PTS-Sprawozdanie, Studia, Materiałoznastwo, Metaloznastwo i Podstawy Obrobki Cieplnej, Meteloznastwo


Dariusz Schabowski 27 marca 2000

gr 1007 II MDT

Sprawozdanie z Laboaratorium Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

1. Cel ćwiczenia.

2. Tworzywa sztuczne, a ich metody przetwórstwa.

3. Identyfikacja próbek tworzyw sztucznych w otwartym płomieniu.

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest określenie rodzaju tworzywa na zasadzie eliminacji poszczególnych materiałów na podstawie:

a) postaci i własności zewnętrznych;

Szczególną uwagę należy zwrócić na rodzaj powierzchni (określić czy jest błyszcząca, tłusta czy porowata) oraz sztywność tworzywa i jego budowę (przeźroczysta, przeświecająca, kryta, jasna czy ciemna).

b) gęstości;

Gęstość należy określić stosując np.: metodę hydrostatyczną w przypadku tworzywa napełnionego wypala się je w piecu, a ich masa, a tym samym gęstość ustala się na podstawie zawartości napełniacza mieszalnego określonego na podstawie popiołów.

Metody przetwórtwa:

Zachowania się tworzyw w otwartym płomieniu. Podczas tych badań nalęzy ustalić:

a) palność tworzywa (czy tworzywo wogóle się pali, czy pali się tylko w płomieniu palnika, czy zapalone pali się samo);

b) charakter palenia (spokojny czy gwałtowny);

c) barwę płomienia lub układ barwy a także rodzaj płomienia (święcący,

d) typowe zachowanie się tworzywa podczas palenia (np.:topi się, kapie kroplami, wytwarza pęcherze, rozwarstwia się, pozwala na wyciąganie po zgaszeniu próbki, zwęgla się);

e) zapach wydzielających się gazów po zgaszeniu próbki;

f) zachowanie się tworzyw w rozpuszczalnikach oraz w wodzie;

h) szczegółowycg badań chemicznych.

2. Tworzywa sztuczne, a ich metody przetwórstwa.

Gatunek tworzywa sztucznego.

Metody przetwórstwa.

Charakterystyczne wyroby.

Polietylen PE

wyciskania (folie, włókna, pojemniki), wtryskanie (zabawki, wyroby AGD)

folie , włókna, pojemniki, zabawki

Polipropylen PP

wtryskiwanie (wyroby AGD) wyciskanie (włókna,

wyroby gosp. domowego, wkłókna, rury

Polichlorek winylu PZW

wyciskanie, kalendrowanie, wtryskanie, prasowanie

rury, profile, armatura, bloki, płyty

Polistylen PS

wtryskiwanie, wyciskanie

opakowania, listwy ozdobne, folie, izolacje eletryczne

Kopolimer akrylonistylu, butadienu i styrenu

wtryskanie, wyciskanie

hełmy, zbiorniki transportowe, płyty, rury, profile

Kopolimer styrenu i akrylonitrylu SAN

wtryskanie, wyciskanie

wyroby AGD, płyty, rury, profile

Poliamid

wtryskanie, wyciskanie, odlewanie

włókna, koła żebaate, łożyska, śruby i nakrętki, bloki, pręty, rury

Poliacetal POM

wtryskiwanie

koła zębate, łożyska, wyłączniki, przełączniki eletryczne

PMMA

wtryskiwanie

produkcja światłowodów, masy antystatyczne

Poliwęglan PC

wtryskiwanie

osłony lampy

Policzterofluoroetylen PTFE

wtryskiwanie

uszczelki, zawory, wykładziny ślizgowe, powłoki na patelniach

Fenoplasty

Nazwa

Gęstość

Zachowanie się T.S. podczas ogrzewania w płom.

Nie pali sięWyszukiwarka