9.3.5 karta oceny ryzyka na stanowisku pracy, Analiza i ocena zagrożeń


KARTA ANALIZY I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

WEDŁUG POLSKIEJ NORMY PN-N-18002/2000

C - Ciężkość P - Prawdopodobieństwo R - Ryzyko

Lp.

Zagrożenie

Możliwe źródła zagrożeń

Możliwe skutki zagrożeń

Przed oceną

Środki profilaktyczne

Po realizacji zadań

Uwagi

C

P

R

C

P

R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lp.

Wykaz zagrożeń na analizowanym stanowisku pracy z uwzględnieniem źródeł ich powstawania i skutków oddziaływania.

Ocena ryzyka zawodowego na analizowanym stanowisku pracy metodą Wstępnej Analizy Ryzyka PHA.

ZAGROŻENIA

Możliwe niebezpieczne wydarzenia

Źródła zagrożeń

Możliwe skutki zagrożeń

Skutek (S)

Prawdopodo­bieństwo (P)

Ryzyko (R)

SPOSOBY zmniejszenia ryzyka

Skutek (S)

Prawdopodo­bieństwo (P)

Ryzyko {R}

Propozycja wzoru tabeli do sporządzenia KARTY ANALIZY RYZYKA wg PHA
przy wykonywaniu czynności administracyjno - biurowych z obsługą kompute
ra

Wstępna analiza zagrożeń - PHA - Preliminary Hazard AnalysisWyszukiwarka

Podobne podstrony:
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY, Ocena ryzyka zawodowego(2)
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy
karta oceny ryzyka na stanowisku pracy
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY[1], KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY SPAWACZA
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY kierowca samochodu ciężarowego
KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU - PUSTA, BHP
Ocena ryzyka zawodowego na satnowisku, BHP, Analiza i ocena zagrożeń
035 Karta oceny ryzyka kucharza, organizacja-pracy
Karta oceny ryzyka dla stanowiska Kierowca przewożący materiały niebezpieczne, oceny ryzyka zawodowe
036 Karta oceny ryzyka dozorcy, organizacja-pracy
034 Karta oceny ryzyka ksiegowej, organizacja-pracy
ebhp Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy florystki pracownicy kwiaciarni KARTA DO ZALA

więcej podobnych podstron