Zagadnienia na zaliczenie wykładów, semestr IV, genetyka, wykłady plus zagadnienia na test u Ciesielskiego 2012-2013


Zagadnienia na zaliczenie wykładów z Genetyki

 1. O czym mówi I prawo Mendla

 2. Co oznacza prawo niezależnej segregacji dwóch par alleli (II prawo Mendla)

 3. Różnice między dominacją zupełną a niezupełną

 4. Determinacja płci u kręgowców

 5. Rodzaje mutacji

 6. Wpływ mutacji na ewolucję

 7. Czym jest chów wsobny?

 8. Zjawisko heterozji

 9. Główne czynniki ewolucji

 10. Dobór naturalny a selekcja naturalna

 11. Czym jest dostosowanie?

 12. Działanie doboru naturalnego

 13. Czym jest dryf genetyczny?

 14. Dziedziczenie pozajądrowe

 15. Główne czynniki wpływające na częstość występowania alleli i genotypów

 16. Prawo Hardy-Weinberga

 17. Badania polimorfizmu białek

 18. Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

 19. Wykorzystanie inżynierii genetycznej w akwakulturze

 20. Badania archiwalnego DNAWyszukiwarka