psychiatria pyt. prof. gr E 2010r., 6 ROK, PSYCHIATRIA


PYTANIA Z EGZAMINU Z PSYCHIATRII GR. E 23.11.2010

1.Zaburzenia myślenia: podział i rola w diagnostyce. (nr pyt. 20)

2. Osobowość i jej zaburzenia. (nr pyt. 24)

3. Niefarmakologiczne metody leczenia w psychiatrii. (nr pyt.11)

4. Farmakologiczne działanie neuroleptyków. (nr pyt. 26)

5. Konfabulacje (fizjologicznie występują u dzieci 4-6r.ż.).

6. Depresja endogenna a psychogenna - różnicowanie.

7. Narkotyki i alkohol - porównanie uzależnień.

8. Leczenie zaburzeń reaktywnych i adaptacyjnych (nerwic).

9. Nerwice- podział. Opisz wybraną. (nr pyt 30)

10. Powikłania ZZA (podział na somatyczne, psychiczne i FAS). (nr pyt. 3)

11. Leki p/depresyjne - działanie farmakologiczne. (nr pyt. 17)

12. Różnicowanie CHAD i CHAJ.

13. Autyzm.

14. Przypadek kliniczny: Pt 3x hospitalizowany z powodu zesp. paranoidalnego. Ostatnio 3 miesiące temu. Od tego czasu przyjmuje: 3 NPL typowe + 1 BZD (diagnoza: uzależnienie i tolerancja na BZD).

15. Przypadek kliniczny: Starsza pt. od 30 lat chora na schizofrenię. Nie chce przyjmować leków. Rodzina nie chce pomagać w sprawie leczenia. Pt. naprzykrza się sąsiadom. Co możemy zrobić (odp.: przyjąć w trybie wnioskowym - kto i jak wystawia opinię?)

16. Rola psychologa klinicznego (na oddziale, ambulatoryjnie, w orzecznictwie sądowym).

17. Trankwilizatory duże i małe - działanie i działania niepożądane.

18. Różnicowanie zaburzeń świadomości od organicznych zmian w mózgu. (nr pyt. 21)

19. Systematyka urojeń.

20. Kliniczny podział nerwic (zaburzeń lękowych).

21. Zaburzenia pamięci i uwagi - w jakich jednostkach chorobowych występują?

22. Schizofrenia - teorie nt. etiologii.

23. CHAD.

24. Przepisy prawne dot. alkoholu.

25. Symptomatologia w organicznych zaburzeniach psychicznych (np. Alzheimer). (nr pyt. 13)

26. Dyspozycje i zjawiska psychiatryczne. (nr pyt. 9)

27. Podział kliniczny schizofrenii.

28. Zastosowanie testów psychologicznych w psychiatrii.

29. Upośledzenie umysłowe. (nr pyt. 25)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PSYCHIATRIA pyt egz I stopień, Pielęgniarstwo, rok III, egzamin końcowy
pyt psych 2010, studia, 4 rok, psychiatria, pytania
PSYCHIATRIA pyt egz I stopień, Pielęgniarstwo, rok III, egzamin końcowy
Pyt z oddechowego gr.2, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, I rok, Anatomia giełdy egzamin cm umk
Pyt z krwionosnego gr.2, Pielęgniarstwo licencjat cm umk, I rok, Anatomia giełdy egzamin cm umk
pyt prof Paszkowskiego z KURSU
neuro 26marca (gr 5), IV rok Lekarski CM UMK, Neurologia, Zaliczenie
Egzaminowe pytania prof. ¦wiatka, studia, rok I i II, geo
pytania fizjo seminaria 2 gr 5, II ROK STOMATOLOGIA SUM ZABRZE, FIZJOLOGIA, SEMINARIUM II
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
ko-o z toksykologii gr 1, VI rok, VI rok, Medycyna sądowa, Medycyna sądowa, Kolokwia
pyt 20.01.11, 6 ROK, OKULISTYKA
pyt fizjoterapii, Rat med rok 1, Socjologia
przykładowe pyt - białe krwinki, III ROK, diagnostyka laboratoryjna

więcej podobnych podstron