pato 1, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy

Pobierz dokument
pato.1.lekarsko.dentystyczny.gumed.iii.rok.doc
Rozmiar 63 KB

A ja znalazlam takei rożne rzeczy wiec wrzucam wszytsko co mam 0x01 graphic


1.Rak to:
A. nowotwór łagodny pochodzenia nabłonkowego
B. nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego
C. nowotwór złośliwy pochodzenia nienabłonkowego
D. każdy nowotwór złośliwy

2.Nowotwory miejscowo złośliwe:
A. dają wznowy i przerzuty
B. nie dają wznów, dają przerzuty
C. naciekają miejscowo, dają wznowy, nie dają przerzutów
D. naciekają miejscowo, nie dają wznów, dają przerzuty

3.Do powikłań marskości wątroby nie należy:
A. hiperestrogenizm
B. wodobrzusze
C. żylaki przełyku
D. bielactwo

4.Do czynników ryzyka dla raka trzonu macicy należy:
A. zakażenie wirusem HPV
B. zakażenie wirusem EBV
C. hipoestrogenizm
D. hiperestrogenizm

5.Niedrożność kałowa jelit (meconium ileus) jest przyczyną śmierci noworodków w przebiegu:
A. mukowiscydozy
B. amyloidozy
C. cukrzycy
D. miażdżycy

6.Krwotok to:
A. wyjście krwi w pełnym jej składzie poza układ naczyniowy wskutek przerwania
ciągłości ściany naczynia lub serca
B. wyjście osocza poza układ naczyniowy wskutek przerwania ciągłości ściany naczynia
C. wyjście krwinek czerwonych poza układ naczyniowy wskutek przerwania ciągłości
ściany naczynia
D. wyjście płytek krwi poza układ naczyniowy

7.W skazie krwotocznej osoczowej czas krwawienia oraz czas krzepnięcia są:
A. wydłużone
B. czas krwawienia jest prawidłowy a czas krzepnięcia wydłużony
C. czas krwawienia wydłużony a czas krzepnięcia skrócony
D. Prawidłowe

8. Hemofilia to skaza krwotoczna:
A. osoczowa nabyta
B. naczyniowa nabyta
C. osoczowa uwarunkowana genetycznie
D. naczyniowa uwarunkowana genetycznie

9.Do materiałów zatorowych z ciał stałych nie należą:
A. komórki tłuszczowe szpiku
B. fragmenty skrzeplin
C. hepatocyty
D. komórki trofoblastu w przebiegu zaśniadu groniastego

10.Zawał niedokrwienny tworzy się w następujących narządach:
A. serce, płuco, nerka, trzustka
B. śledziona, nerka, trzustka, tarczyca
C. wątroba, nerka, płuco, tarczyca
D. serce, wątroba, śledziona, nerka

11.Do skaz naczyniowych uwarunkowanych genetycznie należy:
A. choroba Cushinga
B. choroba von Willebranda
C. choroba Rendu,Webera i Oslera
D. zespół Edwardsa

12.Skaza naczyniowa nabyta ujawnia się w:
A. zespole Schoenleina i Henocha
B. chorobie von Willebranda
C. chorobie Rendu,Webera i Oslera
D. zespole Edwardsa

13.Agenezja to:
A. niewytworzenie się zawiązka narządu
B. zatrzymanie się rozwoju na szczeblu zawiązka
C. niewytworzenie się światła przewodu
D. nieprawidłowe położenie narządu

14.Aplazja to:
A. niewytworzenie się światła narządu
B. zatrzymanie się rozwoju na szczeblu zawiązka
C. niewytworzenie się zawiązka narządu
D. zrastanie się płodów bliźniaczych
15.Zgorzel rozwija się wskutek zakażenia ognisk martwicy bakteriami:
A. Pseudomonas
B. Clostridium
C. Staphylococcus
D. Klebsiella

16.Podejrzewając amyloidozę wycinki do badań histopatologicznych pobiera się z:
A. błony śluzowej dziąseł
B. błony śluzowej odbytu
C. podskórnej tkanki tłuszczowej jamy brzusznej
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

17.Najczęstszą przyczyną zawału serca jest:
A. miażdżyca tętnic wieńcowych
B. nieprawidłowości ujść tętnic wieńcowych
C. zapalenie tętnic wieńcowych
D. zatory tętnic wieńcowych

18.Do wczesnych powikłań zawału serca będących przyczyną zgonu należą:
A. migotanie komór, wstrząs kardiogenny, zespół Dresslera
B. migotanie komór, wstrząs kardiogenny, żółtaczka
C. migotanie komór, ostra niewydolność komory lewej, pęknięcie ściany i tamponada
serca
D. migotanie komór, zespół Dresslera, tamponada serca

19.Do polipów nowotworowych jelita grubego należą:
A. polipy hamartomatyczne
B. polipy zapalne
C. gruczolaki
D. polipy hiperplastyczne

20.Do czynników sprzyjających rozwojowi raka jelita grubego nie należy:
A. polipowatość gruczolakowa rodzinna
B. colitis ulcerosa
C. choroba Bowena
D. choroba Crohna

21.Do stanów przedrakowych dla raka żołądka nie należy:
A. przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka z metaplazją
jelitową
B. wrzód przewlekły
C. kikut po częściowej resekcji żołądka
D. choroba Takayasu

22.Do przyczyn marskości wątroby nie należy:
A. choroba Hirschprunga
B. zapalenie wirusowe wątroby typu B i C
C. nadużywanie alkoholu
D. choroba Wilsona

23.Nadmiar estrogenów u kobiet stwarza ryzyko rozwoju:
A. raka sutka i raka żołądka
B. raka sutka i raka trzonu macicy
C. raka trzonu macicy i raka skóry
D. raka skóry i raka rdzeniastego tarczycy

24.Do przyczyn hiperestrogenizmu u kobiet należy:
A. cirrhosis hepatis
B. folliculoma
C. thecoma
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

25.Wskaż czynniki karcynogenne odpowiedzialne za rozwój raka wątroby:
A. wirusy zapalenia wątroby HBV i HCV, aflatoksyny
B. wirusy zapalenia wątroby HBV i HCV, wirusy HPV
C. aflatoksyny, wirusy HPV
D. wirus EBV i wirusy HPV

26.Najczęstszym nowotworem szyjki macicy jest:
A. rak gruczołowy
B. rak płaskonabłonkowy
C. rak rdzeniasty
D. rak gruczołowo-płaskonabłonkowy

27.Do najważniejszych czynników ryzyka dla raka szyjki macicy należą:
A. zakażenie HPV (typ 16,18,31,33) i HSV-1
B. zakażenie EBV i HSV-2
C. zakażenie HPV (typ 6 i 11) i HSV-2
D. zakażenie HPV (typ 16,18,31,33) i HSV-2

28.Nagromadzenie ropy w narządzie jamistym lub w jamie surowiczej to:
A. ropień
B. ropniak
C. ropowica
D. gruzełek

29.Wskaż grupę nowotworów miejscowo złośliwych:
A. rak podstawnokomórkowy skóry, szkliwiak, gruczolak wielopostaciowy ślinianek
B. szkliwiak, rak płaskonabłonkowy, włókniak
C. tłuszczak, rak podstawnokomórkowy skóry, naczyniak włośniczkowy
D. naczyniak włośniczkowy, tłuszczak, szkliwiak

30.Wybierz zdanie prawdziwe:
A. rak płuc nigdy nie rozwija się u kobiet
B. rak płaskonabłonkowy to najrzadszy typ raka płuc
C. rozwój raka drobnokomórkowego płuc jest ściśle związany z paleniem tytoniu
D. raki gruczołowe płuc nigdy nie dają przerzutów

31.Metaplazja polega na:
A. przekształceniu się tkanki zróżnicowanej i niedojrzałej w inną też zróżnicowaną
i niedojrzałą
B. przekształceniu się tkanki zróżnicowanej i dojrzałej w inną też zróżnicowaną
i dojrzałą
C. przekształceniu się tkanki niedojrzałej w dojrzałą
D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

32.Przerost odśrodkowy komory lewej serca najsilniej zaznacza się w:
A. niedomykalności zastawki aorty
B. zwężeniu ujścia aorty
C. niedomykalności zastawki dwudzielnej
D. stenozie mitralnej

33.Wskaż grupę najważniejszych czynników ryzyka dla miażdżycy:
A. hyperhomocysteinemia, palenie papierosów, płeć męska
B. palenie papierosów, cukrzyca, płeć męska, otyłość
C. hyperlipidemia, nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów
D. nadciśnienie, otyłość, wiek, doustne środki antykoncepcyjne

34.Odmiedniczkowe zapalenie nerek należy do nefropatii:
A. kanalikowych
B. śródmiąższowych
C. kłębuszkowych
D. naczyniowych

35.Najczęstszym nowotworem złośliwym jąder jest:
A. kosmówczak
B. rak zarodkowy
C. potworniak dojrzały
D. nasieniak

36.Torbiele korzeniowe należą do:
A. torbieli zębopochodnych
B. torbieli niezębopochodnych
C. nienabłonkowych pierwotnych torbieli kości
D. torbieli tkanek miękkich

37.Najczęstszą torbielą szczęk jest:
A. torbiel zawiązkowa
B. torbiel przewodu nosowo-podniebiennego
C. torbiel korzeniowa
D. torbiel dziąsłowa

38.Ważną cechą kliniczną zębopochodnej torbieli zrogowaciałej jest:
A. powolny wzrost
B. tendencja do nawrotów po leczeniu chirurgicznym
C. silny ból towarzyszący rozwojowi torbieli
D. zniekształcenie twarzy

39.Torbiel wysłana nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym z cechami rozrostu akantotycznego, w otoczce łącznotkankowej widoczny jest intensywny naciek
zapalny z przewagą komórek plazmatycznych oraz złogi cholesterolu - taki obraz histopatologiczny odpowiada:
A. torbieli zawiązkowej
B. torbieli dziąsłowej
C. zębopochodnej torbieli zrogowaciałej
D. torbieli korzeniowej

40.Najczęstszym nowotworem złośliwym jamy ustnej jest:
A. rak gruczołowy
B. rak płaskonabłonkowy
C. czerniak złośliwy
D. chłoniak

41.Do czynników etiologicznych dla raka jamy ustnej należą między innymi:
A. palenie i żucie tytoniu, alkohol, niedobór witamin A i C
B. palenie tytoniu, niedobór witaminy B12
C. palenie i żucie tytoniu, niedobór witaminy B6
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

42.Rak płaskonabłonkowy jamy ustnej najczęściej daje przerzuty:
A. drogą krwionośną
B. naciekając nerwy
C. drogą limfatyczną
D. w ogóle nie daje przerzutów

43.Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł jest wywołane:
A. zakażeniem wirusowym
B. zakażeniem grzybami
C. zakażeniem pierwotniakami
D. zakażeniem bakteryjnym

44.Zmiany w jamie ustnej w przebiegu kiły nabytej mogą pojawić się:
A. w kile pierwszorzędowej (zmiana pierwotna)
B. w kile drugorzędowej
C. w kile trzeciorzędowej
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

45.Nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej (afty nawrotowe) ma podłoże:
A. zakaźne
B. idiopatyczne
C. urazowe
D. nowotworowe

46.Kserostomia i kseroftalmia to podstawowe objawy:
A. zespołu Melkerssona-Rosenthala
B. zespołu Sjogrena
C. zespołu Behceta
D. zespołu Gardnera

47.Najczęstszym nowotworem ślinianki przyusznej jest:
A. guz Warthina
B. rak gruczołowato-torbielowaty
C. gruczolak wielopostaciowy
D. brodawczak

48.Carcinoma adenoides cysticum rozwija się najczęściej w:
A. śliniance przyusznej
B. śliniance podżuchwowej
C. śliniance podjęzykowej
D. małych gruczołach ślinowych

49.Ważną cechą kliniczną gruczolaka wielopostaciowego jest:
A. skłonność do nawrotów
B. ból w obrębie zmiany
C. bardzo szybki wzrost
D. naciekanie nerwów

50.Nadziąślak (epulis) to:
A. nowotwory łagodne rozrastające się w obrębie dziąseł
B. zmiany zapalne w obrębie dziąseł
C. rozrosty umiejscowione na dziąsłach o różnym obrazie histologicznym
D. nowotwory złośliwe rozrastające się w obrębie dziąseł

51.Hyperodontia to:
A. bezzębie
B. zwiększone wymiary zębów
C. zwiększona liczba zębów
D. rozszczep wyrostka zębodołowego

52.Przebarwienie zębów w okresie wzrostu może pojawić się po podaniu:
A. tetracyklin
B. paracetamolu
C. witaminy A
D. leków p-histaminowych

53.Wskaż grupę leków związanych z uogólnionym, przewlekłym, przerostowym zapaleniem
dziąseł:
A. penicyliny, kortykosterydy, hormony płciowe
B. fenytoina, cyklosporyna, nifedypina
C. penicyliny, cyklosporyna, hormony płciowe
D. kortykosterydy, nifedypina, fenytoina

54.Wtórnemu zespołowi Sjogrena najczęściej towarzyszy:
A. mieszana choroba tkanki łącznej
B. promienica
C. choroba reumatyczna
D. reumatoidalne zapalenie stawów

Ad.50 w Stachurze jest napisane, że nadziąślak jest to odczyn proliferacyjny na działanie miejscowego czynnika uszkadzającego. Więc chyba C.

10 - zastanawiam sie ale chyba B - krwotoczny wystepuje tam gdzie sa liczne anastomozy wiec wlasciwie watrobe moznaby zaliczyc chyba do tej grupy. bo zawsze bedzie z drugiego zrodla krew - ale sama nie jestem pewna.
Azz: ale przecież trzustki to krwotoczny, mnie też wątroba zastanawia, ale serce, śledizona nerki napewno... może jednak D 0x01 graphic


14 - ja juz nie kumam, czy aplazja to nie jest zanik? w sensie juz przyzyciowo, polekowy np. szpiku. chyba musze poszukac w jakiejs madrej ksiazce 0x01 graphic


Azz: pewnie i tak ale A wg def.

16 - a nie wystarczy A? plus bioptat zajetego narzadu?

Azz:a napewno,a le czy wystarczy - Layne mówi all 0x01 graphic


30 - ah, jak by sie chcialo zeby we wszystkich zlych odpowiedziach byly takie skrajnosci 0x01 graphic
) zawsze latwo wykluczyc ZAWSZE i NIGDY 0x01 graphic


37-40 mam nadzieje ze to dla stomy pytania 0x01 graphic


49 chyba A - Grossowa cos marudzila ze czesto tylko wyluszczaja a pozniej z tych satelitarnych guzkow sa wznowy i zlosliwieja wiec chyba to jest wazne.

9.Do materiałów zatorowych z ciał stałych nie należą:
A. komórki tłuszczowe szpiku
B. fragmenty skrzeplin
C. hepatocyty
D. komórki trofoblastu w przebiegu zaśniadu groniastego

A czy hepatocyty tworzą zatory? W jakiej chorobie? Bo ja bym obstawiała tą odpowiedz za prawidlowa

gdy nie ma wyksztalcenia zawiazka narzadu - agenesia
gdy nie ma rozwiniecia istniejacego zawiazka - aplasia
wg groniowskiego

54.Wtórnemu zespołowi Sjogrena najczęściej towarzyszy:
A. mieszana choroba tkanki łącznej
B. promienica
C. choroba reumatyczna
D. reumatoidalne zapalenie stawów

wydaje mi się że D. wg Robbinsa wtórny zespół Sjogrena jest częstszy niż pierwotny. A wśród chorób współtowarzyszących ( w postaci wtórnej) "najczęstsze jest RA, lecz niektórzy pacjenci mają SLE, zapalenie wielomięśniowe, twardzinę uogólniona, zapalenie naczyń lub zapalenie tarczycy"

ad. pyt 32

wydaje mi się że przerost odśrodkowy to rozstrzeń, a jeśli tak to prawidłową odpowiedzią jest niedomykalność zastawki aorty - wg skryptu

tak właśnie też miałam napisać - przerost odśrodkowy przy niedomyklaności zastawe (bo to przerost objętościowy - serce sie powiększa bo dużo krwi w nim zalega) , przerost dośrodkowy to przerost ciśnieniowy czyli przy NT albo stenozie aorty


Pobierz dokument
pato.1.lekarsko.dentystyczny.gumed.iii.rok.doc
Rozmiar 63 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
kilka pytan z patomorfy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia, giełdy
Koło Patomorfologia 2016 stoma (1), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, III ROK, Patomorfologia
koło 2, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endooooo, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
endodoncja(2), LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
KOLO 2 2010, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, FIZJOLOGIA, Giełdy, Koło 2
endogieldy, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, ENDODONCJA, Giełdy
(2), Lekarski GUMed, III rok, INTERNA, Giełdy, Egzamin - giełdy
(2), Lekarski GUMed, III rok, INTERNA, Giełdy, Egzamin - giełdy
WEJSCIOWKI Z MIKROBIOLOGII OGOLNEJ, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
Egzamin MJU 2006 2007 - odpowiedzi, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
pyt z 2 wej mikro, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY GUMED, II ROK, MIKROBIOLOGIA I MJU
kolo 2 faremka, STOMATOLOGIA GUMed, III rok, farmakologia, giełdy, kolokwium II, koło II

więcej podobnych podstron