Zadania I7X1N1poprawkowe, WAT, semestr III, Grafika komputerowa

Pobierz dokument
zadania.i7x1n1poprawkowe.wat.semestr.iii.doc
Rozmiar 23 KB

Laboratorium GK- ćwiczenie 2

Temat: Modelowanie obiektów 3D

Wykorzystując wybrane funkcje modelowania geometrycznego biblioteki OpenGl i GLUT napisać program przedstawiający perspektywiczny obraz pierścieni o środku na osi Y leżących na płaszczyźnie XZ o zadanych parametrach.

Użytkownik za pomocą klawiatury powinien mieć możliwość:

Laboratorium GK- zadania poprawkowe grupa I7X1N1

M. Staruch

  1. Promień wewnętrzny: 7, przekrój: prostokąt o bokach 2 i 4 i jednym z boków stycznym do płaszczyzny XZ. Tryb modelowania: GL_ QUAD_STRIP;

  1. Promień wewnętrzny: 10, przekrój: trójkąt równoboczny o boku 3 i jednym z boków stycznym do płaszczyzny XZ. Tryb modelowania: GL_ TRIANGLES;

Z. Piwowarski

  1. Promień wewnętrzny: 10, przekrój: trójkąt równoboczny o boku 3 i jednym z wierzchołków stycznym do płaszczyzny XZ. Tryb modelowania: GL_QUAD_STRIP;

  1. Promień wewnętrzny: 5, przekrój: kwadrat o boku 3 i jednym z boków stycznym do płaszczyzny XZ. Tryb modelowania: GL_TRIANGLES;

G. Pętlak

  1. Promień wewnętrzny: 8, przekrój: kwadrat o boku 3 i przekątnej równoległej do płaszczyzny XZ. Tryb modelowania: GL_TRIANGLES;

  1. Promień wewnętrzny: 5, przekrój: trójkąt równoramienny prostokątny o długości ramion 4, przyprostokątnej leżącej na płaszczyźnie XZ i przeciwprostokątnej leżącej na zewnątrz pierścienia. Tryb modelowania: GL_TRIANGLE_STRIP;


Pobierz dokument
zadania.i7x1n1poprawkowe.wat.semestr.iii.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka