pyt. 18 - hody zasadnicze i uboczne...;, prawo finansów publicznych

Pobierz dokument
pyt.18.hody.zasadnicze.i.uboczne.prawo.finansow.doc
Rozmiar 14 KB

18. Dochody zasadnicze i uboczne państwa (rodzaje i funkcje);

<z mojego zeszytu>

0x08 graphic
0x08 graphic
DOCHODY PUBLICZNE

0x08 graphic
0x08 graphic
1. Zasadnicze 2. Uboczne -np.grzywna, sankcja finansowa;

a) odpłatne b) nieodpłatne - dla tych, którzy

(ekwiwalentne) ( nieekwiwalentne) nie przestrzegają

prawa;

- te, za które osoba - za uiszczenie nic w zamian - mają char.

uiszczająca otrzymuje nie można rządać represyjno-

w zamian jakiś od państwa; prewencyjny;

ekwiwalent ze strony

państwa;

- np. opłata - np. podatek

( w zamian otrzymujemy

np. wyciąg, odpis

z Urzędu Stanu Cywilnego);

- jest dobrowolnym - jest świadczeniem

świadczeniem; przymusowym;

W teorii widać różnice, ale w praktyce nie zawsze <???> np. opłata uzdrowiskowa, za wyjątkowe warunki klimatyczne i uzdrowiskowe, a w zamian mamy "zdrowe" powietrze;

***

<wg mnie to już nie>

Największym dochodem zasadniczym państwa jest podatek od towarów i usług, za nim plasuje się podatek akcyzowy, potem podatek od osób fizycznych i od osób prawnych i na koncu podatek od gier

Największym dochodem ubocznym budzetu państwa są <opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe>, potem dywidendy, potem wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, a na samym końcu cło i wpłaty z jednostek samorządu terytorialnego

Czyli tu chodzi o podatkowe i niepodatkowe dochody państwa, podatkowe to zasadnicze a niepodatkowe to uboczne. Tak mi Zieliński powiedział kurcze ale jak tak patrze to coś mi tu nie gra holipa trzeba się jeszcze dopytac, a nie dobrze wiec trzeba opisac czego jest wiecej itd


Pobierz dokument
pyt.18.hody.zasadnicze.i.uboczne.prawo.finansow.doc
Rozmiar 14 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pyt. 26 - podatki bezpośrednie i pośrednie...;, prawo finansów publicznych
pyt. 24 - zjawisko przerzucalności podatku;, prawo finansów publicznych
pyt. 20 - rodzeje opłat w RP;l, prawo finansów publicznych
pyt. 6 - wymień konstytucyjne zasady ogólne...;, prawo finansów publicznych
pyt. 27 - zjawisko przerzucalności podatku...;, prawo finansów publicznych
pyt. 2 - hody publiczne, prawo finansów publicznych
pyt. 22 - wymień główne podatki samorządowe;, prawo finansów publicznych
pyt. 19 - podatek, prawo finansów publicznych
pyt. 29 - przedmiot podatku, prawo finansów publicznych
pyt. 12 - wymień i omów głowne zasady dokonywania finansów publicznych;, prawo finansów publicznych
pyt. 13 - podatkowe i niepodatkowe źródła hodów ...;, prawo finansów publicznych
pyt. 1 - żródła prawa finansów publicznych w RP;, prawo finansów publicznych
pyt. 31 - skala, prawo finansów publicznych
pyt. 17- pojęcie deficytu budżetu państwa i źródła jego pokrycie;, prawo finansów publicznych
pyt. 10 - zasad jedności merytorycznej - jej wady i zasady;, prawo finansów publicznych
pyt. 5 - nadwyżka, prawo finansów publicznych
pyt. 3 - finansowe potrzeby budżetu państwa;, prawo finansów publicznych
pyt. 28 - wymień funkcje systemu podatkowego..;, prawo finansów publicznych

więcej podobnych podstron