Anatomia - Rdzeń Przedłużony, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia

Pobierz dokument
anatomia.rdzen.przedluzony.wychowanie.doc
Rozmiar 26 KB

RDZEŃ PRZEDŁUŻONY(medulla oblongata)

Część mózgu (dokładniej tyłomózgowia) w kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem. Zawiera ośrodki zawiadujące podstawowymi czynnościami życiowymi (oddychanie, praca serca) oraz struktury zaliczane do tworu siatkowatego. Z rdzenia przedłużonego wychodzą niektóre nerwy czaszkowe (IX, X, XI, XII).

Budowa zewnętrzna

Na pow. brzusznej przebiega szczelina pośród. przednia. Rozpoczyna się ona u dołu od skrzyżowania piramid a kończy się u góry otworem ślepym. Po obu stronach szczeliny pośród. przedniej leżą piramidy. Piramidy utworzone są przez przebiegające wewnątrz drogi piramidowe (korowo-rdzeniowych). Z boku piramid znajduje się bruzda boczna przednia a za nią ku górze oliwka. Oliwka ograniczona jest od strony przyśrodkowej przez bruzdę boczną przednią a od strony tylnej i bocznej przez bruzdę tylną

Na pow. grzbietowej wyróżnia się 2 części: część górno-przyśrodkową, która należy do dołu równoległobocznego i tworzy dno komory czwartej oraz część dolno-boczną, będąca przedłużeniem pow. grzbietowej rdzenia kręgowego. Obie części oddziela taśma komory czwartej

Część dolno-boczna jest podzielona na dwie symetryczne połowy, przez bruzdę pośród. tylną. Po obu stronach bruzdy leży: pęczek smukły i klinowaty. Oba pęczki oddzielone są przez bruzdę pośrednią tylną. Pęczek smukły ku górze kończy się guzkiem jądra smukłego. Pęczek klinowaty kończy się guzkiem jądra klinowatego. W obu guzkach znajduje się istota szara tworząca odpowiednio: jądro smukłe i klinowate. Kończą się w nich włókna czuciowe sznura tylnego rdzenia kręgowego. Włókna wychodzące z jądra smukłego i klinowatego tworzą drogę opuszkowo-wzgórzową zwaną wstęgą przyśrodkową. Włókna te przechodzą na przeciwległą stronę rdzenia przedłużonego, tworząc skrzyżowanie wstęg.

Budowa wewnętrzna

W bud wewn. rdzenia przedłużonego wyróżnia się dwie części: odcinek dolny (podoliwkowy) i odcinek górny (oliwkowy).

W odcinku dolnym w rdzeniu przedłużonym istota biała jest położona obwodowo w stos. do istoty szarej i tworzy trzy pary sznurów: przedni, boczny i tylny. Przed istotą szarą środkową występuje skrzyżowanie piramid. Przebieg włókien piramidowych dzieli róg przedni istoty szarej na część boczną i przyśrodkową. Część boczna ulega dalszemu rozdrobnieniu i wchodzi w skład tworu siatkowatego. Część przyśrodkowa łączy się z istotą szarą środkową. Róg tylny istoty szarej rdzenia przedłużonego częściowo łączy się z tworem siatkowatym a pozostała część położona w obrębie głowy i istoty galaretowatej tworzy jądro pasma rdzeniowego nerwu trójdzielnego. Dodatkowo w części grzbietowej dolnego odcinka znajduje się jądro smukłe i klinowate. Włókna nerwowe obu jąder podążają do wzgórza jako wstęga przyśrodkowa.

Odcinek górny rdzenia przedłużonego w części brzusznej utworzony jest przez piramidę i zawiera włókna drogi piramidowej (korowo-rdzeniowej). Część grzbietowa razem z mostem tworzy nakrywkę tyłomózgowia. Zawiera ona: jądro oliwki, twór siatkowaty, istotę szarą środkową i istotę białą.


Pobierz dokument
anatomia.rdzen.przedluzony.wychowanie.doc
Rozmiar 26 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Anatomia - Rdzeń kręgowy, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
SERCE2, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia - Układ pokarmowy, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia - Czynności mięśni, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Układ pokarmowy, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia- układ wewnątrzwydzielniczy, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia - Podzial stawów, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
ANATOMIA - mózgowie, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Nerwy i sploty, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia - sploty nerwowe, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Anatomia - Układ Autonomiczny, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
ANATOMIA - mózg budowa wewnętrzna ściąga, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
ANATOMIA - śródmózgowie, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia
Kresomózgowie, Wychowanie Fizyczne (materiały i notatki)), Anatomia

więcej podobnych podstron