Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Test nr V, Grupa 1

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko

Szczepy Corynobacterium diphtheriae są chorobotwórcze, ponieważ:

a) wydzielają egzotoksynę

b) dobrze rozprzestrzeniają się w ustroju

c) wytwarzają ziarnistości wolutyny

d) wykazują wszystkie wyżej wymienione cechy

Chorobotwórczość Haemophilus influenzae typ b determinuje budowa otoczki, ponieważ otoczka jest zbudowana z:

a) LPS

b) NAD

c) PRP

d) AMP

Zapobieganie krztuścowi polega na:

a) stosowaniu szczepionki pełnokomórkowej

b) stosowaniu szczepionki składającej się z najbardziej immunogennych

fragmentów komórki bakteryjnej

c) obie wyżej wymienione

d) brak szczepionki i zapobieganie polega wyłącznie na izolacji dzieci

chorych

Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a) heminy (czynnik X)

b) NAD (czynnik V)

c) obu wyżej wymienionych

d) żadnego z wyżej wymienionych

Diagnostyka laboratoryjna krztuśca polega na:

a) wyhodowaniu bakterii z materiału klinicznego

b) wykonaniu preparatu barwionego metodą Gramma

c) wykonaniu odczynu immunofluorescencji bezpośredniej

d) wszystkie wyżej wymienione

Test nr V, Grupa 2

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko, grupa

Chorobotwórczość Haemophilus influenzae typ b determinuje budowa otoczki, ponieważ otoczka jest zbudowana z:

a) PRP

b) NAD

c) LPS

d) AMP

Rezerwuarem Corynobacterium diphtheriae mogą być:

a) zwierzęta

b) chore dzieci lub nosiciele

c) wszystkie wyżej wymienione

d) żadne z wyżej wymienionych

Haemophilus parainfluenzae wymaga do wzrostu:

a) tylko czynnika V

b) czynników X i V

c) tylko czynnika X

d) żadnego z wyżej wymienionych

W leczeniu błonicy najważniejsze jest:

a) stosowanie anatoksyny

b) stosowanie antytoksyny

c) podawanie antybiotyków

d) podawanie sulfonamidów

Haemophilus influenzae b wywołuje:

a) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

b) zapalenie nagłośni

c) wyżej wymienione a i b

d) zapalenie ucha środkowego

Test nr V, Grupa 3

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko, grupa

Czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego są pałeczki:

a) Haemophilus influenzae

b) Haemophilus parainfluenzae

c) Haemophilus ducreyi

d) Haemophilus aegyptius

Zjadliwość maczugowców błonicy związana jest z:

a) posiadaniem otoczki

b) posiadaniem ziarnistości metachromatycznych

c) wytwarzaniem silnej egzotoksyny

d) wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe

Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a) heminy (czynnik X)

b) NAD (czynnik V)

c) obu wyżej wymienionych

d) żadnego z wyżej wymienionych

Szczepionka przeciw błonicy zawiera:

a) inaktywowane maczugowce błonicy

b) składnik ściany komórkowej maczugowców błonicy

c) anatoksynę błoniczą

d) wszystkie wyżej wymienione

Zakażenie pałeczką krztuśca szerzy się:

a) na drodze kropelkowej

b) przyrannej

c) pokarmowej

d) wszystkie wyżej wymienione

Test nr V, Grupa 4

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko, grupa

Patogeneza błonicy jest zwiazana z:

a) wewnątrzkomórkowym rozwojem bakterii

b) endotoksyną

c) egzotoksyną

d) wszystkie wyżej wymienione

Haemophilus influenzae b wywołuje:

a) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

b) zapalenie nagłośni

c) bakteremię

d) wszystkie wyżej wymienione

Błonica jest chorobą zakaźną, a do zakażenia dochodzi:

a) przez bezpośredni kontakt z chorym

b) przez bezpośredni kontakt z nosicielem

c) oba wyżej wymienione

d) żaden z wyżej wymienionych

Czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego są pałeczki:

a) Haemophilus influenzae

b) Haemophilus parainfluenzae

c) Haemophilus ducreyi

d) Haemophilus aegyptius

Leczenie błonicy polega na:

a) podawaniu domięśniowym antytoksyny błoniczej

b) podawaniu antybiotyków

c) oba wyżej wymienione

d) stosowanie anatoksyny błoniczej

Test nr V, Grupa 5

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko, grupa

Toksyna błonicza może powodować:

a) wczesne uszkodzenie serca

b) późne następstwa neurologiczne

c) żadne z wyżej wymienionych

d) obie wyżej wymienione

Zapobieganie krztuścowi polega na:

a) stosowaniu szczepionki pełnokomórkowej

b) stosowaniu szczepionki z najbardziej immunogennych fragmentów

komórki bakteryjnej

c) obie wyżej wymienione

d) brak szczepionki i zapobieganie polega wyłącznie na izolacji

dzieci chorych

Barwienie metodą Neissera uwidacznia:

a) otoczki bakteryjne

b) rzęski

c) ziarnistości metachromatyczne

d) przetrwalniki

Objawy kliniczne błonicy to:

a) błonica nozdrzy przednich

b) błonicze zapalenie migdałków

c) błonica gardła

d) wszystkie wyżej wymienione

Objawy późne błonicy:

a) uszkodzenie mięśnia sercowego

b) objawy neurologiczne

c) oba wyżej wymienione

d) brak objawów późnych

Test nr V, Grupa 6

…………………………………………………………………………..

imię, nazwisko, grupa

Chorobotwórczość Bordetella pertussis związana jest z:

a) produkcją toksyn

b) posiadaniem otoczki o właściwościach antyfagocytarnych

c) opornością na antybiotyki

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

Profilaktyka błonicy polega na:

a) stosowaniu szczepienia wszystkich dzieci, począwszy

od 2 miesiąca życia

b) eliminowaniu nosicielstwa wśród osób dorosłych

c) eliminowaniu rezerwuarów w świecie zwierzęcym

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zakażenie Haemophilus ducreyi następuje na drodze:

a) kropelkowej

b) pokarmowej

c) drogą kontaktów płciowych

d) jatrogenną

Czynnikiem etiologicznym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest:

a) H.influenzae

b) S.pneumoniae

c) N.meningitidis

d) wszystkie wyżej wymienione

Haemophilus influenzae b jest przyczyną:

a) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

b) zapalenie nagłośni

c) bakteremii

d) wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron