Planowanie reklamy ETAPY FUNKCJONALNE, technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy

Pobierz dokument
planowanie.reklamy.etapy.funkcjonalne.doc
Rozmiar 42 KB

Planowanie reklamy ETAPY FUNKCJONALNE

3 ETAPY

Etap zaistnienia

Etap konkurencji

Etap utrzymania pozycji

Etap zaistnienia to: - nauczenie konsumentów korzystania z nowego produktu

- uświadomienie potrzeb

- wskazanie na produkt który zaspakaja określone potrzeby

Etap konkurencji to: - utrwalenie w powszechnej świadomości wyższości promowanej marki nad innymi (podobnymi)

Etap utrzymania pozycji - użyteczność produktu jest powszechnie znana, a jego wyróżniające go cechy są cenione przez konsumentów

- podtrzymywanie dobrej reputacji

- reklamy podtrzymujące

Po wyczerpaniu Etapu utrzymania pozycji:

 1. albo „śmierć naturalna” - zakończenie cyklu rozwoju produktu

 2. albo „nowy etap zaistnienia” - tu: problemy z identyfikacją u dotychczasowych klientów

SPIRALA REKLAMY: Polega na powtarzaniu cyklów Etap zaistnienia, Etap konkurencji, Etap utrzymania pozycji //////a następnie nowy etap zaistnienia, nowy etap konkurencji, nowy u.poz.

Etapy tworzenia reklamy wg Kwarciaka

 1. Badanie zleceniodawcy i rynku [dane o rynku, popycie, o segmentacji rynku, konkurencji]

 2. Pomoc w rozwoju (lub korekta) produktu

 3. Strategia komunikacji rynkowej

 4. Tworzenie i produkcja reklam

 5. ////////xxx „płodozmian” reklamowy - decyzja kiedy zmienić reklamę

Cechy marki przez wzgląd na planowanie reklamy:

MARKA ELEMENTY EMOCJONALNE ELEMENTY RACJONALNE

Wskazać jakie........

Etapy tworzenia:

 1. Ocena wartości marki

  1. Kontekst rynkowy

  2. Wskaźniki wartości marki [np. znajomość marki, udział w rynku, wrażliwość marki na cenę wielkość opakowania..., która marka jest wiodąca na rynku i dlaczego, wizerunek marki w przeszłości, hierarchia atrybutów marki, dystrybucja i polityka cenowa, jakość produktu, LOJALNOŚĆ w stosunku do marki

  3. Opis wartości marki [opinie konsumentów: elementy: emocjonalne, racjonalne]

  4. Strategie przekazu [np. czy strategia służy wzmocnieniu czy zmianie marki]

 1. Opcje strategiczne i plan działania

  1. cele komunikacji

  2. grupa docelowa + skąd nowi klienci

  3. pozycjonowanie marki

  4. łączenie strategii promocji

 1. Badanie możliwości marki [jak wzmocnić lub zmienić markę, jej wizerunek...itp. w zakresie w jakim marka na to pozwala. Np. jeśli jest zbyt pospolita jakie mamy możliwości na dodanie jej...]

 1. Plan kreatywny: strategia, określenie pożądanej wartości marki [lista elementów racjonalnych i emocjonalnych], wskazówki kreatywne

Plan kreatywny [za LINTAS]

Kluczowe obserwacje

[podstawa strategii]

Cele przekazu

Wiedza o kliencie [i jego „czuły punkt” na który przekaz zostanie ukierunkowany]

Obietnica [ustalenie związku klienta z marką]

Wsparcie [powód dla którego klient powinien zwracać uwagę na markę]

Odbiorcy przekazu

Warunki konieczne/uwagi

OCENA WARTOŚCI MARKI i PLAN WYKONAWCZY

Ocena wartości marki

Elementy emocjonalne

Elementy racjonalne

Pożądana wartość marki

Elementy emocjonalne

Elementy racjonalne

Wszystkie środki przekazu

Czynności zalecane

Czynności niezalecane

Reklama wg Ottona.... s.89


Pobierz dokument
planowanie.reklamy.etapy.funkcjonalne.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Analiza reklamy, technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy
Dobór Środków Reklamy , technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy
Agencje reklamowe i ich struktura, technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy
koncepcje i systemy komunikowania, technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy
Reklama grzeszy bezkarnie, technik organizacji reklamy, Dokumenty - Organizacja Reklamy
Psychologia w PR, technik organizacji reklamy, public relations
Charakterystyka struktur rynkowych, Technik organizacji reklamy
Z - PR media. , technik organizacji reklamy, public relations
System identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, Reklama Technik Organizacji Reklamy
Z - PR kryzysowe , technik organizacji reklamy, public relations
csr, technik organizacji reklamy, public relations
Sponsoring, technik organizacji reklamy, public relations
Analiza finansowa przedsiebiorstwa- Part II, Technik organizacji reklamy
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- Part I, Technik organizacji reklamy
Kawa-charak. towaroznawcza, Technik organizacji reklamy
PR a marketing, technik organizacji reklamy, public relations
Technik organizacji reklamy

więcej podobnych podstron