Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test 8, grupa 4

……………………………………………………………………..

1. W durze powrotnym nawroty choroby z dreszczami, bólami głowy i gorączką powstają w wyniku:

a. kontaktu z osobą chorą

b. po ukąszeniu kleszcza

c. pod wpływem zmienności antygenowej B.recurentis

d. w durze powrotnym nie ma nawrotów choroby

2. Które z objawów klinicznych są charakterystyczne dla zakażenia wywoływanego przez Borrelia burgdorferi:

a. rumień wędrujący

b. objawy neurologiczne i kardiologiczne

c. zapalenia stawów

d. wszystkie wyżej wymienione

3. W przypadku podejrzenia kiły I-rzędowej wykonuje się następujące badania diagnostyczne:

a. posiew badanego materiału na podłoża specjalne

b. badania mikroskopowe w ciemnym polu widzenia

c. odczyn immunofluorescencji bezpośredniej

d. odpowiedzi b i c

4. Diagnostyka kiły II i III rzędowej oparta jest na serodiagnostyce. Które z wymienionych odczynów są odczynami swoistymi?

a. odczyn TPHA

b. odczyn immunofluorescencji pośredniej

c. odczyn VDRL

d. odpowiedzi a i b

5. Które z objawów klinicznych są następstwem zakażenia śluzówki żołądka przez Helicobacter pylori?

a. przewlekłe zapalenia błony śluzowej żołądka

b. choroba wrzodowa

c. rak żołądka

d. wszystkie wyżej wymienione

Stomatologia test 8, grupa 5

……………………………………………………………………..

1. W diagnostyce boreliozy z Lyme stosuje się:

a. hodowle na agarze z krwią

b. odczyny kardiolipinowe

c. PCR - łańcuchową reakcję z polimerazą

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Jaki materiał kliniczny należy pobrać od pacjenta z podejrzeniem leptospirozy z żółtaczką (zespołem Weila) w ostrym okresie choroby w celu izolacji bakterii:

a. krew

b. mocz

c. ropa

d. odpowiedzi a i b

3. Które z objawów klinicznych występują w kile II rzędowej:

a. wysypka na skórze i błonach śluzowych

b. powiększenie węzłów chłonnych

c. występowanie kłykcin w obrębie błony śluzowej odbytu

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Które z wymienionych drobnoustrojów stanowią jeden z czynników etiologicznych wrzodziejacego zapalenia dziąseł?

a. Campylobacter jejuni

b. Helicobacter pylori

c. Treponema denticola

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Która z wymienionych metod diagnostycznych H.pylori jest metodą nieinwazyjną o wysokiej specyfice:

a. hodowla H.pylori z materiału pobranego ze śluzówki żołądka

b. oznaczanie antygenu H.pylori w kale

c. oznaczanie przeciwciał IgM

d. hodowla H.pylori z kału

Stomatologia test 8, grupa 6

……………………………………………………………………..

1. Triada Hutchinsona są to objawy kliniczne związane z:

a. zakażeniem błony śluzowej żołądka przez H.pylori

b. z kiłą II-rzędową

c. z kiłą wrodzoną

d. z późnym stadium choroby z Lyme

2. Chorobotwórczość Helicobacter pylori uwarunkowana jest wytwarzaniem:

a. cytotoksyny

b. enterotoksyny

c. dermonekrotoksyny

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Do charakterystycznych objawów kiły III-rzędowej należą:

a. zapalenia stawów

b. przewlekłe biegunki

c. zaburzenia neurologiczne

d. choroba wrzodowa żołądka

4. Odczyn VDRL służy do oznaczania przeciwciał (reagin) w surowicy pacjenta chorego na kiłę, od czego zależy ilość reagin w surowicy?

a. zdolności ustroju do wytwarzania przeciwciał

b. okresu kiły

c. posocznicy krętkowej

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Swoisty odczyn FTA-ABS stosowany jest w serodiagnostycy kiły. W odczynie tym stosujemy zawiesinę zabitych ultradźwiękami krętków Reitera ponieważ:

a. likwiduje wyniki nieswoiście dodatnie

b. absorbuje przeciwciała przeciwko krętkom saprofitycznym

c. absorbuje przeciwciała skierowane przeciw antygenowi białkowemu wspólnemu dla krętków kiły i krętków saprofitycznych

d. odpowiedzi a i cWyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron