materiały 2, Politechnika Poznańska ZiIP, II semestr, nom, Laboratoria-sprawozdania NOM, sprawozdania


Odległość od czoła

[mm]

Twardość

[HRC]

1,5

60

3

59

5

57

7

55

9

49

11

45

13

40

15

40

20

38

25

37

30

35

35

35

40

35

50

33

0x01 graphic

Stal 28Cr4 (40H); zawartość węgla 0,28%

Dk = ok. 60mmWyszukiwarka