POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO - MÓZGOWYCH, Ratownictwo medyczne, Farmakologia, Farmakologia, Anestezjologia (agasozynek)


POSTĘPOWANIE ANESTEZJOLOGICZNE W URAZACH CZASZKOWO-MÓZGOWYCH

1. Mózgowy przepływ krwi:

2. Wpływ RR na przepływ mózgowy:

3. Wpływ PaCO2:

4. Wpływ PaO2:

5. Ciśnienie śródczaszkowe (ICP):

6. Objętość wewnątrzczaszkowa ICP:

7. Przyczyny podwyższenia ICP w urazie głowy:

8. Objawy wzrostu ICP:

9. Cechy wklinowania:

10. Zwalczanie nadciśnienia śródczaszkowego:

11. Uszkodzenia urazowe mózgu:

12. Uszkodzenia rozlane:

13. Uszkodzenia ogniskowe:

14. Cele postępowania w urazie głowy:

15. Zasady postępowania w urazach głowy:

16. Ocena stanu świadomości:

17. Skala Glasgow !!!

18. Zadania anestezjologa:

19. Trudny pacjent z uwagi na współistnienie:

20. Wskazania do intubacji:

21. Intubacja w urazach głowy:

22. MILS (manual in-line stabilization):

23. Intubacja przez nos:

intubacja oraz zgłębnikowanie żołądka jest przeciwwskazana przy stwierdzeniu lub podejrzeniu złamania podstawy czaszki

24. Nadciśnienie w urazie głowy:

25. Drgawki:

26. Znieczulenie specyficzne:

27. Dobór leków w znieczuleniu:

28. Zwiotczenie:

29. Podtrzymywanie znieczulenia:

30. Gazy i anestetyki lotne:

31. Wybudzenie:

32. Dalsze leczenie OIT:

33. Pogorszenie stanu neurologicznego:

34. Przyczyny uszkodzenia mózgu po ciężkim urazie głowy:

0x08 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka