gk efekty kody, WAT, semestr III, Grafika komputerowa


public void Efekt1() { // przesuwanie w górę

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1+p; j <= L; j++) {

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadPixel(i,j);

}

for (int j = 1; j <= p; j++) {

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt2() { // zasłanianie w prawo

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= L; j++) {

for (int i = 1; i <= p; i++)

ReadTlo(N);

for (int i = p+1; i <= K; i++)

ReadPixel(i,j);

}

}

public void Efekt3() { // przesuwanie w dół

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= p; j++)

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

for (int j = 1; j <= L - p; j++)

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadPixel(i, j);

}

public void Efekt4() { // przewijanie w kierunku lewego górengo wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j < L; j++) {

for (int i = 1 + p; i <= K; i++)

ReadPixel(i, j);

for (int i = 1; i <= p; i++)

ReadPixel(i, j);

}

}

public void Efekt5() { // przewijanie w dół

if (p >= L) p = 0;

for (int j=L-p+1; j<=L; j++) {

for(int i=1; i<=K; i++)

ReadPixel(i,j);

}

for (int j=1; j<=L-p; j++) {

for(int i=1; i<=K; i++)

ReadPixel(i, j);

}

}

public void Efekt6() { // przesuwanie w kierunku górengo prawego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = p+1; j <= L; j++) {

for (int i = 1; i <= p; i++)

ReadTlo(N);

for (int i = 1; i <= K-p; i++)

ReadPixel(i, j);

}

for (int j = 1; j <= p; j++)

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

}

public void Efekt7() { // zasłanianie w kierunku lewego górengo wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= L-p; j++) {

for (int i = 1; i <= K-p; i++)

ReadPixel(i, j);

for (int i = K-p+1; i<=K; i++)

ReadTlo(N);

}

for (int j = L-p+1; j <= L; j++) {

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt8() { // przesuwanie w kierunku lewego dolnego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j=1; j < p+1; j++)

for (int i=1; i<= K; i++)

ReadTlo(N);

for (int j=1; j<=L-p; j++) {

for (int i=p+1; i<=K; i++)

ReadPixel(i,j);

for (int i=1; i<p+1; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt9() { // przewijanie w prawo

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= L; j++) {

for (int i = K-p+1; i <= K; i++)

ReadPixel(i, j);

for (int i = 1; i <= K-p; i++)

ReadPixel(i, j);

}

}

public void Efekt10() { // zasłanianie w dół

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= L; j++) {

for (int i=1; i <= K; i++) {

if(j < p+1) ReadTlo(N);

else ReadPixel(i, j);

}

}

}

public void Efekt11() { // przewijanie w kierunku praweego górnego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j < L; j++) {

for (int i = p; i >= 1; i--)

ReadPixel(i, j);

for (int i = K; i >= 1 + p; i--)

ReadPixel(i, j);

}

}

public void Efekt12() { // przesuwanie w kierunku lewego górnego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j=1+p ; j<=L ; j++) {

for (int i=1+p ; i <= K ; i++)

ReadPixel(i,j);

for (int x=K-p+1 ; x<=K ; x++)

ReadTlo(N);

}

for (int j=L-p+1 ; j<=L ; j++) {

for (int i=1 ; i<=K ; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt13() { // zasłanianie w lewo

if (p >= L) p = 0;

for(int j=1; j<=L; j++) {

for(int i=K; i >=1; i--)

if(i < p+1)

ReadTlo(N);

else

ReadPixel(K+1-i, j);

}

}

public void Efekt14() { //zasłanianie w kierunku górnego prawego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= L-p; j++) {

for (int i = 1; i <= p; i++)

ReadTlo(N);

for (int i = p+1; i <= K; i++)

ReadPixel(i,j);

}

for (int j = L-p+1; j <= L; j++)

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt15() { // zasłanianie w kierunku dolnego lewego wierzchołka

if (p >= L) p = 0;

for (int j = 1; j <= p; j++)

for (int i = 1; i <= K; i++)

ReadTlo(N);

for (int j = p + 1; j <= L; j++) {

for (int i = 1; i <= K - p; i++)

ReadPixel(i, j);

for (int i = 1; i <= p; i++)

ReadTlo(N);

}

}

public void Efekt16() { // przewijanie w górę

if (p >= L) p = 0;

for(int j=p+1; j <= L; j++)

for(int i = 1; i <= K; i++)

ReadPixel(i, j);

for(int j=1; j<=p; j++)

for(int i=1; i<=K; i++)

ReadPixel(i,j);

}Wyszukiwarka