wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism


Kraków, dnia…………………..

Sąd Rejonowy

Dla Krakowa - ………………..

W Krakowie

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca ……………………………………………………………………….

Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym

Uczestnicy ……………………………………………………………………….

Imiona , nazwiska i dokładne adresy z kodem pocztowym

WNIOSEK

O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ………………….. (imię nazwisko) zmarłym dnia …………………. przed śmiercią zamieszkałym w ……………………………… ( Podać dokładny adres zamieszkania)

Na podstawie : ustawy/ testamentu*

Uzasadnienie

Spadkodawca ………………………… ( imię nazwisko ) Ostatnio zamieszkały………………………………… ……… (dokładny adres zamieszkania) Zmarł w dniu …………………………………… Zmarły pozostawił/nie pozostawił testamentu W dniu śmierci spadkodawca był(a) ………………………………. ( podać stan cywilny )

Związek małżeński zawierał …………………………………………………..

podać ile razy

Spadkobiercami są:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

W skład spadku wchodzi/nie wchodzi gospodarstwo rolne o pow. ……………….. położone w………………………………………………..

……………….…………..

Własnoręczny podpis

Załączniki:

  1. odpis skłócony aktu zgonu spadkodawcy

  2. odpis skrócony aktów małżeństwa dla kobiet

  3. odpis skrócony aktów urodzenia dla mężczyzn

  4. odpis wniosku ( 1 egz. dla Sądu +po 1 egz. dla każdego uczestnika) .

Opłata sądowa 50 złWyszukiwarka