuczenia mózgu i móżdżku. Leczenie.

 26. Rozlany uraz aksonalny, objawy i leczenie.

 27. Otwarte i drążące urazy głowy - postępowanie.

 28. Późne następstwa urazu czaszkowo - mózgowego

 29. Objawy krwotoku podpajęczynówkowego

 30. Przyczyny krwotoku oponowo-mózgowego (tętniak, naczyniak, miażdżyca)

 31. Metody diagnostyczne w chorobach naczyń krwionośnych mózgu

 32. Malformacja naczyniowa mózgu

 33. Malformacja naczyniowa rdzenia kręgowego

 34. DSA i embolizacja wewnątrznaczyniowa

 35. Krwiak śródmózgowy, objawy, leczenie

 36. Znamiona naczyniowe skórne

 37. Nowotwory i guzy mózgu

 38. Objawy nowotworu lub guza mózgu, diagnostyka

 39. Dobrotliwe i złośliwe nowotwory mózgu. Stopnie biologicznej złośliwości wg…

 40. Charakterystyka najczęstszych nowotworów wewnątrzczaszkowych

 41. Wskazania do operacji i sposoby leczenia operacyjnego nowotworu mózgu

 42. Rodzaje terapii wspomagających po leczeniu operacyjnym nowotworu mózgu

 43. Nowotwory rdzenia kręgowego i kanału kręgowego. Metody diagnostyczne

 44. Leczenie nowotworów rdzenia kręgowego i kanału kręgowego

 45. Najczęstsze przyczyny urazów kręgosłupa

 46. Mechanizm urazu w odcinkach szyjnym, piersiowym, lędźwiowy kręgosłupa

 47. Złamania kręgów - kompresyjno-osiowe, odgięciowe, zgięciowe, skrętne z przemieszczeniem, zwichnięcia i nadwichnięcia zgięciowe kręgosłupa

 48. Objawy kliniczne i radiologiczne urazów kręgosłupa

 49. Zespoły całkowitego i częściowego poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgowego

 50. Objawy uszkodzenia korzeni nerwów rdzeniowych w zależności od odcinka kręgosłupa

 51. Objawy dyskopatii szyjnej, lędźwiowo - krzyżowej. Leczenie.

 52. Niestabilność kręgosłupa, leczenie operacyjne, rodzaje implantów.

 53. Przyczyny i rodzaje urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych

 54. Uazowe uszkodzenie splotu barkowego. Leczenie operacyjne i zachowawcze.

 55. Patofizjologia bólu

 56. Chirurgiczne leczenie bólu

 57. Neuralgia n.V

 58. Wady wrodzone - podział objawy leczenie

 59. Podstawowe zasady stereotaksji


Pobierz dokument
pytania.na.kolokwium.z.neurochirurgii.studia.5.doc
Rozmiar 71 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA NA KOLOKWIUM Z NEUROCHIRURGII, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Pytania
neurologia-pytania od 1-6, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, pytania
neurochirurgia 6, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
#pytania, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, pytania
NEUROCHIRURGIA, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
2 nowotwory ukladu nerwowego-1, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, materiały, Inne
Z Tersona, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurologia, materiały, Inne
urazy czaszkowo - mozgowe, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
choroba zwyrodnieniowa kregoslupa, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
Urazy kręgosłupa, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
n 1, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
Wskazania diagnostyczne do nakłucia lędźwiowego, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiał
guzy mozgu 2, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały
podstawy 3, studia, 5 rok, Neuro (ex), Neurochirurgia, Materiały

więcej podobnych podstron