pytania egzamin z biochemii, Różne Spr(1)(4)


cztery reakcje do napisania wzorami strukturalnymi, ze wszystkimi reagentami.
a) fosforylacja związku drobnocząsteczkowego
b) karbamoilofosforan jako substrat lub produkt
c) reakcja dekarboksylacji bez utlenienia
d) powstawanie kwasu fumaranowego...

masz dipeptyd Ala-Ala
a) pozyskujesz z niego energię [CO2 H2O NH3]
b) robisz gluozę
Napisać bilanse energetyczne

Podaj aminokwas
(a) nie występujący w białkach lecz uczestniczący w ważnym procesie metabolicznym
(b) o wzorze C5 H10 O3 N2
(c) występujący czasem w białkach, ale nie majacy odpowiedniego kodonu
(d) glukogenny
(e) zasadowy

 1. enzymem regulatorowym na szlaku degradacji zapasowego glikogenu jest fosforylaza glikogenowa, na czym polega regulacja aktywności tego enzymu?
  (b) jaki enzym pełni główna rolę regulatorową na szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych?

coś o hormonach i ich wpływie na metabolizm tzw. komórek docelowych

Pytanie 3
Niektóre hormony mogą wnikać do komórki
a) Jakie właściwości fizykochemiczne mu na to pozwalają
b) Podaj przykład takiego hormonu
c) Mechanizm ich działania
d) Czemu niektóre hormony działają na niektóre komórki a inne nie

Pytanie 5
(a) enzymem regulatorowym na szlaku degradacji zapasowego glikogenu jest fosforylaza glikogenowa, na czym polega regulacja aktywności tego enzymu?
(b) jaki enzym pełni główna rolę regulatorową na szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych?
... były jeszcze 2 podpunkty, ale niestety nie pamiętam... 0x01 graphic

dopisuję 1 podpunkt który pamiętam
(c)dehydrogenaza pirogronianowa jest enzymem, którego aktywność zależy od takich czynnikow jak cytrynian, ATP i AMP. Napisz które czynniki będą aktywatorami, a które inhibitorami allosterycznymi dla tego enzmu. Odpowiedż krótko uzasadnij.

Jaki jest zysk z rozpadu kw stearynowego do CO2 i H2O ? Na wykładzie był przykład z kw palmitynowym- 16 węglowym, który aby się rozpadł musi przejść 7 cykli, w wyniku czego powstaje 8 acetylo-CoA. Czyli jak kw stearynowy jest C18, to zajdzie 8 cykli i powstanie 9 acetylo-CoA. Dobrze myślę?

 1. Reakcje:
  a) aldoza-ketoza
  b) dehydratacja
  c) powstanie wiązania tioestrowego
  d) powstanie nukleozydocukru

  2. a) zysk z degradacji glicerolu do CO2
  b) koszt utworzenia glukozy z jednego mola glicerolu

  3. a) przykład receptora 7TM
  b) co to jest białko G
  c) przekaźnik drugiego rzędu czy jak to się tam zwie (dwa przykłady)
  d) enzym efektorowy (dwa przykłady)

  4. Wyjasnij skróty:
  Gln, dCDP, eIF, cAMP

  5. Do encyklopedii:
  a) F0F1 atpaza
  b) fotosynteza cykliczna
  c) pompa sodowo-potasowa
  d) ubichinon
  e) wtórny transport aktywny

Z glicerolu w wątrobie może powstać związek, z którego może być syntetyzowany glikogen zapasowy.
a) Co to za proces? opisz jego przebieg (nie podając równań reakcji i nazw enzymów, a jedynie nazwy pośrednich metaboltów).
b) ile moli wiązań wysokoenergret, w przeliczeniu na ATP należy zużyć na przekształcenie 1 mola glicerolu w glikogen? dla uproszczenia: przyjąć: 1 mol NADH = 2,5 mol ATP zawsze

Czyli chodzi o to, że glicerol przekształci się w fosfodihydroksyaceton i włączy w glukoneogenezę? Ale jak liczyć te wiazania? Przekształcenie glicerolu w glicerolo-3-fosforan wymaga jedenej cząsteczki ATP. W wyniku utlenienia glicerolo-3-fosforanu do fosfodihydroksyacetonu powstaje 1 NADH. Od fosfodihydroksyacetonu do glukozy reakcje idą "za darmo". Mam wolną glukozę i chcę otrzymać glikogen.
Sumaryczna reakcja: glc-1-P + ATP + glikogen n + H2O ->glikogen n+1 + ADP + 2Pi
Czyli ogólnie trzeba dostarczyć 3 moli ATP ( czy 2? bo ja zakładam że powstałą glukozę trzeba aktywować do glc-6-P ), a z 1 NADH otrzymuję 2,5 mola ATP, to by wychodziło że trzeba dostarczyć 0,5 mola ATP, chyba źle?

policz po prostu ile ATP w sumie zmieni się w ADP w czasie zmiany jednego mola, czyli w czasie powstania 0.5 mola glikogenu. I tyle.

Ale skąd wiesz, że z mola glicerolu jest 0,5 mola glukozy? poza tym w treści jest coś o przeliczaniu NADH

Bo glicerol jest trójwęglowy, a glukoza 6-cio węglowa 0x01 graphic
Więc żeby mieć 1 glukoze, trzeba wziąć 2 glicerole, analogicznie z molami

a jak to jest z samym przekształceniem glicerolu do glukozy? (ma powstać jej 1 mol)bo jeśli przekształcenie glicerolu do fosfodihydroksyacetonu zabiera nam 1 ATP i dostarcza 1 NADH to tu przecież mamy zysk 1,5 mola ATP! Przekształcenie fosfodihydroksyacetonu do glukozy nie wymaga dostarczenia energii ani też nam jej nie dostarcza, więc wychodzi na to, że z kosztu utworzenia 1 mola glukozy wyszedł mi zysk 3 ATP...-dobre rozwiazanie.

to dlaczego jest pytanie o koszt utworzenia, a nie o zysk?:( (dla zmyłka)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania egzamin biochemia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Biochemia, Wykład
pytania z egzaminu z biochemii, Biologia, biochemia
Pytania i odpowiedzi Światłowody, Różne Spr(1)(4)
Pytania egzaminacyjne z biochemii, Fizjoterapia, Biochemia
PYTANIA EGZAMIN BIOCHEMIA, BIOLOGIA UJ, ROK II, Semestr 1, Biochemia, egzamin
pytania egzamin biochemia, wsr, Biochemia.wsr
Psychologia rozwojowa - pytania egzaminacyjne, studia różne
Pytania z Egzaminu biochemi, Ogrodnictwo UP POZNAŃ
HDPPiA - Egzamin UWr., Różne Spr(1)(4)
Pytania Egzamin(1), BIOCHEMIA
Pytania z Egzaminu z biochemii
Pytania z egzaminów z biochemii
biofizyka pytania egzamin, Różne Spr(1)(4)
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
Pytania z histologii, Różne Spr(1)(4)
Egzamin z biochemii pytania id 153179
2010. Pytania do biochemii - I semestr, Biochemia, EGZAMIN

więcej podobnych podstron