wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 3, Bazy danych, Od starosty, BAZY DANYCH, BAZY DANYCH x


Zalety sys zarządzania b.d-1.kontorla redundacji danych,2.spójnosc danych 3.mozliwosc uzyskania większej l.infor. z tych samych danych 4.spółdzielność danych,5. podwyższa integralość i bezpieczeństwo danych 6.zwieksza wydajność pracy 7.jednoczesny dostep do danych i rozwiązań

Wady sys. zarządzania b.d-1.złożoność 2.rozmiar 3.dodatkowe koszty sprzętu 4.koszt konserwacji danych 5.wieksze konsekwencje awarii

Procedura tworzenia i optymalizacji systemu bezpieczeństwa-ogranizacja i stworzenie zabezpiecz, opis procesow pracy, pozyskiwanie pracownikow, kontrola dzialania systemu bezpiecz., optymalizacja, wymagan systemu inf., analiza ważności posiadanej int., ocena słabych pkt. Systemu ochrony danych, określenia wymaganych zabezpieczen, ustalenie budzetu.

Proces systemowy-I. 1.proces przetwarzania danych o zamówieniach.2 Potwierdzenie zamowienia. 3 Zarejestrowanie wpływow. 4 Wysyłka. II. 1 Sprawdza stan materiałow. 2 Inf.o obciążeniach. 3.przesłandie planu do wykonania. III.Aktualizacja procesu. IV.System wysyłkowy

Związek pomiedzy encjami-pewna zależność pomiedzy poszczególnymi typami encji.Taki związek okresla powiązanie pomiedzy el.poszczególnych typów encji.Dla związków można określić ich stopien.Ponadto mogą wystpowac zwizki rekursyjne, których w konkretnym typie mogą występować wielokrotnie w róznych roloach.

Normalizacja jest to szereg testów mających stwierdzić czy dana relacja spełnia wymagania danej postaci normalnej Proces normalizacji jest prowadzony na modelu logicznym bazy danych i ma na celu zachowanie dokładnego modelu danych i ich związków i ograniczeń Należy pamiętać ze pojęcia relacja i tabela są synonimami

Celem normalizacji jest usuniecie danych oraz eliminacja anomalii Anomalie w bd mogą występować w ustawieniu danych i ich modyfikacji Podstawowym pojęciem związanym z normalizacja jest zależność funkcjonalna:

- Jeżeli A i B Są atrybutami relacji R to wtedy mówimy że atrybut B jest funkcjonalnie zależny od A co odpowiada sytuacji, że dokładnie jednej wartości A o relacji R odpowiada jedna wartość B w relacji R

Postać nieznormalizowana to taka która zawiera 1 lub więcej grup powtórzeniowych

Stworzenie tabeli nieznormalizowanej to przetwarzanie danych z dostępnych źródeł i tworzenie z nich tabeli 9wersy, kolumny)

Cecha charakterystyczna 1-postaci znormalizowanej jest to ze na przecięciu danej kolumny i wiersza występuje wartość elementarna

Proces przejścia z postaci nieznor do 1-postaci normalnej jest następujący

1 należy wybrać atrybut który posłuży jako klucz tabeli nieznormalizowanej

2 wyszukaj grupy powtórzeniowe tabeli nieznormalizowanej które powtarzają się wybranego klucza

3 usuń grupy powtórzeniowe 1 z 2 metod:

1)Wprowadzając odpowiednie dane do pustych kolumn w wierszach zawierających powtarzające się dane lub przenosząc powtarzające się dane z kopia atrybutu kluczowego no nowej relacji

2-postać normalna jest oparta na pojęciu 1 pełnej zależności funkcjonalnej(to taka, ktorej jeżeli A i B sa atrybutami relacji to B jest w pelni funkcjonalnie zalezne od A ale nie od zadnego podzbioru argumentow A). Relacja jest w 2 postaci normalnej jeżeli jest w 1 postaci normalnej i każdy jej atrybut nie wchodzacy w sklad klucza glownego jest od niego w pelni zalezny.

Procedura normalizacji do 2 postaci normalnej:

1.okreslic klucz glowny dla 1postaci normalnej

2.okreslic zaleznosci funkcjonalne wyst.w relacji

3.jeśli w relacji sa zaleznosci czastkowe to przeniesc je do nowej relacji z kopia czesci klucza od ktorej zaleza.

3-postac normalna jest zalezna z pojeciem przechodniej zaleznosci funkcjonalnej(to taka,w ktorej od zbioru atrybutow A danej relacji zalezy funkcj.zbior atrybutow B,od zbioru atrybutow B tej relacji zalezy zbior atrybutow C tej samej relacji przy czym zbior atr.A nie zalezy funkcjonalnie od zb.B,zbior atr.B nie zalezy od zb.atr. C ani tez zb.atr.A nie zalezy odC

Procedura normalizacji do 3 postaci normalnej:

1.okreslic klucz glowny w relacji i w 2 postaci normalnej

2.okreslic zaleznosci funkcjonalne wyst.w tej relacji

3.jeżeli wyst. Zaleznosci przechodnie to przeniesc je do nowej relacji wraz z kopia argumentu lub zbioru argumentow od ktorej zaleza.

3 postac normalna-żaden z atrybutow nie wchodzacych w sklad klucza glownego nie jest od niego przechodnio zalezny. W takiej normalizacji najczesciej zdarza się ze relacji 1,2,3 postaci normalnej wymagaja podzialu i utworzenia nowych relacji-regula-w normalizacji liczba relacji rosnie. Opisuja one ciagle ten sam model logiczny. W przypadku gdy w relacjach wyst.klucze kandydujace to w zaleznosci od wybranego w kazdym przypadku klucza glownego dla kazdej z kolejno wylawianej relacji uzyskamy w wyniku inny zbior relacji 3postaci normalnej,prowadzac proces normalizacji można uzyskac szereg roznych poprawnych schematow relacyjnych(relacje opisujace dany model logiczny),ale nie każdy z nich jest rownie wygodny,należy zawsze rozpatrzec szereg możliwych schematow.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
bazy, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 3,
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Bazy+Danych+wykady+semIII (1), POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL,
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Bazy danych - wyk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
PKM pyt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme

więcej podobnych podstron