CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA, WSFiZ - Psychologia, V semestr, Psychologia Osobowości - ćwiczenia


CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW WG. CATTELLA

CZYNNIK A

SERDECZNY (+)

Z REZERWĄ (-)

- Ciepły, wychodzący naprzeciw, uprzejmy

- współdziałający, przyjacielski, beztroski

- Z rezerwą, oficjalny, z dystansem

- sztywny, chłodny, powściągliwy

CZYNNIK B

ABSTRKCYJNY (+)

KONKRETNY (-)

- Myślenie abstrakcyjne

- Myślenie konkretne

CZYNNIK C

ZRÓWNOWAŻENIE EMOCJONALNE (+)

NADWRAŻLIWOŚĆ (-)

- stabilny emocjonalnie, przystosowany, dojrzały

- pobudliwy, zmienny emocjonalnie, dziecinny, neurotyczny

CZYNNIK E

DOMINOWANIE (+)

ULEGŁOŚĆ (-)

- dominujący, władczy, asertywny

- uległy, współdziałający, unikający konfliktów, niepewny siebie

CZYNNIK F

ŻYWOŚĆ (+)

POWAGA (-)

  • Aktywny, pełen życia, spontaniczny, entuzjastyczny

  • Poważny, przyhamowany, uważny

CZYNNIK G

ŚWIADOMOŚĆ NORM (+)

PRAKTYCZNOŚĆ (-)

  • Wytrwały, odpowiedzialny, przestrzegający zasad, obowiązkowy

  • Niewytrwały, zależny, lekkomyślnym, nieprzestrzegający zasad

CZYNNIK H

ŚMIAŁY SPOŁECZNIE (+)

NIEŚMIAŁY (-)

- śmiały, ze skłonnością do ryzyka, gruboskórny (odporny w sytuacji zagrożenia)

- nieśmiały, bojaźliwy, unikający, mało odporny w sytuacji zagrożenia

CZYNNIK I

WRAŻŁIWY (PREMSIA) (+)

UŻYTECZNY (HARRIA) (-)

- wrażliwy, niecierpliwy, sentymentalny, delikatny, typ artysty

- obiektywny, realistyczny, twardy, niewzruszony

CZYNNIK L

CZUJNY

(PROTENSION) (+)

UFNY (ALAXIA) (-)

- czujny, podejrzliwy, sceptyczny, przezorny, zahamowany

- ufny, łatwowierny, akceptujący, dostosowujący się

CZYNNIK M

ABSTRAKCYJNY

(AUTIA) (+)

KONKRETNY (PRAXERNIA) (-)

- zorientowany na wewnętrzne procesy myślowe oraz idee niż na praktyczność

- skupia się na własnych odczuciach , obserwowalnych danych i zewnętrznej rzeczywistości ich środowiska przy formułowaniu opinii

CZYNNIK N

SKRYTY (+)

OTWARTY (-)

- zamknięty w sobie, ostrożne w kontaktach innymi,

- bezpośredni, chętni do mówienia o sobie, szczerzy, otwarci, chętnie mówią o sobie

CZYNNIK O

BOJAŹLIWY (+)

PEWNY SIEBIE (-)

- bojaźliwy, niepewny siebie, lękliwy, martwienie się o wiele rzeczy,

- Z zaufaniem do własnej osoby, pewny siebie,

CZYNNIK Q1

OTWARTY NA ZMIANY (+)

TRADYCYJNY (-)

- samodzielny w myśleniu, postępowy, otwarty na zmiany, eksperymentujący

- tradycjonalny, przywiązany do tego, co znane, wolą życie przewidywalne i znane

CZYNNIK Q2

SAMODZIELNY (+)

NASTAWIONY NA GRUPĘ (-)

- samowystarczalny, odosobniony, indywidualista, trudno im prosić o pomoc

- trzymający się zasad, konwencji grupy, lubią wykonywać coś z innymi

CZYNNIK Q3

PERFEKCYJNY (+)

TOLERUJĄCY NIEPORZĄDEK (-)

- opanowany, dokładny, o silnej woli, trudniej radzą sobie z nieprzewidzianym

- niewytrwały, o słabej woli, zdają się na przypadek, dezorganizacja

CZYNNIK Q4

NAPIĘTY (+)

ODPRĘZONY (-)

- napięty, nadaktywny, niecierpliwy, pobudzony

- zrelaksowany, spokojny, cierpliwy, flegmatycznyWyszukiwarka