opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród


 1. Co to jest rozród?

Całokształt procesów związanych ze zdolnością każdego org do produkcji org potomnych w sposób płciowy lub bezpłciowy

 1. Wymień czynniki gatunkowe decydujące o efektywności rozrodu

 1. Co to jest anoestrus?

Okres bez rujowy

 1. Wymień czynniki negatywnie oddziałujące na wyniki rozrodu

 • Wymień metody biotechnologiczne pozwalające na zwiększenie efektów produkcji

 • - stałe monitorowanie wskaźników płodności  (baza danych)
  - regularne obserwacje
  - analiza i interpretacja danych

  1. Wymień centra rozrodu zajmujące się obecnie obróbka i pozyskiwaniem nasienie w PL

 • Wyjaśnij pojęcie dymorfizmu pł

 • Każda płeć produkuje swój typ gamet

  1. Co to są pierwszorzędne cechy płciowe?

  Odzwierciedlają strukturę gonad

  Samce - jądra - plemniki

  Samice - jajniki - jaja

  Są determinowane genetycznie przez chromosom płci ( chromosomy które kieruą szlakiem rozwojowym zaleznym od płci poprzez obecność lub określoną dawkę poszczególnych genów )

  1. Co to są drugorzędne cechy płciowe?

  Różnicują płcie fenotypowo - nie wpływają na naturę gonad

  Budowa genitaliów, rozmiary płci

  Mogą być determinowane przez hormony płci albo hormony

  1. Opisz przekształcanie się pierwotnych gonad w jądra

  Pierwotne Gonady - zawiązki zarówno jąder jak i jajników uchodzą do wspólnej zatoki moczowo - płciową

  Płeć chromosomalna Y