7819


Modulator ASK

8.4

Wyjście układu formowania impulsów S połączony został z wejściem modulatora ASK. Do punktu S podłączony kanał pierwszy CH1.

Kanał drugi CH2 oscyloskopu podłączony do wyjścia modulatora ASK.

Odp. Kształt przebiegu na kanale CH1 to prostokąty, w których po dokładniejszym zbadaniu można zauważyć przebieg sinusoidalny. Pierwszy blok w układzie modulatora to sygnał modulujący.

8.5

W zmodulowanym ASK charakterystyczne są takie same przedziały czasowe.

8.6

Źródło wyzwalania zmienione zostało na kanał drugi. Następnie zmieniana została podstawa czasu na 50-20-10-5 μs.

Odp. Przebieg zmodulowany AKS składa się z sygnału wąskopasmowego o dużej częstotliwości.

8.7 Dla kanału CH1 zmienione zostały ustawienia sygnału z AC na DC. Natomiast na generatorze mnożnik wartości częstotliwości został ustawiony w lewe skrajne położenie, na minimum. Cały czas obserwowane były zmiany sygnału ASK zachodzące wraz ze zmianami sygnału modulującego.

Odp.: W sygnale ASK poziomowi logicznemu `0' odpowiada linia prosta, a poziomowi logicznemu `1' odpowiada sinusoida czyli amplituda.

Modulator FSK

8.9

Pyt. Jak wygląda przebieg zmodulowany FSK? Co zmieni o się w stosunku do

zmodulowanego ASK?

Odp. W zmodulowanym FSK występuje brak prostych linii. Cały przebieg ma charakter sinusoidy, z tym, że ze znacznie większą częstotliwością.

8.10

Odp. Przebieg zmodulowany FSK posiada dwie sinusoidy , które różnią się częstotliwością.

8.11 Dla kanału pierwszego CH1 na oscyloskopie zmienione zostało ustawienie sygnału z AC na DC i zmniejszony na generatorze mnożnik wartości częstotliwości do minimum - lewe skrajne położenie przełącznik

Odp. Dla „0” częstotliwość zmniejsza się około dwóch razy, ale dla obydwu stanów występuje stała amplituda.

System DECT

8.12. Zrealizować połączenie przychodzące na aparat DECT. Jak zachowują się poszczególne słuchawki? Od czego to zależy ich zachowanie ?

Odp. Najpierw dzwoni jeden z telefonów, następnie reszta, z upływem czasu zmienia się natężenie dźwięku aparatów.

8.13. Zrealizować połączenie z abonentem zewnętrznym ( wg instrukcji):

Odp.

-wybór numeru z klawiatury, a potem późniejsze naciśnięcie zielonej słuchawki:

Słuchawka najpierw łączy się z bazą, a dopiero później wybiera wybrany przez nas numer.

- naciśnięcie zielonej słuchawki, potem wybór numeru z klawiatury:

Słuchawka łączy się z bazą i „wystukuje” wybierane przez nas cyfry z klawiatury telefonu.

8.13

Sprawdzić jakość i zasięg połączenia.

Odp. Zasięg cały czas był na dobrym ( stałym) poziomie- korytarz. W systemie DECT w chwili, gdy kończy się zasięg, sygnał przestaje być odbierany. Nie stwierdzono w miarę oddalania się od bazy, aby sygnał osłabł ( badany zakres to korytarz). Teoretycznie zasięg wewnątrz budynku wynosi około 50 m.

Wnioski:

Przebadana została modulacja ASK i FSK oraz można było zapoznać się z praktycznym

działaniem telefonii bezprzewodowej systemu DECT.

Różnice pomiędzy modulacją ASK a FSK:

Zmiana stanu sygnału w modulacji ASK powoduje, że przebieg istnieje (stan „1”) bądź go nie ma (stan „0”). W modulacji FSK zmiana stanu sygnału wpływa na częstotliwość fali (dla stanu „1” częstotliwość w przybliżeniu dwa razy większa niż dla stanu „0”).

Telefonia bezprzewodowa standardu DECT

W przypadku, gdy oczekujemy stałej łączności na większym obszarze (nieporównywanym do tradycyjnego aparatu bezprzewodowego) lub zastosowanie większej ilości telefonów bezprzewodowych - nawet na obszarze mniejszym, opłacalne i bardzo funkcjonalne jest zastosowanie systemu DECT do centrali telefonicznej, który funkcjonalnie porównywalny jest z abonencką telefonią komórkową. Największymi zaletami systemu DECT jest wykonywanie bezpłatnych połączeń wewnętrznych i realizacja połączenia zewnętrznego bez zrywania połączenia wewnętrznego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
7819
7819
7819
7819
7819
7819
7819

więcej podobnych podstron