TEST Z ORTOPEDII, AWF, Ortopedia


TEST

1. Złamanie awulsyjne.

Odp. Z pociagania przez miesień

2. Co powoduje obraz RTG - odwapnienie kości, włóknienie itp.?

- algodystrofia

- Sudeck

3. W złamaniach kości długich, kg jaki opatrunek?

Caldwell, Desault

4. Opatrunek unieruchamiający staw powyżej urazu i wszystkie poniżej.

5 .Uszkodzenie na jakim poziomie daje obraz: osłabione zginanie uda, wyprost podudzia?

Uszkodzenie n. udowego L2-L4

6. Poniżej jakiego poziomu chory może sam się poruszać?

Poniżej Th8

7. Przy uszkodzeniu n. łokciowego - jaka ręka?

szponiasta

8. Brak czucia na kciuku, palcu II, III i połowie IV to uszkodzenie jakiego nerwu?

Nerw pośrodkowy

9. Przy uszkodzeniu nerwu pośrodkowego jakiego ruchu nie można wykonać?

Brak ruchu: zgiecie kciuka i wskaziciela, odwodzenie przeciwstawiania kciuka, upośledzenie nawracania i odwodzenia ręki

10. Co to jest axonotmesis?

Całkowite anatomiczne przerwanie aksonu z zachowaniem ciągłości osłonki łącznotkankowej (całkowite wypadnięcie funkcji nerwu)

11. Co to są geody?

- Są to okrągławe torbielowate ubytki

12. Który uraz rdzenia kręgowego jest najgorszy?

Przerwanie rdzenia kregowego

13. Mechanizm ”whiplash” - przy jakich urazach?

Odc szyjny kręgosłupa; urazy wyprostne; zwichniecia i podwichniecia stawów międzykręgowych; - Mechanizm whiplash: jest to mechanizm wyprostno - zgięciowy, do którego dochodzi często przy wypadkach samochodowych; w pierwszej fazie następuje nadmierny przeprost głowy z rozciągnięciem lub naderwaniem struktur przednich kręgosłupa, a następnie gwałtowne zgięcie powodujące rozciągnięcie lub zerwanie tylnych struktur stabilizacyjnych kręgosłupa.

14. Więzadło krzyżowe przednie.

15. Jak nazywa się złamanie pierwszego kręgu szczytowego?

Jeffersona

16. Co to jest osteosynteza?

zespolenie

17. Kiedy nie możemy wykonać osteotomii nadkolanowej?

18. Złamanie spiralne, skośne, poprzeczne dotyczy?

Rodzaje złamań ze względu na szparę złamania

19. W złamaniu szyjki chirurgicznej jaki pierwszy ruch w leczeniu czynnościowym?

Kg na chuście trójkątnej w zgięciu 90 st., pacjent pochylony do przodu, wykonuje ruchy do przodu i tyłu.

20. Najczęstsza przyczyna amputacji obecnie.

Przyczyny naczyniowe i cukrzyca

21. Co nie należy do objawów ostrego stanu Volkmana?

Ręka szponiasta

22. Złamanie k. łokciowej i zwichnięcie głowy k. promieniowej to?

Monteggia

23. Złamanie Collesa - co się uszkadza, powikłania.

Zł. Wyprostne, dalszej nasady kości promieniowej, ręka bagnetowata, ucisk n. pośrodkowego, uszkodzenia ścięgna prostownika długiego kciuka

24. Złamanie Malgaigne

Podwójne pionowe złamanie miednicy; złamanie w pobliżu stawu krzyżowo - biodrowego, albo zwichnięcie tego stawu, oraz złamanie obu gałęzi kości łonowej, górnej gałęzi k. łonowej i k. kulszowej, lub rozejście się spojenia łonowego

25. Centralne zwichnięcie stawu biodrowego - jaki wyciąg?

Wzdłuż osi k. udowej i wzdłuż osi szyjki kości udowej

26. Co najtrafniej opisuje spondylolisthesis (przepuklina jądra miażdżystego krążka)

27. Retrolisthesis - tyłozmyk kręgowy.

- W tym typie kręgozmyku cały krąg przesuwa się ku tyłowi. Łuk kręgowy nie jest uszkodzony ani zmieniony. Przemieszczenie to jest uwarunkowane zwyrodnieniem krążka międzykręgowego, zwiotczeniem więzadeł kręgosłupa, a bardzo rzadko urazem. Sprzyja mu również zmniejszona wysokość wyrostków stawowych ich bardziej pionowe ustawienie i zaokrąglenie obrysów.

28. Wyciąg nadkłykciowy k. udowej - wzdłuż jakiej osi?

- Oś długa kończyny.

29. Linia Mikulicza

30. Jakie leczenie stosujemy przy kręczu wrodzonym pochodzenia kostnego?

- Leczenie nieoperacyjne z uwagi na bliskość rdzenia kręgowego. Stosuje się opatrunki korekcyjne gipsowe.

31. Co to jest stopa końsko - szpotawa?

Końskie ustawienie, odwrócenie, przywiedzenie przodostopia i wydrążenie łuku podłużnego.

32. W jakiej kolejności nastawiamy stopę końsko - szpotawą?

Korekcja przywiedzenia, supinacji i końskiego ustawienia.

33. Pes planus congenitus - jaka to stopa?

- stopa suszkowata inaczej zwana stopą płaską statyczną.

34. Przy odwiedzeniu kd do kąta 90 stopni i gdy przeskakuje biodro - jaki to objaw?

- Objaw Ortolaniego.

35. Objaw Trendelenburga.

Opadanie miednicy po stronie zdrowej przy obciążaniu kończyny chorej (przy zwichnięciu stawu biodrowego)

36. Aparaty ortopedyczne przy dysplazji.

- pajacyk wg Grucy

- szelki Pawlika

- poduszka Frejki

- szyna Koszli

37. Co to choroba Phertesa?

Osteochondrosis coxae juvenilis- jałowa martwica bliższej nasady k. udowej

38. Leczenie Perthesa.

Odciągnie chorego st. (szyna Thomasa) zastosowanie wyciągu pośredniego- aparat szynowy Syndera, cw. izomer. i ostrozne cw. redresujace.

39. Co to młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej?

Epiphyseolisis capitis femoris, inaczej biodro szpotawe młodzieńcze coxae vara addescentinum- przemieszczenie bliższej nasady k. udowej wzg. szyjki na poziomie chrząstki wzrostowej .

40. Leczenie młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej.

- Leczenie operacyjne: zespolenie głowy z szyjką za pomocą drutów Kirschner'a, osteotomia z resekcją klina w okolicy szyjki lub osteotomia międzykrętarzowa.

41. Przyczyny zmian zwyrodnieniowych.

Otyłość, zaburzenia hormonalne, zaburzenia w krążeniu żylnym, odchylenia od prawidłowego kształtu krzywizn stawowych, zmiany urazowe, złamania stawowe, wiotkość więzadeł, drażnienie przez wolne ciało stawowe, niestabilność stawu

42. Jakie objawy przy zmianach zwyrodnieniowych stawu biodrowego?

Ograniczenie rotacji wewnętrznej, przeprostu, odwiedzenia i przywiedzenia, ograniczenie zgięcia, przykurcze zgięciowo przywiedzeniowe, dolegliwości bólowe promieniujące do kolana, wysięk i pogrubienie torebki stawowej

43. Przetłumacz: nabyte zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego.

44. Luksacja - jakich ruchów nie robimy?

45. Przy bólu kd (fazy podporu, usztywnienie kd)

46. Co to jest sakralizacja?

Zrośnięcie się 5 kręgu lędźwiowego z kością krzyżową.

47. Gdzie się stosuje Lizarow'a?

- wydłużanie kończyn, usztywnianie stawu, osteopatie, złamania wieloodłamowe, otwarte, z powikłaniami: oparzenia.

48. Powikłania po Lizarow'ie.

Uszkodzenia naczyń i nerwów, ograniczenia funkcjonalne, stopa końsko - szpotawa, nie zawsze wyrównana korekcja, ból, blizny.

49. Co w okresie przedoperacyjnym Lizarow'a?

- Poprawienie stanu uwapnienia, poprawienie trofiki tk. mięśniowej i łącznej poddanej wydłużeniu, ćw. bierne z elementami redresji, szyny bierne lub czynno - bierne.

50. Po amputacji w 1/3 uda, do czego może dojść?

- przykurcz, odwiedzenie.

51. Endoproteza.

52. Co się stosuje po korekcji stóp końsko - szpotawych?

- Szyna Saint- Germain

- Szyna Denis-Browne'a

- Etapowe przylepcowanie korekcyjne

- Opatrunki gipsowe

53. Części nadgarstka - Volkmana, Sudecka.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z ortopedii II, TEST
TEST D - Ortopedia 2009, TESTY
test z ortopedii II - opracowanie, TESTY
Test z ortopedii 3.11.2010, 6 ROK, ORTOPEDIA
Profesor podał na wykładzie osiem pytań na test z ortopedii oto one, TESTY
test ortopedia grupa E 2010, 6 ROK, ORTOPEDIA
Test z ortopedii grupa B
Fizjologia - test, Fizjologia AWF
Test z pływania, Awf notatki,egzaminy,wykłady, Pływanie-egzamin
fizjologia test 2, Fizjologia AWF
Fizjologia - test, Fizjologia AWF
Test wiosna'07, PES Ortopedia 2007-2013 - testy - egzamin specjalizacyjny - Ortopedia i traumatologi
giełda test wyjście ortopedia
ortopedia test
MIANOWNICTWO ORTOPEDYCZNE, AWF, Ortopedia

więcej podobnych podstron