OPRACOWANE ZAGADNIENIA NA KOLOKWIUM-metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych, Magisterskie, Specjalność terapia pedagogiczna, Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Pobierz dokument
opracowane.zagadnienia.na.kolokwium.metodyka.doc
Rozmiar 73 KB

OPRACOWANE ZAGADNIENIA NA KOLOKWIUM:

  1. Definicja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - (łac. Correctus - poprawiony) usprawnianie deficytu rozwojowego

(łac. Compensatio - wyrównywanie) wyrównywanie braków lub deficytów

Wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

  1. Cel działań zajęć korekcyjno kompensacyjnych

  1. Zasady terapii zajęć korekcyjno-kompensacyjnych