spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 7, grupa 1

……………………………………………………………………………………

1. Przy pobieraniu materiału biologicznego w gruźlicy należy uwzględnić:

a) objętość pobranego materiału

b) ilość pobranych próbek

c) czas pobierania materiału

d) wszystkie wyżej wymienione

2. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:

a) Mycobacterium avium

b) Mycobacterium leprae

c) Mycobacterium tuberculosis

d) Mycobacterium bovis

3. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy polega na:

a) hodowli i identyfikacji prątków gruźlicy

b) badaniach serologicznych określających poziom przeciwciał

c) wykonaniu preparatu przyżyciowego z plwociny

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Tuberkulina jest to:

a) zawiesina zabitych prątków gruźlicy

b) zawiesina atenuowanych prątków gruźlicy

c) oczyszczony przesącz z hodowli prątków gruźlicy

d) zawiesina żywych prątków typu bydlęcego

5. Szczepionka BCG indukuje odpowiedź:

a) komórkową

b) humoralną

c) komórkową i humoralną

d) żadną z powyżej wymienionych

Stomatologia test 7, grupa 2

……………………………………………………………………………………

1. Metoda Ziehl-Neelsena służy do:

a) różnicowania prątków gruźlicy od szczepów MOTT

b) różnicowania prątka typu ludzkiego od innych

c) wykrywania prątków kwasoopornych

d) różnicowania prątków chorobotwórczych od saprofitycznych

2. Po wniknięciu prątków gruźlicy do płuc ognisko pierwotne powstaje najczęściej:

a) w mięśniu płucnym

b) w węzłach chłonnych

c) pod opłucną

d) prawidłowa odpowiedź a i b

3. Źródłem zakażenia M.tuberculosis są:

a) osoba prątkująca

b) chore zwierzęta

c) osoba po szczepieniu

d) odpowiedź a i b są prawidłowe

4. Szczepionkę BCG podaje się:

a) wszystkim noworodkom

b) tylko noworodkom z ujemną próbą tuberkulinową

c) wszystkim osobą mającym kontakt z chorymi na gruźlicę

d) po przebytej antybiotykoterapii przeciwgruźliczej, w celu zapobiegania nawrotom

5. Materiałem do badań w kierunku gruźlicy może być:

a) płyn mózgowo-rdzeniowy

b) mocz

c) plwocina

d) wszystkie w/w materiały

Stomatologia test 7, grupa 5

……………………………………………………………………………………

1. Do najczęstszych zakażeń prątkowych u chorych z AIDS należą zakażenia wywołane przez:

a) Mycobacterium tuberculosis

b) Mycobacterium smegmatis

c) Mycobacterium avium-complex

d) Mycobacterium bovis

2. Możliwe drogi zakażenia prątkami Mycobacterium spp. to:

a) droga wziewna

b) droga pokarmowa

c) droga przyranna

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

3. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy polega na:

a) hodowli i identyfikacji prątków gruźlicy

b) badaniach serologicznych określających poziom przeciwciał

c) wykonaniu preparatu przyżyciowego z plwociny

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Czynny proces gruźliczy po wniknięciu prątków do organizmu ludzkiego związany jest z :

a) włóknieniem gruzełków gruźliczych

b) serowaceniem gruzełków gruźliczych

c) prawidłowe odpowiedzi a i b

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

5. U pacjenta stwierdzono silnie dodatni odczyn tuberkulinowy, które z poniższych stwierdzeń jest najbardziej prawdopodobne:

a) jest chory na gruźlicę

b) nie można wykluczyć odczynu poszczepiennego

c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Stomatologia test 7, grupa 3

……………………………………………………………………………………

1. Czynna postać gruźlicy może się rozwijać:

a) w następstwie zakażenia pierwotnego

b) w następstwie reinfekcji lub reaktywacji wcześniejszego zakażenia

c) w następstwie reinfekcji u dzieci powyżej 6 roku życia

d) a i b są prawidłowe

2. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:

a) Mycobacterium avium

b) Mycobacterium leprae

c) Mycobacterium tuberculosis

d) Mycobacterium bovis

3. Gruźlica błony śluzowej jamy ustnej występuje najczęściej:

a) na języku

b) na podniebieniu miękkim

c) na wargach

d) na policzku

4. Szczepionka BCG indukuje odpowiedź:

a) komórkową

b) humoralną

c) komórkową i humoralną

d) żadną z powyżej wymienionych

5. U pacjenta stwierdzono dodatni odczyn tuberkulinowy, które z poniższych stwierdzeń nie jest prawidłowe:

a) jest chory na gruźlicę

b) był szczepiony BCG

c) w przeciągu roku rozwinie się u niego czynny proces chorobowy

d) był wcześniej narażony na kontakt z prątkami

Stomatologia test 7, grupa 4

……………………………………………………………………………………

1.. Dodatni test niacynowy jest diagnostyczny dla:

a) Mycobacterium avium

b) Mycobacterium leprae

c) Mycobacterium tuberculosis

d) Mycobacterium bovis

2. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy polega na:

a) hodowli i identyfikacji prątków gruźlicy

b) badaniach serologicznych określających poziom przeciwciał

c) wykonaniu preparatu przyżyciowego z plwociny

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

3. Przy pobieraniu materiału biologicznego w gruźlicy należy uwzględnić:

a) objętość pobranego materiału

b) ilość pobranych próbek

c) czas pobierania materiału

d) wszystkie wyżej wymienione

4. Tuberkulina jest to:

a) zawiesina zabitych prątków gruźlicy

b) zawiesina atenuowanych prątków gruźlicy

c) oczyszczony przesącz z hodowli prątków gruźlicy

d) zawiesina żywych prątków typu bydlęcego

5. Szczepionka BCG indukuje odpowiedź:

a) komórkową

b) humoralną

c) komórkową i humoralną

d) żadną z powyżej wymienionych

Stomatologia test 7, grupa 6

……………………………………………………………………………………

1. Która z wymienionych metod diagnostycznych pozwala skrócić czas uzyskania dodatniego wyniku (unikając fałszywie dodatnich wyników) :

a) hodowla na podłożu Lővenstein-Jensena

b) technika molekularna

c) metody radiometryczne

d) wszystkie wyżej wymienione

2. Szczepionkę BCG podaje się:

a) wszystkim noworodkom

b) tylko noworodkom z ujemną próbą tuberkulinową

c) wszystkim osobom mającym kontakt z chorymi na gruźlicę

d) po przebytej antybiotykoterapii przeciwgruźliczej, w celu zapobiegania nawrotom

3. Gruźlica błony śluzowej jamy ustnej występuje najczęściej:

a) na języku

b) na podniebieniu miękkim

c) na wargach

d) na policzkach

4. Stwierdzenie obecności czerwonych prątków w plwocinie barwionej met. Ziehl-Neelsena może świadczyć o obecności:

a) Mycobacterium tuberculosis

b) Mycobacterium serofulaceum

c) Mycobacteriumavium-intracellulare

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. Materiałem do badań w kierunku gruźlicy może być:

a) płyn mózgowo-rdzeniowy

b) mocz

c) plwocina

d) wszystkie w/w materiałyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron