Tekst - TEORIA AGENCJI 2, Studia UE Katowice FiR, II stopień, Semestr I, Strategie finansowe przedsiębiorstw

Pobierz dokument
tekst.teoria.agencji.2.studia.ue.katowice.fir.ii.doc
Rozmiar 61 KB

TEORIA AGENCJI

Slajd 2: KLAUDIA

Czym jest teoria agencji?

Relacja agencji występuje wówczas, gdy jakaś osoba lub grupa osób z powodu niedostatecznej informacji nie jest
w stanie sprawić aby działania występującej w jej imieniu innej osoby bądź grupy osób służyły jej najlepiej pojętym interesom. Relacje te określa się często jako "agent - pryncypał" i są one charakterystyczne zwłaszcza dla działalności w ramach przedsiębiorstwa, ale występują również pomiędzy jednostkami współpracującymi na rynku.

Slajd 3: KASIA

Podmioty teorii agencji:

Slajd 4: KLAUDIA

Przykłady relacji agencji:

Relacje agencji mogą mieć charakter organizacyjny, rynkowy, a także polityczny.

Slajd 5: KASIA

Istotą kontraktu pryncypał-agent jest umowa, że agent zobowiązuje się działać w interesie pryncypała. Agent ma przewagę informacyjną oraz istnieje konflikt interesów lub przynajmniej jego groźba. Gdyby występowała wyłącznie asymetria informacyjna bez konfliktu interesów, to nie byłoby powodu, aby agent nie działał w interesie pryncypała. Podobnie jeśli istnieje tylko konflikt interesów, ale pryncypał ma tyle samo informacji co agent, to może on podjąć

działania kontrolne, aby agent działał w jego interesie.

Slajd 6: KLAUDIA

Slajd 7: KASIA

Slajd 8: KLAUDIA

Założenia teorii agencji:

Slajd 9: KASIA

Z zagadnieniem teorii agencji wiąże się nierozerwalnie problem agencji. Występuje wówczas, gdy pomiędzy zwierzchnikiem a agentem powstają konflikty wynikające z następujących przyczyn:

  1. Asymetrii informacji pomiędzy agentem a zwierzchnikiem - pomiędzy przedstawicielem a mocodawcą, polegający na tym, że jeden z podmiotów posiada jemu tylko znaną informację, a drugi podmiot jej nie zna, aczkolwiek potrzebuje ją do działania. Asymetria informacji może dotyczyć: ukrytego działania agenta lub ukrytej informacji (wiedzy) posiadanej przez przedstawiciela.

  2. Rozbieżności celów agenta i zwierzchnika.

  1. Różnic w nastawieniu do ryzyka obydwu podmiotów.

Slajd 10: KLAUDIA

Według teorii agencji, sukces firmy (pożądany efekt) zależy od następujących czynników:

Slajd 11: KASIA

Dwa nurty rozwoju teorii.

Slajd 12: KLAUDIA

1) Zwierzchnik - agent