cw67, Towaroznawstwo SGGW, Rok I, Semestr I, fizyka, Fizyka, Fizyka - coś, ćwiczenia, Opisy ćwiczeńĆwiczenie nr 67


Wyznaczanie długości fali światła za pomocą siatki dyfrakcyjnej

Celem ćwiczenia było wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej, a następnie długości fal dla prążków widmowych trzech barw (niebieskiej, zielonej oraz żółtej).

Stałą siatki dyfrakcyjnej obliczyliśmy dzięki użyciu lasera monochromatycznego, czyli o znanej długości fali (661 nm). Światło lasera przepuszczone przez siatkę dało nam obraz prążków na ekranie i na podstawie ich położenia możliwe było wyliczenie sinusa kąta ugięcia promieni lasera na siatce, korzystając z wzoru:

0x01 graphic

gdzie: d-stała siatki, n - rząd prążka, α - kąt ugięcia promieni, λ - długość fali.

Aby wyznaczyć długości fal dla poszczególnych barw prążków użyto lampy rtęciowej. Światło lampy przechodziło przez wąską szczelinę oraz siatkę dyfrakcyjną, a na siatkówce oka obserwatora stojącego za siatką dyfrakcyjną tworzyło obraz pozorny prążków widoczny (pozornie) na ekranie. Pomiar pozornego położenia prążków na ekranie umożliwił obliczenie sinusa kąta ugięcia dla każdej z barw, a następnie dzięki uzyskanym tak danym wyliczenie długości fali dla każdej z tych barw.


Obliczenia

I. Wyznaczenie stałej siatki d

1.średnia odległość widma od szczeliny 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2.kąt ugięcia 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3.stała siatki 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Średnia stała siatki dyfrakcyjnej 0x01 graphic

II. Wyznaczanie długości fali świetlnej

  1. średnia odległość prążka od szczeliny 0x01 graphic
    0x01 graphic

Niebieskie prążki

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Zielone prążki

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Żółte prążki

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

  1. kąt ugięcia i długość fali 0x01 graphic
    0x01 graphic

Prążki niebieskie

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Średnia długość fali 0x01 graphic

Prążki zielone

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Średnia długość fali 0x01 graphic

Prążki żółte

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Średnia długość fali 0x01 graphic

Rachunek błędów:

0x01 graphic
0x01 graphic

Wyniki i wnioski:

Celem tego ćwiczenia było wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej oraz długości fali świetlnej dla światła o poszczególnych barwach widocznych na ekranie.

Z pomiarów oraz obliczeń wynika, że korzystano z siatki dyfrakcyjnej o stałej równej d=9966±79nm.

Na tej podstawie wyliczono, że poszczególnym barwom linii widmowych odpowiadały fale o następującej długości: dla barwy niebieskiej 0x01 graphic
, dla barwy zielonej 0x01 graphic
, a dla barwy żółtej 0x01 graphic
. Wyniki te są więc zgodne z wynikami tablicowymi, a wiec prawidłowe.

Doświadczenie to udowodniło falowy charakter promieni świetlnych i potwierdziło zarazem zasadę Huyghensa.

4Wyszukiwarka