egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY

Pobierz dokument
egzamin2.5.rok.interna.egzamin.kolokwia.gieldy.doc
Rozmiar 30 KB

Pytania z egzaminu z interny- 5 rok IWL- Klinika Kardiologii

TERMIN ZEROWY:

Prof. Opolski

 1. diagnostyka różnicowa obrzęków

 2. wrzód trawienny

 3. zatorowość płucna

 4. kardiomiopatia przerostowa

częstoskurcz nadkomorowy

 1. różnicowanie kaszlu

 2. ostra białaczka szpikowa

 3. postępowanie z pacjentem z pnn

 4. częstoskurcz komorowy

Doc. Filipiak - pyta przede wszystkim o leczenie

 1. przewlekła niewydolność serca

 2. przewlekła niewydolność nerek

 3. prawidłowe wartości ciśnienia ( dla zdrowych, z nadciśnieniem, nn)

 4. czerwienica prawdziwa

 5. RZS

 6. wszystkie możliwe wskazania do B-adrenolityków

 1. cukrzyca typu 1

 2. zatorowość płucna

 3. normy lipidów dla różnych grup pacjentów

 4. dna moczanowa

 5. przewlekła białaczka szpikowa

 6. wszystkie wskazania do ACEI

Dr Tymińska - daje zestawy do wyboru ;)))

 1. nadciśnienie tętnicze- klasyfikacja i leczenie

 2. szpitalne i pozaszpitalne zapalenia płuc

 3. ostre bóle brzucha

 4. niedokrwistość mikrocytarna

 5. niedoczynność tarczycy

TERMIN DLA ZWYKŁYCH ŚMIERTELNIKÓW (po teście):

Prof. Opolski

 1. kołatanie serca

 2. ostre zapalenie trzustki

 3. zespól nerczycowy

 4. rak jelita grubego

 5. B-blokery

 1. gorączka

 2. rozpoznawanie cukrzycy

 3. nadciśnienie wtórne

 4. niedomykalność aortalna

 5. WPW

 6. pnn

 1. kaszel

 2. pzt

 3. nadczynność tarczycy

 4. leki kontrolujące glikemię

 5. stenoza aortalna

 6. postępowanie w bradyarytmiach

 1. krwiomocz

 2. cele terapeutyczne w cukrzycy

 3. PBSz

 4. zapalenie osierdzia

 5. niedomykalność mitralna

 6. NZK

Dr Tymińska

 1. kardiomiopatia przerostowa

 2. leczenie przewlekłej astmy

 3. niedoczynność tarczycy

 4. choroba wrzodowa- powikłania

 5. gorączka reumatyczna


Pobierz dokument
egzamin2.5.rok.interna.egzamin.kolokwia.gieldy.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
pyt z interny-1kolo-3 rok, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy

więcej podobnych podstron