Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Sprawdzian Końcowy - Poprawka z dnia 16 stycznia 2003r.

…………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko, grupa

1. Sterylizacja to proces w którym następuje:

a. zabicie tylko form wegetatywnych (bakterii, grzybów i wirusów)

b. zabicie tylko form zarodnikujących

c. zabicie zarówno form wegetatywnych jak i zarodnikujących bakterii,

grzybów i wirusów

d. ograniczenie ilości bakterii w środowisku

2. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania opatrunków

b. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

c. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale

operacyjne, boksy bakteriologiczne

d. do wyjaławiania leków

3. Do zakażeń wywołanych przez S. aureus należy:

a. róża

b. płonnica

c. czyrak

d. zgorzel gazowa

4. Infekcje wywołane przez Neisseria gonorrhoeae mogą przebiegać jako:

a. zapalenie kanału szyjki macicy i cewki moczowej

b. zapalenie odbytu

c. zapalenie gardła

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5. Dur brzuszny wywołany jest przez:

a. Escherichia coli

b. Salmonella enteritidis

c. Salmonella typhi

d. Salmonella typhimurium

6. W leczeniu błonicy najważniejsze jest:

a. stosowanie anatoksyny

b. stosowanie antytoksyny

c. podawanie antybiotyków

d. podawanie sulfonamidów

7. Szczepy Corynobacterium diphtheriae są chorobotwórcze, ponieważ:

a. wydzielają egzotoksynę

b. dobrze rozprzestrzeniają się w ustroju

c. wytwarzają ziarnistości wolutyny

d. wykazują wszystkie wyżej wymienione cechy

8. W diagnostyce Helicobacter pylori wykorzystuje się:

a. zdolność wytwarzania ureazy

b. zmodyfikowany odczyn Widala

c. próbę biologiczną

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Do najczęstszych zakażeń prątkowych u chorych z AIDS należą zakażenia wywołane przez:

a. Mycobacterium tuberculosis

b. Mycobacterium smegmatis

c. Mycobacterium avium-complex

d. Mycobacterium bovis

10. Zjadliwość Clostridium tetani związana jest z wytwarzaniem:

a. otoczki

b. przetrwalników

c. toksyny

d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

11. Lekami z wyboru w rzekomobłoniastym zapaleniu jelit w wyniku zakażenia Clostridium difficile jest:

a. cefalosporyna IV generacji

b. wankomycyna

c. gentamycyna

d. wszystkie wyżej wymienione

12. Czynnikiem etiologicznym ziarniniaka wenerycznego jest:

a. Chlamydia pneumoniae

b. Chlamydia trachomatis serotypy A, B, Ba i C

c. Chlamydia trachomatis serotypy D - K

d. Chlamydia trachomatis serotypy L1, L2 i L3

13. Zakażenia dróg moczowo-płciowych powoduje:

a. Mycoplasma pneumoniae

b. Mycoplasma hominis

c. Chlamydia psittaci

d. Chlamydia pneumoniae

14. Identyfikację wyhodowanych wirusów przeprowadza się wykonując odczyn:

a. neutralizacji

b. zahamowania hemadsorpcji

c. zahamowania hemaglutynacji

d. wszystkie wyżej wymienione

15. Stosując odczyny immunoenzymatyczne wykrywa się:

a. obecność swoistych przeciwciał

b. obecność określonych wirusów

c. obie możliwości

d. żadna z powyższych możliwościWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron