PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, pkm wykłady esencja, PKM, PKM, PKM, pekaem


Termin 1

Pytanie 1

Uzasadnij stwierdzenie iż opis struk. zewnętrznej i wewnętrznej nie są wystarczającymi opisami umożliwiającymi wykonanie wytworu.

Pytanie 2

Skutki istnienia karbu opisywane są miedzy innymi za pomocą liczby działania karbu i liczby kształtu. Opisz jak można wyznaczać doświadczalnie wartości tych liczb.

Pytanie 3

W procesie konstruowania stosowane są różne kryteria. Podaj przykład kryterium, którego uwzględniane prowadzić będzie często do rezygnacji z zastosowania tworzyw o wysokich właściwościach wytrzymałościowych.

Pytanie 4

Czy liczba wpływu wielkości elementu stosowana podczas weryfikacji wytrzymałościowych rośnie czy też maleje ze wzrostem wielkości elementu ? Odpowiedz szczegółowo uzasadnij.

Pytanie 5

2 rozciągane płaskowniki połączono za pomocą nakładek oraz śrub a- luźnych, b- pasowanych. Który rodzaj śrub (a czy b) zapewni większa wytrzymałość połączenia? Odpowiedz szczegółowo uzasadnij.

Pytanie 6

Wyjaśnij dlaczego karby obciążające powodują zmniejszenie wartości liczby kształtu. Wykonaj szkic pokazujący przykład karbu obciążających.

Pytanie 7

Jedno z kryterium konstrukcyjnych sygoruje potrzebę równoważenia sił wewnętrznych w zespołach elementów. Sporządź szkic zespołów elementów będącego przykładem spełnienia tego zalecenia. Objaśnij dlaczego zespół ten spełnia podane kryterium.

Pytanie 8

Jakie należy stosować kryteria i zalecenia podczas konstruowania gumowych elementów podatnych.

Pytanie 9

Elementy podatne mogą posiadać charakterystykę liniową lub nieliniową. Opisz w jaki sposób można uzyskać charakterystykę nie liniową. Sporządź szkic elementu posiadającego charakterystykę silnie nieliniową.

Pytanie 10

Czy zastosowanie obciążeń wstępnych dla elementu obciążonych siłami zewnętrznymi może prowadzić do zwiększenia liczby stałości naprężeń? Odpowiedz uzasadnij.

Pytanie 11

Opisz w jakie sposób konstruktor może zmniejszyć samohamowność połączenia gwintowego. Uwaga : pytanie nie dotyczy zabezpieczeń nakrętek przed samoczynnym odkręcaniem się.

Pytanie 12

Wyjaśnij dlaczego zaleca się aby śruby fundamentowe były śrubami długimi, a mocowane za ich pomocą łapy fundamentowe korpusów maszyn były odpowiednio wysokie.

Termin 2

Pytanie 1

Opisz istotę działania nitu. Sporządź szkic połączenia nitowego dwóch blach.

Pytanie 2

Czy zastosowanie obciążeń wstępnych dla elementów obciążonych siłami zmiennymi może prowadzić do zwiększenia liczby stałości naprężeń? Odpowiedz uzasadnij.

Pytanie 3

Jakie należy stosować kryteria i zalecenia podczas konstruowania połączeń klejonych?

Pytanie 4

Jedno z kryteriów konstrukcyjnych sugeruje potrzebę równoważenia sił wewnętrznych w zespołach elementów. Sporządza szkic zespołu elementu będącego przykładem spełnienia tego zalecenia. Objaśnij dlaczego zespół ten spełnia podane kryterium.

Pytanie 5

Wyjaśnij dlaczego podczas weryfikacji wytrzymałościowej rozróżnia się obciążenia zmienne i zmienne warunki działania.

Pytanie 6

Czy liczba wpływu wielkości elementu stosowana podczas weryfikacji wytrzymałościowych rośnie czy też maleje ze wzrostem wielkości elementu? Odpowiedz szczegółowo uzasadnij.

Pytanie 7

Wyjaśnij w jaki sposób można wyznaczać dynamiczną cechę konstrukcyjną dla nie obciążonych połączeń gwintowych.

Pytanie 8

W procesie konstruowania stosowane są rożne kryteria. Podaj przykład kryterium którego uwzględnianie prowadzić będzie do rezygnacji ze stosowania tworzyw o wysokich własnościach użytkowych. Podaj przykład zastosowania takiego kryterium.

Pytanie 9

Wyjaśnij pojęcie : Minimalny Promień Karbu.

Pytanie 10

Skutki istnienia karbu opisywane są między innymi za pomocą liczby działania karbu i liczby kształtu. Opisz jak można wyznaczać doświadczalnie wartości tych liczb.

Pytanie 11

Porównaj własności 1 rzędowych łożysk tocznych kulkowych i wałeczkowych.

Pytanie 12

Brak pytanieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
bazy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 3,
Bazy+Danych+wykady+semIII (1), POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
Bazy danych - wyk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers

więcej podobnych podstron