pytania zebrane, egzamin biosyf pytania

Pobierz dokument
pytania.zebrane.egzamin.biosyf.pytania.doc
Rozmiar 30 KB

1. Potencjał spoczynkowy komórki jest taki sam jak stężenie jonów
K+
2.Dodatni potencjał na zewnatrz maja jony
a)Na+, Cl-
3. Diatermia długofalowa uzywana jest do:
a)koagulacji tkanek
4. Terapia z zastosowaniem fal sprężystych to:
c)litoterapia
5. Moc uzytkowa miesnia jest maksymalna przy prędkości v =
c)v=0,33 vmax
6.Falsz o mikroskopie
a) obraz jest rzeczywisty i powiekszony
7.Na jaka wysokość uleci woda z dziurki w węzu gdy: Cisnienie statyczne jest równe 6,5kPa. (gęstość jest rowna
=10^3kg/m, g=10m/s)
b) 65cm
8.Cisnienie w w tetnicy w stopie lezacego człowieka jest w stosunku do cisnienia w tetnicy w klatce piersiowej
c)podobne
9. Gdy natężenie pradu jest rowne = 10* 1/delta t + 2,5 to reobaza
a)2,5
10. Korzystajac z powyŜszego wzoru - ile wynosi chronaksja
c)4
11.Naczyniem najmniej oporowym jest:
c)zyla
12.Skoro ciśnienie parcjalne CO2 w powierzy pęcherzykowym jest równe 5,3 kPa, a w krwi dopływającej do płuc 6,1kPa to w krwi tętniczej powinno mieć wartość:
d)5.3kPa
13. Przy sprężaniu izotermicznym gazu nad ciecza i wzroście jego cisnienia, stezenie czasteczek w wodzie [HELP!]
a)zmalenie
b)wzrośnie
c)wzrośnie lub z maleje
d)nie zmieni się (To???)
14.Cisnienie wewnątrz opłucnowe ma najmniejsza wartość (gdy wdech+wydech = 4s)
b)w 2s
15. W rentgenoterapii stosujemy
a) rozpedzone czastki jonizujące
16. Termoreceptory krwi są w
a)podwzgorzy
17. W prozni cialo oddaje cieplo dzieki [HELP!!]
a)parowaniu i konwekcji
b)przewodnictwie i konwekcji
c)przewodnictwie i parowaniu
d) wylacznie konwekcji
18. Praca objetosciowa (-delta W) wykonana przez układ termodynamiczny podczas odwracalnego izotermiczno-izochorycznego procesu, oraz ubytek energii swobodnej (delta F) spełniają zależność:
a)-dW>-dF
b) -dW=-dF
c) -dW<-dF
19. Opor naczyniowy nie zalezy od: [bo R=8*n*l/pi*r^4 lub R=dp/Q -> Q=dV/dt]
a)prędkości cieczy
20. Stezenie substancji z uzyciem absorpcjometru robimy gdy: [HELP!!]
a)minimalna przepuszczalność
b)max absorpcja (to??)
c)minimum absorpcja
d)max to i to
21. Stezenie roztworow mierzymy :
c)absorpcjo metrem

22. Gaz spręzany izotermicznie
*[HELP]  jakby ktoś mógł wytłumaczyć co i dlaczego
a) nie zmienia energii wewnetrznej
b) spada entalpia
c) wykonuje prace
d) przyjmuje ciepło(?)
23. Stosunek pracy kinetycznej i pracy objetosciowej prawej i lewej komory
a) powinno byc zawsze praca v lewej > prava v prawej,
24. wraz ze wzrostem promienia wlasciwosci( wspólczynik) sprezyste
b) rosną ?
25. z wzrostem czestotliwosci wsplczynnik tłumienia [bo wps. Tłum. =wsp. Absorb. +wsp. Rozpraszania; wsp. Rozpraszania = k* f do 4 lub 3 w zależności od czego czy tyndalla czy reyleiga]
b) rosnie

26. potencjał dyfuzyjny - kiedy roztwór o mniejszym stezeniu bedzie miał ładunek dodatni
a) u+ > u [bo szybciej przechodzą kationy które gromadzą się szybciej w roztworze o mniejszym stężeniu]
27. siły lepkosci oddziałujace na kulke w cieczy nie zalezą od [R=6*pi*r*v*n; F=n*S*dv/dx]
b) x czas przemieszczenia
28. mikroskop ogniskowa 25 cm, obraz pozorny(chyba o to chodzi, pisało cos o rozpraszaniu) ile dioptrii:
a) -4
29. wskaz fałsz o mikroskopie\
a) odległosc oka od obrazu to długosc tubusu [to długość to y okularu]
30.Oblicz hematokryt jezeli v krwinek do v osocza 5:8
Odp:
-> 5/8+5=5/13 czyli jakies 38%
31.pret o długosci L polu przekroju S jest rozciagany obciazeniem m, wyprowadz wzór na moduł yonga: prawo hook'a -> F/S=E*dl/l
* p=E*dl/l *p=F/S E=F*l/S*dl*
32.. termoogniwo w bikalorymetri umozliwia
b) wskazanie róznice ciepła
33.W stałym polu elektrycznym mamy dielektryk. Jak wylaczymy prad to wektor polaryzacji ulegnie
a)relaksacji
34. 15 stezenie wzrosło 3 razy ile wynosi zmiana katą skrecania swiatła [da=a*c*l]
a) 3 razy wzrosła
35. wspólczynnik h okresla we wzorze na strumień ciepła okresla (jeśli to h to lambda to odp A - przewodzenie ciepła)
a) przewdnictwo cieplne własciwe
b) wspólczynnik zmiany ciepła  [gogle mówią, ze straty ciepła]
36. przemiana spoczynkowa P=60 wat, równowaznik energetyczny tlenu w-22,2 kJ/dm3 obliczyc dobowe zuzycie tlenu:
P=v*w   v=dV/t   t=24h=86400s  v=P/w=60/22200J=0,00227  dV=v*t=0,00227*86400s=233dm^3
37. wiazka o natezeniu J przeszła przez warstwe o grubosci odpowiadajacym 3 warstwa połowiac jej natezenie
wynosi
a) 1/8 J
38. fałszywe o laserze [prawda: spójne,monochromatyczne,duza gęstość mocy]
a) jonizujaca wiązka czasteczek
39. pytanie o promieniowanie wskaz fałsz
a) w skórze absorbowane promieniowanie o krótkiej fali (bo ultrafiolet)
40. w Nmr wykorzystywany jest
a) rezonansowa absorbcja promieniowania radiowego przez atomy czy jakos tak
41. fałsz o promieniowaniu X
a) fala czastek i kwantów
42.w rentgenie w zakresie energii 160-400keV wspołczynnik osłabiania tkanek taki sam dlatego:
c) W ZAKRESIE 160 -400
43. mikroskop z=iles, najmniejszy przedmiot widzialny ma
a=1/z
*a) z=1/a
44. Najmniejszy opór naczyniowy maja
d) zyły

45. Potencjał dyfuzyjny (wzrastajacy lub jakis ☺ ) powoduje ze SEM
d)SEM ROSNIE LUB MALEJE
46. ciało o 25 g przyjeło iles energi jonizujacej oblicz dawke
Odp. Ogolnie D= energia przez masa
47.Kiedy napiecie mięśniowe izometryczne jest największe
a)v =max
b)duze obciąŜenie
c)Male obciąŜenie
d)zerowe obciąŜenie
48.zadanie zwiazane z zaleznscią predkosci zmiany długosci miesnia od ciazaru OPÓŹNIENIE WYDŁUZENIA
49. wskaz prawde
a) moc miesnia maksymalna przy 0,33 predkosci
50. odczytaj z wykresu dawke letalna [znaleźć dawka letalna to ich różnica na
*jakąś wartość N/No  i ta sama wartość/e wykresie]
51. miara promieniowrazliwosci jest
a) dawka letalna
52. praca wykonywana przy pokonywaniu oporów niesprężystych płuc podczas wydechu to: 0,1J
[Jaroszyk str. 603 takie gówniane COŚ u góry strony]
53. przy którym naczyniu w sercu jest wahanie cisnienia 8-22
a) tetnica płucna


Pobierz dokument
pytania.zebrane.egzamin.biosyf.pytania.doc
Rozmiar 30 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
biofizyka-egzamin, egzamin biosyf pytania
ZAOCZNI!, UE rond Fir, Fir Rond UE, 2 rok, Rachunkowośc Finansowa - Maćkowiak, zebrane egzaminy maćk
WAŻNE NA EGZAMIN Z BIOSYFA
rachuna, UE rond Fir, Fir Rond UE, 2 rok, Rachunkowośc Finansowa - Maćkowiak, zebrane egzaminy maćko
rachuna2, UE rond Fir, Fir Rond UE, 2 rok, Rachunkowośc Finansowa - Maćkowiak, zebrane egzaminy maćk
Rachunkowo+Ť¦ç finansowa - kolos 2 - E.Ma¦çkowiak, UE rond Fir, Fir Rond UE, 2 rok, Rachunkowośc Fin
Derma egzaminy zebrane egzamin?rma 12
zebrane egzaminy z histologii do 13
ZAOCZNI!, UE rond Fir, Fir Rond UE, 2 rok, Rachunkowośc Finansowa - Maćkowiak, zebrane egzaminy maćk
Pytania z Patofizjologii zebrane do 12 wИеcznie wersja 0 01 DODANE TESTY z wyjШЖ, wykИadвwek i egza
derma egzamin 2014 pytania zebrane by tidi 1
Blok1 pytania - zebrane, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, mikrobiologia egzamin
Zebrane pytania na egzamin z paleontologii, Geologia, paleo
Egzamin, ekologia- pytania zebrane
ENDO zebrane pytania z egzamin w

więcej podobnych podstron