w5, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń PKM, PKM, PKM


Społeczność lokalna

Definiowanie społeczności lokalnej

Społeczność lokalna to zbiorowość zamieszkująca na określonym terytorium, będącym jednocześnie głównym obszarem, na którym członkowie tej zbiorowości rozwijają swoją aktywność społeczną

Miejsce społeczności lokalnej w strukturze świata społecznego

Społeczności lokalne są strukturą średniego zasięgu, gdyż:

  1. jednostka styka się z szerszym społeczeństwem i jego kulturą;

  2. w społeczności lokalnej tworzą się wartości i etos pracy, kształtują się style życia;

  3. odbija się system władzy.

Lokalizm

Oznacza względną autonomię i upodmiotowienie społeczności lokalnych w zakresie:

Lokalność sprowadza się do określonych sposobów zachowań, myślenia i działania, systemów wartości.

Cechy społeczności lokalnej

Społeczność lokalna a zbiorowość terytorialna

Społeczność lokalna

Zbiorowość terytorialna

  • terytorium

  • interakcje społeczne

  • więź psychiczna, poczucie wspólnoty z ludźmi zamieszkującymi to terytorium postrzeganego jako „nasze miejsce”

  • skupisko zatomizowanych jednostek

  • skład płynny i zmienny

  • trudności z nawiązywaniem więzi społecznych

  • zaspokajanie potrzeb w obrębie terytorium, ale bez więzi

Przyczyny zachwiania znaczenia społeczności lokalnych

Przyczyny odrodzenia lokalizmuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
AOL2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
A4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tab lam, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
tabsworzen, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do ob
w7, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tabsr1, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
w10, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
tab cp, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
AOL4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń
podkładka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obl
tabpodkladka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
tab f, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicze
tab cv, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblicz
tabzawleczka, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do
gniazda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do oblic
w2, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
r4, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obliczeń P
tablamda, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, PODSTAWY KON, Program do obli

więcej podobnych podstron