Farma pytania gielda, farmakologia, testy

Pobierz dokument
farma.pytania.gielda.farmakologia.testy.doc
Rozmiar 61 KB

 1. Takryna i Donepezil galanamina - zdanie fałszywe o tych lekach A) SA stosowane w leczeniu alzhaimera B) sa inhibitorami cholinoesterazy C) ich antidotum jest siarczan atropiny d) maja inny mechanizm dzialania niż Riwastygmina, która nie jest stosowana w leczeniu objawow kognitywnych

 2. Fałszywe dotyczące izotretynoiny a)teratogennie na Płód b)stosowana 20 tyg c)skutki nieopozadana podobne do tych po hiperwit A d) TG cholesterol aminotransferazy e) większość działan niepozadanych jest przejściowa i ustepuj po odstawieniu

 3. W zatruciu muchomorem A) lektuloza neomycyna rifamycyna B) sylimaryna wegiel aktywny C) Nacetylosteina benzyl penicylina D) wszystkie

 4. Tradzik- leczenie miejscowe i zabiegi oczyszczajace

 5. Napieciozalezny niekompetycyjny antagonista rec.NMDA działa również antagonistycznie wzgledem rec. 5HT3 w mniejszym stopniu hamuje rec. Nikotynowe dotyczy to : a)mamantyny B) olanzapiny c)selegiliny d) galantaminy.

 6. Lak antyagregacyjny działajacy przez blok płytkowy rec. P2Y12 dla adenozynodifosfatazy a) klopidogrel b) prasugral c) tikagrelol d) A B C prawidłowe

 7. W zatruciu metanolem stosujemy A) kw. Foliowy b) etanol c)dwuwęglan D) wszystkie

 8. Formepizol = antizol to swoista odtrutka A) benzodwuazepin B)narkotyków C) metandu? D) muchomora

 9. W zakarzeniu rzęsistkiem pochwowym stosujemy lek za wyjątkiem A) metronidazolu B) tinidazolu c) emetyna d) natamycyna

 10. Objawy niepozadane epo nie jest a) wzrost cisnienia B) efekt fibrynolityczny C) wzrost wewkom stężenia wapnia w scianie naczynia D) skłonność do zakrzepicy

 11. W leczeniu migreny najsłabsze A)ASA B) paracetamol C) diklofenak D) metamizol

 12. Zespół retencji płynu wystepuje po A)cyklofsfamidzieB) bleomycynie C) docetakselu D) antyandrogenach

 13. Lecznie powyzszego najlepiej A) furosemid B) oszczedzajace K C) inh. Oksydazy ksantynowej D) glukokortykostaroidy

 14. Omamy zaburzenia świadomości uy leczonych lewodopa najlepiej nie leczyc : A)pochodnymi fenotiazyny B)klo zapina C) atypowymi lekami p/psychotycznymi D) każdy jest wskazany

 15. Leków p/wirusowych nie należy brac po szczepieniu przeciwko ospie wiecznej lub przeciwko półpascowi A) 24 przed szczep. I 14 dni po nim B) 7 dni przed i 30 dni po C) 3 dni przed i 30 po nim D) nie wpływa

 16. Wymienionyc gru leków w leczeniu bólu połpasciowego zastosujesz A) TLPD i SSRI B) opiody i leki przeciwpadaczkowe C) TLPD i leki p/padaczkowe lidokaine i kapsicyne miejscowo D) kazda może być wykorzystana

 17. U pacjentów z niestabilna choroba wiencowa

 18. Retencja płynów występuje po:a.cyklofosfamidzie b.bleomycynie c.antyandrogenach d.nie pamiętam

 19. Jak zapobiegniesz retencji wody po w/w leku?

 20. Ranolazyna

 21. . Przeciwskazania do blokerów receptora dla aldosteronu (sartanów)

 22. Czym nie będziesz leczyć rzęsistkowicy:emetyna

 23. Do działań niepozadanych inhibitorow enzymu konwertującego należy/ naleza: a) suchy kaszel b)hipotonia po pierwszej dawce c) obrzek naczyniowy Quinckego d) każdy z wymienionych

 24. Które leki p/bakteryjne sa skuteczne w zakazeniach Mycoplasma pneumoniae? A) antybiotyki beta-laktamowe B) Fluorochinolony C) Tetracykliny D) Makrolidy E) Sulfonamidy a)ABCDE b)BCDE c) CDE d)BCD

 25. O niedoborze żelaza swiadczy (A) stezenie ferrytyny w surowicy <100 mcg/l lub (B) stezenie ferrytyny ≥ 100mcg/l i ≤ 300mcg/l, jeżeli wysycenie transferryny żelazem wynosi < 20%. Wskaz prawidłowy zestaw informacji potwierdzających niedobor żelaza a) tylko czesc A zdania b) tylko czesc B zdania c) obie czesci zdania A i B sa prawdziwe d) na podstawie obu czesci zdania trudno rozpoznac niedobor żelaza

 26. Wskaz fałszywe stwierdzenie a) leki urykozuryczne( probemecyd) sa skuteczniejsze niż inhibitory oksydazy ksantynowej w obnizaniu stężenia kwasu moczowego b) fenofibrat wykazuje dzialanie urykozuryczne c) kolchicyna w mniejszej dawce tzn 1,5mg jest rownie skuteczna jak dawka w klasycznym schemacie d) kortykosteroidy mogą być stosowane jako poczatkowa lub uzupelniajaca terapia w ostrej dnie

 27. Obowiazek monitorowania objawow niepozadanych działań lekow ma a) pielegniarka polozna, lekarz medycyny b) lekarz weterynarii i lekarz medycyny c) Urzad rejestracji produktow le4czniczych, wyrobow medycznych i produktow biobojczych d) kazda odpowiedz jest prawidlowa

 28. Wskaz prawidłowe stwierdzenie a) Losartan jest przydatny w leczeniu HA u chorych na dne moczanowa bo ma dzialanie urykozuryczne b) opioidy nie sa skuteczne w zwalczaniu bolu w ostrym napadzie dny moczanowej c) u chorych na dne moczanowa terapie obnizajaca stezenie kwasu moczowego należy prowadzic przez cale Zycie d) wszystkie prawidłowe

 29. Badania pod kryptonimem RALES ocenialo wpływ spironolaktonu na śmiertelność pacjentow z zastoinowa niewydolnością serca. Z badan wykluczono pacjentow ze stężeniem kreatyniny powyżej 2,5mg/dl Utajniono przed uczestnikami badania przydzial do grupy kontrolnej lub otrzymującej spironolakton. Powyzsze badanie można okreslic a) kliniczne randomizowane z proba maskowana ( slepa) b) badanie badanie kliniczne z podwojna slepa proba c) metaanalize badania obserwacyjnego d) kliniczne 3 fazy

 30. Gold standardem ustalenia skuteczności i bezpieczeństwa leku(?) jest a) badanie obserwacyjne b ) randomizacja w badaniach klinicznych c) ………. d) wybor pierwszorzędowego punktu kontrolnego

 31. Lek generyczny jest:a) b c) jakies glupie odpowiedzi, wiadomo ze to lek działający na geny :D

 32. Nutraceutyk to

 33. Antybiotykami przxeciwdzialamy

 34. Nifedypina 1) która nie zwalnia akcji serca 2) okazala się szkodliwa u pacjentow w ostrej fazie zawalu serca a) pierwsza prawda drugie falsz b) obie prawda c) pierwsza falsz druga prawda d) obie czesci prawdziwe

 35. Sotalol- wskaz informacje prawdziwa a) blokuje szybka faze opóźnionego pradu potasowego b) blokuje napływ jonow sodu do wnętrza komorki c) blokuje napływ jonow wapnia do kom d) wszystkie nieprawidłowe

 36. Histamina wywoluje dzialania z wyjątkiem a) zmniejszenia przepuszczalności naczyn b) kurczenia mięśniówki gładkiej oskrzeli c) zwiekszenia wydzielania HCl d) spadku cisnienia tetniczego

 37. Laktuloza należy do lekow przeczyszczających a) zmiękczających kal b) dzialajacych osmotycznie c) kontaktowych d) kada odpowiedz dobra

 38. Który z lekow nie musi być dostawiany powoli a) klonidyna b) metoprolol c) spironolakton d) prednizon

 39. Do doraźnego obnizania cisnienia krwi nie stosuje się a) furosemidu b) nitroprusydku sodu c)cos tam d) amiodaronu

 40. Lekioem hipotensyjnym bezwzględnie przeciwskazanym w ciazy jest a) metoprolol b) werapamil c) sotalol (?) d) dihydralazyna

 41. Bisfosfoniany należy przyjmowac a) po jedzeniu b) w trakcie posilku c) na czczo d) wieczorem po położeniu się do lozka

 42. Podstawowym ograniczeniem przy stosowaniu lewodopy polega na rozwijaniu się a) objawow wyczerpania b) dyskineza c) zjawisko wlaczania/ wylaczania d) każdego z wymienionych zjawisk

 43. Chinidyna wskaz informacje nieprawdziwa a) bezpośrednio rozszerza naczynia krwionośne b) przyspiesza czynność serca c) zwieksza sile skurczow serca d) hamuje powstawania potencjalu czynnościowego

 44. Antagonistow wapnia nie należy stosowac a) w skojarzeniu z azotanami b) u pacjentow z przseciwskazaniami do B adrenolitykow c) w dławicy naczyniosurczowej d) w obrzeku pluc i ciezkiej dysfunkcji lewej komory serca

 45. Eplerenon antagonista receptorow dla aldosteronu nie jest wskazany u pacjentow z a) cukrzyca b) objawami zastoinowej niewydolnosci serca c) hipokaliemia d) ciezka niewydolnością serca

 46. Wskaz informacje prawdziwa dotyczaca Selegiliny a) jest inhibitorem cholinoesterazy b) stosowana jest w leczeniu objawow kognitywnyc choroby Alzheimera c) jej preparatami sa min Aricept, Exelon które slabiej niż alkaloidy sporyszu popraawiaja czynności poznawcze w przebiegu choroby Alzheimera d) wszystkie informacje prawdziwe

 47. W celu oceny skuteczności i kosztow leczenia najczesciej przeprowadzana analiza farmakoekonomiczna jest a) analiza konsekwencji kosztow (CCA) b) analiza użyteczności kosztow (CUA) c) analiza wydajności kosztow (CBA) d) analiza efektywności kosztow (CEA)

 48. Podczas leczenia heparyna niefrakcjonowana należy przynajmniej raz dziennie wykonac pelne badanie morfologiczne lub chociaż zbadac a) liczbe erytrocytow b) liczbe krwinek białych c) liczbe plytek krwi d) wartość hemoglobiny i hematokrytu

 49. Podczas podawania heparyny niefrakcjonowanej należy dopasowac jej dawke aby wartość APTT wynosila a) 2-3 s b)50-70 s c) 20-30s d)80-120s

 50. U pacjentow z niestabilna dlawica piersiowa oczekujących na koronarografie należy rozpocząć leczenie a) kwasem acetylosalicylowym b) lekiem przeciwzakrzepowym w polaczeniu z antagonista receptorow dla GP IIb/IIIa c) lekiem przeciwzakrzepowym i klopidogrelem d) uzasadnione może być rownoczesne podawanie wymienionych w a b ic lekow

 51. Uszkodzenie nerek i przedsionka ucha przez Gentamycyne jest spowodowane a) kumulacja leku

 52. Przeciwskazaniem do stosowania antagonistow aldosteronu nie jest a) suplementacja potasu b) stosowanie IKA z blokerem receptora dla angiotensyny c) stosowanie diuretyku petlowego d) kazda z wymienionyc odpowiedzi nie jest przeciwskazaniem do stosowania antagonisty aldosteronu

 53. Wskaz informacje nieprawdziwa dotyczaca preparatu Renaxa ( Ranolazyna) a) dziala poprzez kanaly wapniowe zalezne od sodu b) wykorzystywana jest w terapii opornej na leczenie stabilnej dławicy piersiowej c) zmniejsza częstość zgonow z przyczyn sercowo naczyniowych d) może być stosowana osobno lub w polaczeniu z azotanami lub amlodypina

 54. Wybierz informacje nieprawdziwa dotyczaca heparyn a) heparyny drobnocząsteczkowe sa silniej niż niefrakcjonowane przez siarczan protaminy b) czas eliminacji heparyn drobnocząsteczkowych po podaniu podskórnym jest krotszy niż heparyn nierakcjonowanych podanych dozylnie c) u chorych z niewydolnością nerek preferowane sa heparyny niefrakcjonowane gdyz heparyny drobnocząsteczkowe sa eliminowane przez nerki d) informacje nieprawdziwe sa w a i b

 55. Aktualne wytyczne Europejskiego towarzystwa kardiologicznego wskazuja ze do głównych klas lekow hipotensyjnych nie naleza a) diuretyki b) beta adrenolityki c) a1 adrenolityki d) antagoniście receptora angiotensynowego

 56. Sposrod grup lekow 1) inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny np. fluoksetyna 2) inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny o krotkim czasie dzialania np. dapoksetyna 3) slabe opioidy 4) inhibitory PDE-5 - w leczeniu przedwczesnego wytrysku u mężczyzn zastosujesz a) 1 i 2 b) 4 c) 1,2,3,4

 57. Warfaryne należy odstawic na a) 2h b) 48h c) 3 dni d) 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym

 58. Sposrod wymienionych grup lekow wybierz te które zaburzaja kontrole cisnienia tetniczego A) niesteroidowe leki p/zapalne B) sympatykomimetyki C) doustne srodki antykoncepcyjne D) erytropoetyna E) leki p/depresyjne Prawidlowy zestaw a) ABCDE b)BE c) BCE d) BCDE

 59. Wg wytycznych ESC 2008 u chorych z niewydolnością serca nie zaleca się stosowania a) bisoprololu b) karwedilolu c) propranololu d) nebiwololu

 60. Rifaksymina 1) to antybiotyk o szerokim spektrum dzialania obejmujący bakterie G+ oraz G-, tlenowe i beztlenowe bakterie jelitowe 2) jest skuteczna w leczeniu ostrej encefalopatii wątrobowej a) zdanie 1 i 2 sa prawdziwe b) zdanie 1 prawda 2 falsz c) oba zdania flaszowe d) zdanie 1 falsz 2 prawda

 61. Który z objawow nie jest objawem zatrucia atropina a) blok p-k b) hipotonia ortostatyczna c) suchość w ustach d) zaparcia

 62. NLPZ y w tym inhibitory COX-2 1) upośledzają wydalanie i prowadza do retencji płynów 2) zmniejszaja skuteczność dzialania lekow hipotensyjnych wszystkich grup z wyjątkiem antagonistow wapnia a) zdania 1 i 2 prawda b) 1 prawda 2 falsz c) oba falsz d) 1 falsz 2 prawda

 63. Przewlekle stosowanie tamoksifenu nie powoduje a) wzrostu ryzyka choroby zakrzepowo zatorowej b) zmniejsza częstość wystepowania raka c) spowalnia rozwoj osteoporozy d) nie powoduje a i c

 64. Zgodnie z ostatnimi zaleceniami (2009) Europejskiego usystematyzuj leki stosowane w przewlekłym leczeniu nadciśnienia od najbardziej do najmniej skutecznego a) inhibitory ACE> antagoniści wapnia> blokery receptora angiotensynowego> b adrenolityki > diuretyki

 65. Alkaloidy sporyszu sa skuteczne u chorych z bolami …….. stosowania szybko rozwija się bol glowy z powodu ich ……. a) pierwsze prawdziwe drugie falsz b) obie falsz c) obie prawda d) pierwsze falsz druga prawda

 66. Wskaz lek antagoniste receptora GP IIb/IIIa

 67. Uszereguj we właściwej kolejności poniższe NLPZ których przyjmowanie wiaze się z największym ryzykiem wystapienia uszkodzenia przewodu pokarmowego: ibuprofen, diklofenak, naproksen, meloksykam, piroksykam

 68. Wśród czynnikow ryzyka wystapienia uszkodzenia przewodu pokarmowego w trakcie przyjmowania NLPZ wymieniane sa A) wiek > 65 r. z. B) przebyta choroba wrzodowa zoladka C) przyjmowanie w duzych dawkach D)równoczesne stosowanie glikokortykosteroidow E) zastosowanie lekow przeciwkrzepliwych Wybierz prawidłowe a)…. b) BCDE c) ACDE d) ABCDE

 69. A)Paracetamol w odróżnieniu od kwasu acetylosalicylowego …….. koksybow nie hamuje syntezy prostaglandyn dzialajacych gastro protekcyjnie na blone sluzowa zoladka B) dziki czemu nie wywiera dzialania gastroprotekcyjnego (?) a) oba prawdziwe b) oba falszywe c) 1 prawda 2 falsz d) 1 falsz 2 prawda

 70. Które stwierdzenie dotyczace ryzyka wystapienia choroby wrzodowej podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ jest prawdziwe a) kwas acetylosalicylowy w malej dawce np. 75 mg /24h b) nie zwieksza istotnie ryzyka …. c) stosowanie tabletek powlekanych jest bezpieczniejsza od….

 71. U pacjentow z cukrzyca typu 2 i zaawansowana niewydolnością nerek zastosujesz: glikwidon

 72. Która pochodna sulfonylomocznika jest wydalana przez przewod pokarmowy: glikwidon

 73. W leczeniu przeciwko Clostridium difficile nie stosuje się:

 74. Pytanie o nitrogliceryne wybrac prawdziwe

 75. Leczenie z zatrucia glikolem etylenowym

 76. Nastepstwem zastosowania L asparaginazy nie będzie a) hipoalbuminemia b) zaburzenia krzepniecia krwi c) hipoglikemia d) reakcja nadwrazliwosci

 77. W wyniku zastpspwanoia tego leku cytostatycznego chromosomy nie układają się wzdłuż ale rozpraszaja się po calej cytoplazmie tzw. Wybuchowa mitoza lub tworza cos tam powoduja to a) antymetabolity b) lekach cytotoksycznych nieswoistych dla fazy cyklu komorkowego c) lekach działających na faze M cyklu komorkowego

 78. Koanalgetykami sa a) karbamazepina b)antagoniści receptora NMDA c) wybiorcze SSRI d) prawidłowe ab ic

 79. Antybiotykami przeciwdziałającymi

 80. Prebiotyki wskaz informacje nieprawdziwa a) sa niszczone przez antybiotyki b) sa niestrawionymi składnikami pokarmowymi c) wybiorczo stymuluja wzrost lub aktywność bakterii jelitowych d) wszystkie informacje sa nieprawdziwe

 81. Lekami zmniejszającymi glikemie poposilkowa sa a) inhibitory a glikozydazy b) glinidy c) analogi amyliny d) wszystkie sa prawidłowe

 82. Wskaz informacje nieprawdziwa dotyczaca analogow glukagonopodobnego peptydu I a) zwalniaja opróżnianie zoladka b) zwiększają Komorek B trzustki

 83. Pytanie o żelazo gdzie bierze chyba udzial: w erytropoezie, magazynowaniu tlenu, przemianach jakis

 84. Antybiotyki stosowane w ostrym zapaleniu trzustki: imipinem i cefuroksym chyba

 85. Leki upośledzające rozpoznanie Ag : muronomab, efalizumab, alefacept

 86. Sila dzialania nlpzów

 87. Pytanie o alkaloidy barwinka chyba

 88. Mebendazol (?) jakis lek do leczenia robaczyc

 89. Jak dziala progestagen

 90. B blok ery w ostrym zespole wiencowym: było cos o HR 50-60 min i o Prinzmetala


Pobierz dokument
farma.pytania.gielda.farmakologia.testy.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka