gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie


Stomatologia test I

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Związki jodoforowe mają działanie:

a. przeciwbakteryjne

b. przeciwwirusowe

c. przeciwgrzybicze

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a. agar zwykły

b. podłoża wzbogacone

c. bulion zwykły

d. podłoża specjalne

3. Antyseptyka jest stosowana przy:

a. odkażaniu ran

b. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

c. odkażaniu pomieszczeń

d. odkażaniu stołów laboratoryjnych

4. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

a. formy wegetatywne bakterii

b. wirusy i grzyby

c. przetrwalniki bakteryjne

d. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

5. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania opatrunków

b. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

c. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

d. do wyjaławiania leków

Stomatologia test I

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Antyseptyka jest stosowana przy:

a. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

b. odkażaniu pomieszczeń

c. odkażaniu stołów laboratoryjnych

d. odkażaniu ran

2. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

a. wirusy i grzyby

b. formy wegetatywne bakterii

c. przetrwalniki bakteryjne

d. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

3. Związki jodoforowe mają działanie:

a. przeciwbakteryjne

b. przeciwgrzybicze

c. przeciwwirusowe

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a. bulion zwykły

b. agar zwykły

c. podłoża wzbogacone

d. podłoża specjalne

5. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania opatrunków

b. do wyjaławiania leków

c. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

d. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

Stomatologia test I

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Związki jodoforowe mają działanie:

a. przeciwgrzybicze

b. przeciwbakteryjne

c. przeciwwirusowe

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

b. do wyjaławiania leków

c. do wyjaławiania opatrunków

d. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

3. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a. podłoża wzbogacone

b. bulion zwykły

c. podłoża specjalne

d. agar zwykły

4. Antyseptyka jest stosowana przy:

a. odkażaniu ran

b. odkażaniu stołów laboratoryjnych

c. odkażaniu narzędzi stomatologicznych

d. odkażaniu pomieszczeń

5. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

a. wirusy i grzyby

b. formy wegetatywne bakterii

c. przetrwalniki bakteryjne

d. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

Stomatologia test I

Grupa IV

.....................................................................................................

imię, nazwisko

1. Sterylizacja jest procesem niszczącym:

a. wirusy i grzyby

b. przetrwalniki bakteryjne

c. formy wegetatywne bakterii

d. wszystkie wyżej wymienione drobnoustroje

2. Promieniowanie ultrafioletowe stosowane jest:

a. do wyjaławiania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak sale operacyjne, boksy bakteriologiczne

b. do wyjaławiania opatrunków

c. do wyjaławiania narzędzi stomatologicznych

d. do wyjaławiania leków

3. Związki jodoforowe mają działanie:

a. przeciwgrzybicze

b. przeciwbakteryjne

c. przeciwwirusowe

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

4. Dla określenia cech biochemicznych bakterii stosujemy:

a. podłoża specjalne

b. agar zwykły

c. podłoża wzbogacone

d. bulion zwykły

5. Antyseptyka jest stosowana przy:

a. odkażaniu pomieszczeń

b. odkażaniu stołów laboratoryjnych

c. odkażaniu ran

d. odkażaniu narzędzi stomatologicznychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki

więcej podobnych podstron