gr.1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, ROK AKADEMICKI 2005-2006, MEDYCYNA 2005-2006


Medycyna spr.III.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

1. U 7-dniowego noworodka stwierdzono zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W pobranym płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzono obecność Gram dodatnich pałeczek. Najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym są bakterie:

a. Lactobacillus acidophilus

b. Listeria monocytogenes

c. Clostridium perfringens

d. Bacillus anthracis

2. Visus sardonicus (uśmiech sardoniczny twarzy) jest spowodowany:

a. skurczem mięśni żuchwy

b. skurczem mięśni karku i grzbietu

c. skurczem mięśni mimicznych

d. żadne z wyżej wymienionych

3. Bakteriemia odgrywa ważna rolę w gruźlicy. Wynikiem obecności M.tuberculosis we krwi jest:

a. gruźlicy prosówkowa

b. gruźlicy nerek

c. gruźlica kości

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Do zatruć pokarmowych spowodowanych przez C.perfringens dochodzi po zjedzeniu:

a. potraw mięsnych skażonych przez spory C.perfringens typu A

b. potraw z ryżem skażonych toksyną

c. potraw z warzywami skażonych laseczką C.perfringens

d. żadna z wyżej wymienionych

5.Immunoglobuliny przeciwtężcowe stosowane i zarejestrowane w Polsce to:

a. antytoksyna tężcowa końska (liofilizowana)

b. antytoksyna tężcowa bydlęca (płynna)

c. ludzka immunoglobulina płynna

d. wszystkie wyżej wymienione

6. U pacjenta z chronicznym zapaleniem zatok z pobranej wydzieliny ropnej wyhodowano Gram ujemne pałeczki. Najprawdopodobniej są to:

a. Bacteroides fragilis

b. Clostridium perfringens

c. Clostridium difficile

d. Listeria monocytogenes

7. U pacjenta hospitalizowanego z powodu zapalenia płuc po 2 tygodniach pobytu w szpitalu wystąpiła obfita, nasilona biegunka. Możliwym czynnikiem etiologicznym jest:

a. Bacillus anthracis

b. Clostridium botulinum

c. Clostridium difficile

d. Mycobacterium tuberculosis

8. U niemowląt pod koniec 1 roku życia (w 12 miesiącu) dokonuje się:

a. próby tuberkulinowej

b. pomiaru blizny poszczepiennej

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

9. Konieczność określania wrażliwości na leki M.tuberculosis jest związana z:

a. różnymi typami prątków gruźlicy

b. występowaniem szczepów opornych

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

10. Przeciwwskazania do szczepienia BCG to:

a. zaburzenia odporności

b. splenektomia

c. odpowiedzi a i b

d. nie ma przeciwwskazań

Medycyna spr.III.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

1. Powikłania występujące w późniejszym okresie błonicy to:

a. degeneracyjne zmiany w nerkach dające obraz nerczycy

b. porażenie podniebienia miękkiego (nosowa mowa)

c. porażenie akomodacji

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Śmiertelność w przebiegu tężca wynosi 20-30%. Szczególnie niepomyślne są postacie z:

a. krótkim okresem wylęgania

b. szybkim rozwojem pełnego obrazu choroby

c. z wysoką temperaturą

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Odczyn tuberkulinowy lub inaczej próbę tuberkulinową stosuje się diagnostycznie zarówno u ludzi jak i zwierząt. Wykazanie uczulenia na tuberkulinę in vitro można wykonać:

a. testem zahamowania migracji makrofagów

b. odczynem transformacji blastycznej limfocytów chorego pod wpływem stymulacji tuberkuliną

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Gruźliczy zespół pierwotny stwierdzamy gdy:

a. prątki wnikają i usadawiają się po raz pierwszy np. w płucach (pierwotna zmiana gruźlicza)

b. jeśli obejmuje również najbliższe węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe

c. odpowiedzi a i b

d. jeśli drogą krwi nastąpi rozsianie prątków do innych narządów.

5. Zatrucia pokarmowe, którego przyczyna jest C.perfringens leczymy:

a. antybiotykami

b. antytoksyną

c. leczenie objawowe

d. żadna z wyżej wymienionych

6.Postać skórna wąglika charakteryzuje się czarnym strupem otoczonym nasilonym stanem zapalnym. Leczenie polega na:

a. antybiotykoterapii (penicylina)

b. nacięciu i drenażu zmian skórnych

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

7. Przy różnicowaniu laseczek z grupy zgorzeli gazowej i obrzęku złośliwego uwzględnia się:

a. cechy biochemiczne

b. wytwarzanie rzęsek

c. wytwarzanie otoczek

d. wszystkie wyżej wymienione

8. U dzieci 7 letnich, które miały styczności z chorymi na gruźlicę należy:

a. wykonać próbę tuberkulinową

b. wykonać szczepienie szczepionką BCG

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

9. Postać gruźlicy związana z wysokim stopniem śmiertelności to:

a. gruźlica nerek

b. gruźlica opon mózgowo-rdzeniowych

c. gruźlica kości

d. gruźlica prosówkowa

10. Po szczepieniu BCG mogą wystąpić następujące odczyny

a. poszczepienny zespół pierwotny

b. zmiany w węzłach chłonnych

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

Medycyna spr.III.....................................................................................................

imię, nazwisko, grupa

1. Wyhodowane od ludzi szczepy M.tuberculosis mają podobną zjadliwość. Mniej zjadliwe szczególne dla świnki morskiej są szczepy:

a. wyhodowane ze zmian gruźliczych (gruźlica skóry) od człowieka

b. szczepy przesiewane w laboratorium

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. W przebiegu zgorzeli gazowej stosuje się leczenie tlenem hiperbarycznym który:

a. hamuje wzrost C.perfringens

b. hamuje uwalnianie prze bakterię toksyny

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

3. Szczepionka z zabitych bakterii (Bacillus anthracis) jest stosowana:

a. u bydła

b. u ludzi (narażonych na zakażenia)

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Wszystkie szczepy C.diphtheriae wytwarzają ten sam rodzaj toksyny, a jej wytwarzanie in vitro zależy od:

a. ciśnienia osmotycznego

b. stężenia Fe

c. odpowiedzi a i b

d. żadne z wyżej wymienionych

5. Zakażenie Listeria monocytogenes u noworodków następuje:

a. poprzez kanał rodny (o.u.n.)

b. poprzez łożysko (zakażenie rozsiane)

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

6. Homogenizację materiału biologicznego pobranego od pacjenta wykonuje się w celu:

a. usunięcia innych bakterii

b. zagęszczenia

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

7. Cechy charakterystyczne różnicujące C.dihtheriae od L.monocytogenes to:

a. barwienie metoda Grama

b. pleomorfizm

c. ruchliwość

d. żadna z wyżej wymienionych

8. Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń C.perfringens polega na: (materiałem pobranym od pacjenta jest wycinek tkanki)

a. wykonuje się preparat barwiony metoda Grama

b. materiał podgrzewa się do 80°C przez 20min. i posiewa na podłoża

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

9. Do pobierania materiału w kierunku bakterii beztlenowych używamy:

a. podłoża transportowego

b. specjalnych strzykawek zamkniętych korkiem

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

10. Odczyn tuberkulinowy odczytuje się po:

a. 72 godzinach mierząc średnicę nacieku

b. 48 godzinach oceniając obrzęk

c. 72 godzinach oceniając rumień

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Metoda Ziehl-Neelsena służy do:

a. wykrywania prątków kwasoopornych

b. różnicowania szczepu ludzkiego prątków od szczepu bydlęcego

c. różnicowania patogennych szczepów prątków od prątków saprofitycznych

d. odróżniania Mycobacterium tuberculosis od MOTT

5. W gruźlicy odgrywa rolę odporność:

a. humoralna

b. komórkowa

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

7. Do wykrywania toksyny C.difficile pobieramy od pacjenta:

a. krew

b. materiał biobsyjny

c. kał

d. żadna z wyżej wymienionych

10. Szczepionka BCG jest stosowana w profilaktyce gruźlicy, i zawiera:

a. atenowego mutanta prątka bydlęcego

b. atenowego mutanta prątka ludzkiego

c. zabitego prątka bydlęcego

d. zabitego prątka ludzkiego

1. Pacjent, hospitalizowany z powodu zmian w płucach widocznych w obrazie RTG. Badanie metodą Ziehl-Neelsena plwociny pacjenta wykazało obecność czerwonych prątków. Są to najprawdopodobniej:

a. Mycobacterium tuberculosis

b. Mycobacterium bovis

c. Mycobacterium avium - intracellulare

d. wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe

2. Wspólną cechą bakterii Clostridium i Bacteroides jest:

a. zdolność do wytwarzania przetrwalników

b. zdolność wzrostu tylko w warunkach beztlenowych

c. anatoksyny tych drobnoustrojów stosowane są jako szczepionki

d. zdolność wytwarzania otoczek

3. Czynnik wiązkowy (wykładnik chorobotwórczości prątków) jest glikolipidem a jego działanie polega na:

a. hamowaniu migracji leukocytów

b. hamowaniu aktywności dehydrogenaz w komórce

c. wstrzyknięty myszkom zabija je

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Cechami pozwalającymi na odróżnienie M.tuberculosis od pozostałych prątków są:

a. tępo wzrostu (rosną krócej niż 7 dni)

b. wytwarzanie barwnika w ciemności

c. wytwarzanie czynnika sznurowego i produkcją niacyny

d. wszystkie wyżej wymienione

6. Jeżeli matka jest chora na gruźlicę płód może zakazić się od matki. W jaki sposób dochodzi do zakażenia.

a. zakażenia drogą krwi (prątki są obecne we krwi)

b. jeśli matka chora jest na gruźlicę narządów rodnych

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

8. Objawy w przebiegu biegunki wywołanej przez C.difficile związanej ze stosowaniem antybiotyków to:

a. wodnistą, obfitą czasami krwawą biegunką

b. temperatura 39°C

c. kolkowe bóle brzuch (skurcze)

d. wszystkie wyżej wymienioneWyszukiwarka

Podobne podstrony:
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
spr. 7 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test4, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Poprawka stom, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystki

więcej podobnych podstron