Niewolnik nie wie co czyni jego Pan, Światkowie Jehowy, Nauka


Niewolnik nie wie, co czyni jego pan

Strona główna

"Już nie nazywam was niewolnikami, ponieważ niewolnik nie wie, co czyni jego pan. Ale ja nazwałem was przyjaciółmi, ponieważ oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca (Jana 15:15 Przekład Nowego Świata).
I właściwie tym tekstem w przekładzie "niewolnika" można podsumować wszystkie nauki Organizacji. Są takie, jakie są, ponieważ niewolnik Strażnicy, nie wie co czyni Pan, Pan Jezus powiedział do apostołów: oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Choć "niewolnik" nie wie, co czyni Pan Jezus, nie tylko założył organizację, ale i zorganizował Biblię.
Zatem Biblia jest księgą organizacyjną i należy do zboru chrześcijańskiego jako całości, a nie do pojedynczych osób, bez względu na to, jak szczerze by one wierzyły, że ją potrafią interpretować. Z tego samego powodu Biblii nie można właściwie zrozumieć bez uwzględnienia widzialnej organizacji Jehowy.

 

Strażnica przekonuje, że każdy:

Kto więc zamierza się podporządkować tej teokratycznej zorganizowanej społeczności, ten musi zupełnie i całkowicie zgodzić się z każdym szczegółem jej apostolskich wy­magań i wytycznych działania.

Niewolnik, a Ciało Kierownicze

Na łamach literatury Towarzystwa Strażnica możemy zamienne czytać raz niewolnik, innym razem Ciało Kierownicze. Wg tej nauki niewolnik i Ciało Kierownicze wywodzi się ze 144.000. Oczywiście jest to nieprawda, ponieważ dwóch pierwszych prezesów (Russell i Rutherford) uważali się za tego niewolnika. Za prezesury Knorra zwiększono tę liczbę to kilku osób. Albo wszyscy ze 144.000 są pełni ducha lub garstka wybranych przez siebie? Tenże niewolnik chętnie powołuje się na wzór apostołów, ale wszyscy apostołowie czuwali nad nauka Chrystusa.

 

 Zaufanie, komu i dlaczego?

(.) Bądźmy przekonani, iż posłuszeństwo wobec Jehowy, stosowanie się do wskazówek, które On podaje za pośrednictwem swej organizacji, oraz akceptowanie Jego postanowień jest nader słuszne. Nie ulega wątpliwości, że "bojącym się prawdziwego Boga dobrze się powiedzie" (Kaznodziei 8:12).
Umacnianie zaufania do Jehowy Świadczy o mądrości (Przysłów 3:5-8). Oczywiście nie wystarczy się modlić, by Jehowa pomógł nam je przejawiać w większej i mierze. Zaufanie buduje się na dokładnej wiedzy, dlatego w codziennym rozkładzie zajęć musimy umieścić studium osobiste oraz czytanie Biblii i objaśniających ją publikacji. Ogromną rolę odgrywa też regularna obecność na chrześcijańskich zebraniach, dobre przygotowywanie się do nich oraz w miarę możliwości aktywny udział.
 (...) (s.106)

Strażnica 22/1968 r. s. 2 p. 9

Stra­żnica  22/1968 rWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kto zmartwychwstał - Chrystus czy Jego duch, Światkowie Jehowy, Nauka
Barszczewski Alex W Co zrobić, kiedy się nie wie, co chce się robić w życiu
Barszczewski Alex Co zrobić, kiedy się nie wie, co się chce robić w życiu
niezlomni com Smiersz znaczy śmierć czyli wielkie polowanie na Armię Krajową Strona rosyjska do dziś
Kim jest niewolnik wierny i rozumny, Światkowie Jehowy, Nauka
Nowe swiatło co to takiego, Światkowie Jehowy, Nauka
Co należy uczynić, Światkowie Jehowy, Nauka
Co wolno głosicielowi, Światkowie Jehowy, Nauka
Co muszę uczynić, Światkowie Jehowy, Nauka
Co się stało w roku 1914, Światkowie Jehowy, Nauka
Kim jest niewolnik wierny i rozumny, Światkowie Jehowy, Nauka
Drugie owce, Światkowie Jehowy, Nauka
Czy wolno głosować świadkom, Światkowie Jehowy, Nauka
Uzależnienie transfuzji od nauk Strażnicy, Światkowie Jehowy, Nauka
Od domu do domu, Światkowie Jehowy, Nauka
Kim jest Jezus Chrystus, Światkowie Jehowy, Nauka
O jakim raju uczył Jezus, Światkowie Jehowy, Nauka

więcej podobnych podstron