6854


Marcin Chomiak

Nr albumu 141 668

ZOD PW w Jeleniej Górze

Zarządzanie i Marketing

Dziekan

Wydziału Informatyki i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej


Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę w temacie mojej pracy inżynierskiej. Zmiana ma dotyczyć nazwy przedsiębiorstwa analizowanego w pracy dyplomowej i jest spowodowana problemami z uzyskaniem informacji o prowadzonej działalności. Początkowo otrzymałem taką zgodę lecz w toku rozmów kierownik firmy odmówił mi dalszej współpracy gdyż dane jakie chciałem uzyskać dotyczyły sfery finansowej.

Zmiana dotyczy wyłącznie nazwy firmy i nie wpływa na zmianę struktury pracy.

.........................................................

Podpis studenta

Akceptuję i wyrażam zgodę na zmianę nazwy firmy w temacie pracy studenta.

.........................................................

Podpis promotoraWyszukiwarka

Podobne podstrony:
6854
6854
6854
praca magisterska 6854
6854
6854
6854
6854

więcej podobnych podstron