wzor-zyciorys, wzory dokumentów


Szczecin, 28 kwietnia 2008 r.

Artur Wydjo

ul. Pszeniczna 13 m. 13

27-008 Szczecin

Życiorys

Urodziłem się 17 lutego 1974 r. w Szczecinie . W latach 1981-1988 uczęszczałem do

Szkoły Podstawowej nr 4 w tym mieście. Po jej ukończeniu zostałem przyjęty do Liceum

Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie. Ukończyłem je w roku 1992 z wyróżnieniem. W

tym samym roku rozpocząłem studia na Wydziale Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu War-

szawskiego. Byłem bardzo dobrym studentem. Po ukończeniu studiów wróciłem do rodzi-

nnego Szczecina, gdzie podjąłem pracę asystenta bibliotekarza w Bibliotece Publicznej

nr 3. W placówce tej pracuję do dziś.

Artur WydmoWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wzor oferty, Wzory dokumentow
Wzór zaswiadczenia szkol okresowego 2, Wzory dokumentow
Wzór życiorysu, Dokumenty(1)
wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, Wzory dokumentow
lm ksiegowa, Wzory dokumentów, Listy motywacyjne
wzor podania, Studia 1, dokumenty
umowa kupna sprzedazy-1, Wzory dokumetów
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp, Wzory dokumentow
Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowegowzor, wzory dokumentów AUDYT
Prośba o uchyl decyzji, BHP, wzory dokument
Podanie o wydzierzawienie obwodow, Wzory dokumentów lowieckich
Umowa z klauzulą wyłączności, Studia, 7 semestr, ZiON, sprawozdanie 2, wzory dokumentów
Wniosek o przywrocenie terminu, wzory dokumentów
wzor purple, wzory cv, CV
Konspekt zajęć opiekuńczo - wychowawczych, Polonistyka, Wzory dokumentów - polonistyka i pedagogika
cv murarz tynkarz v3, Wzory dokumentów, CV
lm pracownik biurowy, Wzory dokumentów, Listy motywacyjne
FORMULARZ OCENY RYZYKA, Wzór formularza do dokumentowania

więcej podobnych podstron