Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test I

Grupa I

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Aseptyka polega na:

 1. dezynfekcji rąk operującego

 2. nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

 3. dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

 4. płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

 1. Metodą tyndalizacji sterylizujemy:

a) szkło laboratoryjne

 1. wrażliwy na temperaturę sprzęt medyczny

 2. wrażliwe na temperaturę podłoża mikrobiologiczne oraz produkty żywnościowe

 3. żadne z wyżej wymienionych

 1. Sterylizacja radiacyjna służy do wyjaławiania:

 1. konserw rybnych, mięsnych, roślinnych w przemyśle spożywczym

 2. mułów ściekowych z oczyszczalni ścieków

 3. jednorazowgo sprzętu medycznego

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich wymaganiach odżywczych to:

 1. podłoża wzbogacone

 2. podłoża proste

 3. podłoża różnicujące

 4. podłoża wybiórcze

 1. Wszystkie przyrządy sterylizujące używane w danej placówce służby zdrowia należy kontrolować na bieżąco i okresowo stosując:

 1. kontrolę fizyczną ciągłą

 2. kontrolę chemiczno-wskaźnikową

 3. kontrolę biologiczną (sporal A, sporal S)

 4. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa II

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Sterylizacja to proces w którym następuje:

 1. zabicie tylko form wegetatywnych (bakterii, grzybów i wirusów)

 2. zabicie tylko form zarodnikujących

 3. zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii, grzybów i wirusów

 4. ograniczenie ilości bakterii w środowisku

 1. Z pośród wymienionych związków zakreśl ten, który należy do antyseptyków:

 1. 1-2% sublimat

 2. lizol

 3. 2% nadmanganian potasu (KMnO4)

 4. chloramina T

 1. Czwartorzędowe związki amoniowe działają:

 1. tylko przeciwbakteryjnie

 2. tylko przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo

 3. tylko przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie

 4. działają zarówno przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo

 1. Tyndalizacja to:

 1. sterylizacja w autoklawie

 2. sterylizacja w aparacie Kocha

 3. sterylizacja poprzez promieniowanie

 4. sterylizacja za pomocą ultradźwięków

5. Do sterylizacji metodami chemicznymi używamy następujących związków:

 1. tlenek etylenu, formaldehyd-gaz, 2% aldehyd glutarowy

 2. 1% kwas borny, 0,1% roztwór sterinolu, 70% alkohol etylowy

 3. septyl, lizol, betadinę

 4. chloraminę T, podchloryn wapniowy, dichloraminę T

Stomatologia test I

Grupa III

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja jest procesem prowadzącym do:

 1. zabicia wyłącznie przetrwalników bakteryjnych

 2. zabicia bakterii i wirusów

 3. eliminacji części drobnoustrojów ze środowiska

 4. zabicia bakterii, wirusów, grzybów i przetrwalników bakteryjnych

2. Podłoża bakteriologiczne, które są używane do hodowli bakterii o specjalnie wysokich

wymaganiach odżywczych to:

a) podłoża wzbogacone

b) podłoża proste

c) podłoża róznicujące

d) podłoża wybiórcze

3. Czynnikiem sterylizującym w autoklawach jest:

 1. formaldehyd w postaci gazowej

 2. tlenek etylenu

 3. nasycona para wodna pod ciśnieniem

 4. środki z aktywnym tlenem

4. Promieniowanie ultrafioletowe stosuje się do:

 1. dezynfekcji pomieszczeń

 2. sterylizacji podłoży bakteriologicznych

 3. sterylizacji sprzętu jednorazowego użytku

 4. sterylizacji sprzętu wrażliwego na wysokie temperatury

 1. Stosowany do kontroli urządzeń sterylizacyjnych Sporal A i S zawierają:

a) komórki różnych bakterii odpornych na wysokie temperatury

 1. zarodniki grzybów odpornych na wysokie temperatury

 2. mieszankę bakterii i wirusów odpornych na wysokie temperatury

 3. przetrwalniki Bacillus stearothermophilus

Stomatologia test I

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Związki jodoforowe mają działanie:

 1. przeciwbakteryjne

 2. przeciwwirusowe

 3. przeciwgrzybicze

 4. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

 1. agar zwykły

 2. podłoża wzbogacone

 3. bulion zwykły

 4. podłoża specjalne

3. Antyseptyka jest stosowana przy:

 1. odkażaniu ran

 2. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

 3. odkażaniu pomieszczeń

 4. odkażaniu stołów laboratoryjnych

4. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

 1. formy wegetatywne bakterii

 2. wirusy i grzyby

 3. przetrwalniki bakteryjne

 4. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

5 Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

 1. do wyjaławiania opatrunków

 2. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

 3. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

 4. do wyjaławiania leków

Stomatologia test I

Grupa V

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Podłoża do hodowli bakterii powinny mieć:

 1. odpowiednią zawartość substancji odżywczych

 2. odpowiednie pH

 3. odpowiednie ciśnienie tlenu w czasie inkubacji

 4. wszystkie wyżej wymienione parametry

 1. Który z wymienionych środków dezynfekcyjnych należy do antyseptyków:

 1. 3% nadtlenek wodoru

 2. 2-5% lizol

 3. 5% chloramina

 4. 1-2% sublimat

3. Aseptyka polega na:

a) dezynfekcji rąk operującego

b) nie zakażaniu drobnoustrojami przedmiotów wyjałowionych (narzędzi, opatrunków, ran itd.)

c) dezynfekcji skóry i błon śluzowych chorego

d) płukaniu środkami dezynfekcyjnymi zakażonych ran i błon śluzowych (gardło, oko,

zatoki nosa, pęcherz moczowy itd.)

4. Sterylizacja mechaniczna za pomocą sączenia przez filtry bakteriologiczne (porcelanowe, azbestowe, szklane, membranowe), jest stosowana:

 1. do wyjaławiania leków, pożywek

 2. do wyjaławiania wody wodociągowej

 3. do wyjaławiania wody ściekowej

 4. żadne z wyżej wymienionych

5. Wysoka temperatura inaktywuje drobnoustroje przez:

 1. utlenianie wewnątrzkomórkowe bakterii

 2. denaturację białka

 3. przerwanie łańcucha kwasów nukleinowych

 4. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test I

Grupa VI

.....................................................................................................

imię, nazwisko

 1. W procesie sterylizacji tlenkiem etylenu istotne parametry to:

 1. temperatura, wilgotność, stężenie tlenku etylenu

 2. tylko temperatura

 3. tylko stężenie tlenku etylenu

 4. żaden z wyżej wymienionych

 1. Niszczenie drobnoustrojów odbywa się w procesie:

 1. dezynfekcji

 2. dezynsekcji

 3. deratyzacji

 4. liofilizacji

 1. Sterylizacja polega na usuwaniu:

 1. wszystkich form drobnoustrojów

 2. wyłącznie wirusów

 3. wyłącznie bakterii

 4. wyłącznie grzybów chorobotwórczych

4. Pasteryzacja polega na:

b) jednorazowym podgrzaniu do temperatury 100º C przez 10 sekund

5. Narzędzia chirurgiczne sterylizowane w autoklawie lub tlenkiem etylenu są pakowane:

 1. w rękawy z jednej strony papier z drugiej folia

 2. w rękawy z obu stron papier

 3. w rękawy z obu stron folia

 4. żadne z wyżej wymienionych

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia

więcej podobnych podstron