grupa 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYCYNA 2005-2006


Medycyna spr. 4, grupa 4

.............................................................................................................................................

imię, nazwisko

 1. Szczepy chorobotwórcze maczugowców błonicy charakteryzują się:

 1. wytwarzaniem egzotyksyny błoniczej

 2. posiadaniem rzęsek bakteryjnych

 3. posiadaniem otoczek bakteryjnych

 4. dużą inwazyjnością

 1. Drogi szerzenia listeriozy to:

 1. zakażenie przez łożysko

 2. podczas porodu (przejście przez kanał rodny)

 3. żywność (zakażona Listeria monocytogenes)

 4. wszystkie wyżej wymienione

 1. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest

czynnikiem etiologicznym:

 1. ostrego zapalenia spojówek

 2. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

 3. zapalenia ucha środkowego

 4. zapalenia nagłośni

 1. Które z niżej wymienionych czynników umożliwiają Pseudomonas aeruginosa przeżycie w środowisku wodnym oraz ma istotny udział w zakażeniu płuc:

 1. barwnik (np. piocyjanina)

 2. proteazy

 3. hemolizyny

 4. otoczka alginianowa

 1. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

 1. heminy

 2. NAD (czynnik V)

 3. obu wyżej wymienionych

 4. żadnego z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 4

.............................................................................................................................................

imię, nazwisko

1. Drogi szerzenia listeriozy to:

a. podczas porodu (przejście przez kanał rodny)

b. zakażenie przez łożysko

c. żywność (zakażona Listeria monocytogenes)

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Szczepy chorobotwórcze maczugowców błonicy charakteryzują się:

a. wytwarzaniem egzotyksyny błoniczej

b. posiadaniem rzęsek bakteryjnych

c. posiadaniem otoczek bakteryjnych

d. dużą inwazyjnością

3. Które z niżej wymienionych czynników umożliwiają Pseudomonas aeruginosa przeżycie w środowisku wodnym oraz ma istotny udział w zakażeniu płuc:

a. proteazy

b. hemolizyny

c. barwnik (np. piocyjanina)

d. otoczka alginianowa

4. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest

czynnikiem etiologicznym:

a. ostrego zapalenia spojówek

b. zapalenia nagłośni

c. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

d. zapalenia ucha środkowego

5. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. V NAD (czynnik)

b. heminy

c. obu wyżej wymienionych

d. żadnego z wyżej wymienionych

Medycyna spr. 4, grupa 4

.............................................................................................................................................

imię, nazwisko

1. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest

czynnikiem etiologicznym:

a. ostrego zapalenia spojówek

b. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

c. zapalenia nagłośni

d. zapalenia ucha środkowego

2. Które z niżej wymienionych czynników umożliwiają Pseudomonas aeruginosa przeżycie w środowisku wodnym oraz ma istotny udział w zakażeniu płuc:

a. proteazy

b. hemolizyny

c. barwnik (np. piocyjanina)

d. otoczka alginianowa

3. Szczepy chorobotwórcze maczugowców błonicy charakteryzują się:

a. posiadaniem otoczek bakteryjnych

b. dużą inwazyjnością

c. wytwarzaniem egzotyksyny błoniczej

d. posiadaniem rzęsek bakteryjnych

4. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. heminy

b. NAD (czynnik V)

c. obu wyżej wymienionych

d. żadnego z wyżej wymienionych

5. Drogi szerzenia listeriozy to:

a. podczas porodu (przejście przez kanał rodny)

b. zakażenie przez łożysko

c. żywność (zakażona Listeria monocytogenes)

d. wszystkie wyżej wymienione

Medycyna spr. 4, grupa 4

.............................................................................................................................................

imię, nazwisko

1. Szczepy chorobotwórcze maczugowców błonicy charakteryzują się:

a. posiadaniem otoczek bakteryjnych

b. wytwarzaniem egzotyksyny błoniczej

c. dużą inwazyjnością

d. posiadaniem rzęsek bakteryjnych

2. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest

czynnikiem etiologicznym:

a. ostrego zapalenia spojówek

b. zapalenia ucha środkowego

c. zapalenia nagłośni

d. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

3. Drogi szerzenia listeriozy to:

a. żywność (zakażona Listeria monocytogenes)

b. zakażenie przez łożysko

c. podczas porodu (przejście przez kanał rodny)

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. heminy

b. NAD (czynnik V)

c. żadnego z wyżej wymienionych

d odpowiedz a i b

5. Które z niżej wymienionych czynników umożliwiają Pseudomonas aeruginosa przeżycie w środowisku wodnym oraz ma istotny udział w zakażeniu płuc:

a. hemolizyny

b. otoczka alginianowa

c. barwnik (np. piocyjanina)

d. proteazy

Medycyna spr. 4, grupa 4

.............................................................................................................................................

imię, nazwisko

1. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. NAD (czynnik V)

b. heminy

c. obu wyżej wymienionych

d. żadnego z wyżej wymienionych

2. Haemophilus influenzae typ biochemiczny III (H. aegyptius) jest

czynnikiem etiologicznym:

a. zapalenia ucha środkowego

b. zapalenia nagłośni ostrego

c. zapalenia spojówek

d. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

3. Które z niżej wymienionych czynników umożliwiają Pseudomonas aeruginosa przeżycie w środowisku wodnym oraz ma istotny udział w zakażeniu płuc:

a. barwnik (np. piocyjanina)

b. otoczka alginianowa

c. proteazy

d. hemolizyny

4. Szczepy chorobotwórcze maczugowców błonicy charakteryzują się:

a. posiadaniem otoczek bakteryjnych

b. wytwarzaniem egzotyksyny błoniczej

c. posiadaniem rzęsek bakteryjnych

d. dużą inwazyjnością

5. Drogi szerzenia listeriozy to:

a. podczas porodu (przejście przez kanał rodny)

b. żywność (zakażona Listeria monocytogenes)

c. zakażenie przez łożysko

d. wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron